• 14 Haziran 2014, Cumartesi

Düşmanları sevmeyiz!

Lise son sınıftayken 10 Kasım'da "Atatürk Kurtuluş Savaşında" Oratoryosunu için yoğun bir tempoda çalışıyoruz.

Aydın Lİsesi'nin erkekleri, Kız Meslek Lisesi'nin kızları ile ortak hazırlanmış oratoryoyu kızların okulunda sahnelemiştik.

Çok büyük coşku ve heyecan. Bu satırları yazarken dahi tüylerimin diken diken olduğu duygu yüklü bir geceydi.

"Gökyüzünde kara kara bulutlar, başımıza nereden geldiniz? Bizler konukseveriz ama, düşmanları sevmeyiz." aradan geçen 30 yıla rağmen bu dörtlüğü asla unutamadım.

Son günlerde üst süte gelen, Bayrağımızın direkten indirilişi, kamyoncularımızın ve büyükelçiliğimizdeki 80 yurttaşımızın esir alınışından sonra bu dörtlük dolandı dudaklarıma.

Bu oratoryoyu Cumartesi'yi de fırsat bilerek sizlerle paylaşmak istedim.

KORO:

Bir gün kara bulutlar göklerimize konaklamıştı./ Yaylılar gelip geçiyordu güneyden,/ Örtük kara perdeler sallanıyordu./Utanıyordu Anadolu’dan gelip geçen,/Milletin yüreği kan ağlıyordu.

SOLO(KIZ):

Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini,/ Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?

KORO(ERKEKLER):

Askerler gelip geçiyordu güneyden,/ Yaralı, hasta, yorgun askerler./ Akşam olmuştu yurda toplanıyordu,/ Sağ kalan yiğitler birer birer.

SOLO(ERKEK)

“Bu kışlanın kapısına,/ Mail oldum yapısına,/ Telli kurban bağlayayım,/Nazlı yarin kapısına”

KORO(KIZLAR):

Analar haber soruyordu güneyden,/Tarlalar kadar ırmaklar kadar durgun analar/ Örtük kara perdeler sallanıyordu,/ Utanıyordu Anadolu’dan gelip geçen/ Amma kalanlar anayurtta toplanıyordu.

KORO(ERKEKLER)

Gökyüzünde kara kara bulutlar/ Başımıza nereden geldiniz?/ Bizler konukseveriz ama/ Düşmanları sevmeyiz.

KORO(KIZLAR)

Gökyüzünde kara kara bulutlar,/ Harmanlar çürüdü yüzünüzden,/ Sizinle görecek işimiz yok,/ Gidin üstümüzden.

KORO:

Gökyüzünde kara kara bulutlar,/ Hayın mı hayın/ Bir gün gelir hesabını sorarız/ Buralarda durmayın.

SOLO(KIZ):

Çanakkale içinde vurdular beni,/ Ölmeden mezara koydular beni,/ Ooof gençliğim eyvah

KORO:

Çanakkale içinde aynalı çarşı,/ Anne ben gidiyom düşmana karşı,/ Ooof gençliğim eyvah

SOLO(KIZ):

Ne bulutlar gitti, ne göklerden bir haber geldi./Bu sefer de millet padişahlara seslendi.

KORO(ERKEKLER):

Biz yoksul bir milletiz,/ Gözlerimizde solgun ışıklar yanar./ Nasılsa yenilmişiz bir kere,/ Ama uzun sürmez o kadar!

KORO:

Bu toprak bizim yurdumuzdur,/ Deli gönül yücesine çıkar!/ Bir üveyik olur uçar gider,/Ardahan’dan Edirne’ye/ Edirne ‘den Ardahan’a kadar.

SOLO:

Havada bulut yok bu ne dumandır?/Mahlede ölüm yok bu ne figandır?/ Bu Yemen elleri ne de yamandır

KORO(KIZLAR):

Ano Yemendir,gülü çemendir,/ Giden gelmiyor, acep nedendir,

KORO(ERKEKLER)

Burası Huş’tur yolu yokuştur,/Giden gelmiyor, acep ne iştir?

KORO(KIZLAR)

Ne bulutlar gitti, ne padişahlardan bir haber geldi,/ Kemal Paşa derler bir yiğit vardı,/ Bu sefer de millet türkülerle/Kemal Paşa’ya haber saldı,

KORO(ERKEKLER)

Kemal Paşa, yenilmez yiğit, şanlı komutan!/ Savaşa girer gibi yetiş bize!/ Yetiş bize çöllerde bile olsan!

