• 26 Eylül 2018, Çarşamba

CUMHURİYET (3)

61 YILLIK BASIN EMEKÇİSİ ORHAN ERİNÇ’İN SERDAR KIZIK’LA İLGİLİ AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili iki gün süren yazımı tamamladıktan sonra yeni gelişmeler olabilir mi? diye beklerken,

Sürpriz bir gelişme oldu.

Kısa bir süre öncesine kadar Cumhuriyet Gazetesi’nin imtiyaz sahibi olan Orhan Erinç, ağabeyim aradı.

Ekranda Orhan Erinç arıyor uyarısını gördüğümde, ’’hadi hayırlısı, Orhan abi arıyor’’ diyerek tuşa bastım.

Orhan Erinç ağabeyim, Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili Hedef Gazetesi’nde çıkan yazılarımı değinerek, İzmir eski temsilcisi Serdar Kızık’ın sosyal medyada kendisini yalanlayan paylaşımlarını okuduğunu belirterek, bu konuda kamuoyunu ve en azından Aydın’daki Cumhuriyet okurlarını aydınlatmak amacıyla kullanmam üzere bir belge gönderdiğini vurgulayarak, ’’Atilla, Hedef Gazetesi’ndeki köşende bu belgeyi paylaşırsan, hem Aydın kamuoyunu hem de Cumhuriyet okurlarına çok önemli bir belgeyi ulaştırmış olursun, yine de tercih senin’’ dedi.

Orhan Erinç’in bu sözlerinden sonra sosyal medyada yaptığım araştırma sonunda Cumhuriyet Gazetesi İzmir eski temsilcisi Serdar Kızık’ın, Cumhuriyet’in neredeyse 40-50 yıllık emektar emekçisi Nevit Tokdemir ile yazışmalarını buldum.

Türk basınına 61 yıl hizmet etmiş, sonunda Cumhuriyet Gazetesi’nin maddi manevi varlığının sorumluluğunu üstlenmiş Orhan Erinç ağabeyimin bana gönderdiği belgeyi ve sosyal medyada Serdar Kızık ile Nevit Tokdemir’in yazışmalarını Hedef Gazetesi’ndeki köşemde yayınlayarak hem Aydın kamuoyuna hem de Aydın’daki Cumhuriyet okurlarına karşı sorumluluğumu yerine getirmiş olacağım.

Cumhuriyet Gazetesi İzmir eski temsilcisi Serdar Kızık ile Nevit Tokdemir’in sosyal medya yazışmaları.

Serdar Kızık Gazetenin çizgisi değişirken... Ergenekon davalarında gösterilmeyen hukuksal ve demokratik özen fetö davalarında sergilenirken... Atatürk'e diktatör diyenler, İlhan Selçuk için zamanında "bu adam cuntacı, darbeci, tutuklanması gerekir manşetleri atan yetmez ama evetçiler ve yıllarca AKP ve FETÖ'ye destek yazıları yazan liberaller cumhuriyette köşe yazarı yapılırken künyenin en tepesinde İMTİYAZ SAHİBİ OLARAK YER ALAN Orhan Erinç YALAN söylüyor....

Nevit Tokdemir Ben olsam bu açıklamayı Diken.com.tr ye de gönderirdim. Gazetecilik etiği gereği kullanırlar sanırım

