• 9 Kasım 2018, Cuma 12:27

KESK’ten “OHAL” çağrısı

KESK(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) üyeleri PTT şubesi önünde toplanarak “OHAL inceleme komisyonu lağvedilsin, hukuksal süreç başlatılsın” başlıklı eylem kapsamında Cumhurbaşkanlığına faks gönderme eylemi gerçekleştirdi.

 

KESK ‘in “Yoksulluğa, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadele” şiarı ile Ocak 2019 ‘un ikinci yarısına kadar yürüteceği mücadele programı kapsamında 5-9 Kasım 2018 tarihleri arasında “OHAL İNCELEME KOMİSYONU LAĞVEDİLSİN, HUKUKSAL SÜREÇ BAŞLATILSIN” eylem başlığı altında Türkiye genelinde tüm illerde üye ve sendikaların Cumhurbaşkanlığına faks eylemi gerçekleştirecekleri bildirildi.

 

Siyasal iktidarın 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden 106 gün sonra KESK üyelerine, işyeri temsilcilerine, sendika şube-il-genel başkanlarına yönelik kapsamlı bir tasfiye hareketine giriştiğini savunan KESK üyeleri, “Kamu Emekçilerinin Türkiye’deki sesi KESK’tir. Her dönem emek, demokrasi ve barış düşmanlarının hedefinde olmuştur. Bugün de aynı kesimlerin hedefindedir. KESK, ilk andan itibaren OHAL uygulamasının hukuk dışı olduğunu ifade ederek, ihraçlar sürecinde çok net bir şekilde üyelerinden yana bir tutum sergilemiştir.

 

Türkiye Cumhuriyeti ulusal hukuk sistemi içerisinde mevzuatça belirlenmiş bir yargı mercii olmayan ancak OHAL KHK’ları ile ihraç edilmiş yüz binlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını değerlendirmek ve karar altına almakla yetkilendirilmiş olan OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nun, aşağıda maddelendirilen gerekçelerle lağvedirilerek, öncelikle KHK ile ihraç tüm kamu emekçilerinin görevlerine iadesine, hakkında suça bulaştığı iddia edilen kamu emekçileri hakkında ilgili hukuki işlemlerin hukuk sistemimizde yer alan yetkili merciiler marifeti ile yürütülmesine ve devamı ile gerçekleşecek ihraçlarda iptal davalarının Türkiye Hukuk Sisteminde yetkili Mahkemeler aracılığıyla yapılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

 

* OHAL KHK’sı ile gerçekleşen ihraçların hiç birinde kamu emekçilerine savunma hakkı tanınmamıştır. OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu çalışma usul ve esasları doğrultusunda incelediği ve incelemekte olduğu dosyaların hiç birinde başvurucular halen ne ile suçlandıklarını bilmemektedirler. Bu hali ile komisyonun varlığı uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve ilgili mevzuatlarda yer alan savunma ve adil yargılanma hakkına engel teşkil etmektedir.

* Çalışma esaslarına göre OHAL İnceleme Komisyonu, incelemelerini “terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı” yönünden yapar. İlk yayınlanan KHK’dan bu yana Anayasanın en temel ilkesi olan hukuk devleti ilkesi görmezden gelinmektedir. Herhangi bir kişi Devletin Kurulmuş Mahkemelerinde yargılanmadıkça suçlu, fail, yasa dışı bir örgüte iltisak sahibi, aidiyete sahip ilan edilemeyeceği açık ve net iken bu temel kriterin daha Komisyon eli ile görmezden gelinmesi başvurucuların adalet beklentilerini boşa çıkarmaktadır.

*Komisyon etkin ve denetlenebilir bir hukuk yolu değildir. İhraçlara ilişkin başvuruları ele alması ve sonuçlandırması dosya yoğunluğundan ötürü yılları bulmakta, mağduriyet sürelerini uzatan bir hale bürünmektedir. Komisyonca itirazları hakkında olumlu karar verilen kişilere bile tam bir onarım ve tazminat garantisi yoktur.

* Komisyona başvuru yapan başvurucuların dosyalarının hangi aşamada olduğuna ve içeriğine dair karar açıklanana kadar herhangi bir bilgi alamamaktadır. Bu anlamıyla OHAL İnceleme Komisyonunun karar vermiş olduğu dosyalar da dâhil olmak üzere hiçbir aşamada açık ve şeffaf bir faaliyet yürütmemektedir.

KESK olarak belirttiğimiz gerekçelerle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonun lağvedilerek, ihraç tüm kamu emekçilerinin görevlerine iadesi ile sosyal, ekonomik ve özlük haklarımızın tam tazmini için Cumhurbaşkanlığınızın ilgili yasal süreci başlatması talebinde bulunmak istiyoruz” şeklinde basın açıklaması yaptı. (NECMİYE KAPTAN)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.

Bugün için kayıtlı nöbetçi eczane bilgisi bulunamadı.