Serdar Kızık Nüvit Bey... Sen de biliyorsun ki, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. Orhan Erinç'in yazısında benimle de ilgili olmak üzere bir dizi yalan var... Açıklayayım.... Orhan Erinç'in yalanları ne? Öncelikle şike yoluyla takımına sağladığı sözleşmeler için "Hesaplamalar, Basın İş Kanunu gereğince, üst sınıra tabi olmaksızın gazetecinin çalıştığı her yıl için bir aylık brüt ücreti, her yıl için 42 gün yıllık izin esasına göre kullanılmayan izin ücretleri, 3 aylık ücreti kadar ihbar tazminatı ve (gerçekte olan ve hesaplanması gerekenin altında bir) fazla mesai ücreti üzerinden gazetenin ilgili servisince yapılmıştır. 35 yıla varan kıdem süreleri olan sekiz kişi için toplam 1.653.000 lira hesaplanmıştır. Kolay anlaşılması için bunun astronomik olduğunu söyleyenlere iki örnek verelim.".... Vay vay vay... Kendi ekibine gelince basın iş kanunu, bana gelince mahkeme yolları....Ardından da benimle ilgili " Eski İzmir temsilcisi ise halen süren davasında kendisine ödenen kıdem tazminatının dışında 400 bin lira talep etmektedir. Bu örneklerin de gösterdiği üzere arkadaşlarımızın yasal hak edişlerinden fazla tek kuruş hesaplandığı iddiası yalandır" diye devam ediyor... Neresinden tutayım. Öncelikle Yıllarca sendika başkanlığı yapmış Erinç Bey ne çabuk unuttunuz... Beni, haklarını vermediğiniz bir emekçiye mahkeme kapılarını göstermiştiniz. Sonuçta dava açmak zorunda kaldım... Erinç'in 400 bin lira istiyor sözü tümüyle yalan. Ben 400 bin lira talep etmedim. Mahkeme, Erinç yönetiminin itirazları sonuç 3 kişiden 4 ayrı bilirkişi raporu aldı. Bunlar 150 bin ile 400 bin arasında alacak çıkardılar. Mahkeme sürüyor. Öncelikle belirteyim. Tazminatımı eksik verdiler. Kendi takımına sağladığı izin alacakları ve mesailer için bana " Yöneticiydin isteseydin izinlerini kullanırdın" dediler. Yetmedi Toplu İŞ sözleşmesinden yararlanmamam için, köşe yazılarımın, haberlerimin ve gazete künyesinde adımın yer aldığı 2010 ve 2011 yılları arasındaki 17 aylık dönem için "GAZETEMİZDE ÇALIŞMAMIŞTIR" yalanını avukatları aracılığıyla mahkemeye sundular. Bu gazetede 1992 yılında İlhan Selçuklarla birlikte ayrıldığım 6 ay hariç kesintisiz 31 yıl çalışmıştım oysa... İşe bak! sen yıllarca sendika başkanlığı yap, çalıştığım aleniyken "Serdar Kızık söz konusu tarihler içinde gazetede çalışmamıştır" diye yalan söylet.. Ne etik bir yaklaşım ama!... Gazetecilik etiği gereği bu açıklamayı Diken.com.tr göndermemi öneriyorsun. O sitenin ne olduğunu, kimlerle bağlantılı olduğunu iyi bilirim. İstersen sen gönder, belki yayınlarlar. Ama sana tavsiyem; yerinde olsam paylaştığım bir yazının gerçekleri içerip içermediğini muhataplarına sorardım. Benimle ilgili 400 bin yalanını öğrenmek, sadece bir telefon konuşmasına bağlıydı. Anlarsın sen, gazetecilik etiği...

Cumhuriyet Gazetesi’nin bir süre öncesine kadar imtiyaz sahibi olan Orhan Erinç’in, eski temsilci Serdar Kızık’ın

‘’Erinç'in 400 bin lira istiyor sözü tümüyle yalan. Ben 400 bin lira talep etmedim. ’’Açıklamasını yalanlamaya yönelik, Serdar Kızık’ın, İzmir 2.İş mahkemesinde açtığı davayla ilgili belgesi.

İZMİR 2. İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2016/676 E.

DAVACI : Serdar Kızık

VEKİLİ : Av. Nesrin TUNÇSİPER

DAVALI : Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

VEKİLİ : Av. Abbas Yalçın

KONU : Dava dilekçesinde talep edilen alacaklarımızın bilirkişi raporu doğrultusunda, müddeabihin ıslahı yolu ile 407.437,57 TL daha arttırılarak, (fazlaya ilişkin haklarımızın saklı kalması kaydıyla) toplam net 408.437,57 TL'nin talep olunan faizleriyle birlikte hükmen tahsiline karar verilmesi istemidir.

ISLAH YOLU İLE

ARTTIRILAN DEĞER: 407.437,57 TL

AÇIKLAMALAR :

1- Fazlaya ilişkin dava ve talep hakkını saklı tutarak davalı şirket aleyhine açtığımız alacak davasında; mahkemenizce yaptırılan son bilirkişi incelemesi sonucunda, dava dilekçesinde talep ettiğimiz alacağımıza ek (bakiye) olarak aşağıdaki kalemler hesaplanmıştır.

Bayram yardımı Net 749,08 TL

Yakacak yardımı Net 2.782,30 TL

İkramiye alacağı Net 156.191,21 TL

Sorumluluk tazminatı Net 25.040,69 TL

Kıdem primi Net 417,34 TL

Bakiye kıdem tazminatı Net 148.567,35 TL

Bakiye ihbar tazminatı Net 44.694,80 TL

Yıllık ücretli izin alacağı Net 25.041,93 TL

Taksitli ödemeden doğan gecikme faizi Net 4.952,87 TL

TOPLAM Net 408.437,57 TL

2- Bilirkişi raporunda bakiye alacak olarak hesaplanan ve yukarıda listesi verilen alacakların da hükmen tespiti amacıyla müddeabihi ıslah ediyoruz.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce re'sen dikkate alınacak hususlar karşısında;

1)Islah talebimizin kabulüne ve müddeabihin ıslahı yolu ile arttırdığımız kısım ile dava dilekçesinde talep ettiğimiz miktarların birleştirilmesi sonucu, fazlaya ilişkin haklarımızı saklı kalmak kaydıyla,

• 148.567,35 TL kıdem tazminatı ile birlikte iş sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren bankalarca vadeli mevduata ödenen en yüksek faiz oranı üzerinden işleyecek gecikme faizi;

• 44.694,80 TL ihbar tazminatı ile birlikte iş sözleşmesinin feshi tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi;

• 3.531,38 TL bayram yardımı ve yakacak yardımı ile birlikte iş sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren bankalarca vadeli mevduata ödenen en yüksek faiz oranı üzerinden işleyecek gecikme faizi,

• 181.649,24 TL ikramiye, sorumluluk tazminatı, kıdem primi alacağı ücreti vs. müvekkilimin Toplu İş Sözleşmesinden (TİS) doğan ve kazanılmış tüm hak ve alacakları ile birlikte iş sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren bankalarca vadeli mevduata ödenen en yüksek faiz oranı üzerinden işleyecek gecikme faizi,

• 25.041,93 TL yıllık ücretli izin alacağı ile birlikte iş sözleşmesinin feshi tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi;

• 4.952,87 TL yapılan taksitli kısmi ödemeden doğan geçmiş günlere ilişkin birlikte iş sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren bankalarca vadeli mevduata ödenen en yüksek faiz oranı üzerinden işleyecek gecikme faizi;

Toplam net 408.437,57 TL alacağın Davalı’dan alınmasına,

2) Yargılama harç ve giderleri ile nispi ücreti vekaletin Davalıya yüklenmesine, fazlaya ilişkin dava, faiz ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla, karar verilmesini bilvekale saygıyla vekaleten talep ederiz. 17/07/2018

Islah Eden Davacı Vekili

Av. Nesrin TUNÇSİPER

Düşünüyorum da, eğer Nadir bey, İlhan abi, Oktay abi sağ olsalardı Cumhuriyet bu durumlara düşer miydi?

Cağaloğlu’ndaki binaya baskına gelen çakma ülkücülere, bizler aşağı ininceye kadar tek başına dalan, 1.ordu komutanı ve sıkıyönetim komutanı Necdet Üruğ’a, avazı çıktığı kadar ‘’PAŞA PAŞA BENİM OĞULLARIM, KIZLARIM YALAN, YANLIŞ HABER YAZMAZ, ONLAR CUMHURİYETTE ÇALIŞMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU İYİ BİLİRLER’’ diye bağırarak bizlere sahip çıkan, onurlandıran, güç veren Genel Yayın Yönetmenimiz, ağabeyimiz Oktay Kurtböke, bu yaşananlara ne derdi?

İşte o muhteşem ekipten bir tek Orhan Erinç kaldı…

Ağabeyimiz,arkadaşımız,dert ortağımız,amcamız,alçak gönüllü ustamız Orhan Erinç.. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.


Bugün için kayıtlı nöbetçi eczane bilgisi bulunamadı.
16 / 8 Sağanak yağışlı
Yarın: 16/12 Sağanak yağışlı