KORO

İnanç doldur, güç doldur içimize/ Bin kere yurdumuzu kurtaran,/ Bir görseydin ağlardın halimize.

SOLO(ERKEK)

Kuşun kanadında türküler,/ Kemal Paşa’nın gönlüne vardı./Cevabından önce kendi geldi

SOLO(ERKEK):

Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini/ Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini”

SOLO (KIZ):

Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı,/ Selam durdu kayığı, çaparı, takası,/ Selam durdu tayfası./ Bir duman tüterdi bu/ geminin bacasından bir duman,/ Duman değildi bu,/Memleketin uçup giden kaygılarıydı./Samsun Limanı’na bu gemiden atılan,/Demir değil!/Sarılan anayurda/ Kemal Paşa ‘nın kollarıydı./ Selam vererek anadolu çocuklarına,/ Çıkarken yüce komutan,/ Karadeniz’in halini görmeliydi./ Kalktı ayağa ardı sıra baktı dalgalar,/Kalktı takalar,/ İzin verseydi Kemal Paşa,/ Ardından gürleyip giderlerdi,/ Erzurum’a kadar.

SOLO(ERKEK):

“Önsözüm İstiklal dir,/ Son sözüm “Ya İstiklal,ya ölüm’””

KORO:

Bu ne inanç ki Kemal Paşa,/ Atının teri kurumadan,/ Sürüp geldin yeni yeni savaşların peşinde.

SOLO(ERKEK)

Bir selam gibi gitti Erzurum’a/ Bin selam gibi geldi Sivas’a Erzurum’dan./ Dağlar alçaldı yol vermeye/ Temizlendi ılkımından karından./ Analar bacılar yola döküldü,/ Cephane taşıdı arkasından,/ Irmaklar suyundan faydalattı,/Ağaçlar dallarından/

Yer gök inledi bir yol daha,/Kurtuluş Savaşı’ndan.

SOLO(ERKEK):

“Siz orada düşmanı değil, bir milletin makus tarihini yendiniz”

KORO:

Bu vatan toprağın kara bağrında/ Sıra dağlar gibi duranlarındır./ Bir tarih boyunca onun uğrunda/Kendini tarihe verenlerindir…

KORO(KIZLAR):

Tutuşup kül olan ocaklarından,/ Şahlanıp, köpüren ırmaklarından,/ Hudutlarda gaza bayraklarından,/ Alnına ışıklar vuranlarındır…

KORO(ERKEKLER):

Ardına bakmadan yollara düşen,/ Şimşek gibi çakan sel gibi coşan,/ Huduttan hududa yol bulup koşan,/Cepheden cepheyi soranlarındır…

KORO:

İleri atılıp sellercesine,/ Göğsünden vurulup tam ercesine,/ Bir gül bahçesine girercesine,/ Şu kara toprağa girenlerindir…

KORO:

Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa/ Askerin Milletin Bayrağınla Çok Yaşa/ Arş Arş Arş ileri ileri Arş ileri/ Marş ileri Dönmez/ Geri, Türk’ün Askeri/ Sağdan Sola, Soldan Sağa/ Al Da Bayrağı Düşman Üstüne/Cephede Süngüler Ayna Gibi Parlıyor/ Cumhuriyet Gençleri Bayrak Açmış Bekliyor/ Arş Arş Arş ileri ileri Arş ileri/Marş ileri Dönmez Geri, Türk’ün Askeri/Sağdan Sola, Soldan Sağa/ Al Da Bayrağı Düşman Üstüne

KORO(KIZLAR):

Biz biliriz bizim işlerimizi/ İşimiz kimseden sorulmamıştır./ Kılıçla, mızrakla, topla, tüfekle/ Başımız yere eğilmemiştir.

SOLO(ERKEK)

Kuzumuz var, yaylalarda meleşir,/ Çeşmemiz var, gece gündüz söyleşir,/ Yazımız var, pehlivanlar güreşir,/ Bu toprağa kimse girememiştir.

KORO:

Davranı da deli gönül davranı!/ Kemal Paşa dinlemiyor fermanı!/ Anası, bacısı, kızı, kızanı./Bizim millet gibi görülmemiştir

KORO(ERKEKLER)

Bu ne inançtı ki, Gazi Paşa!/Atının teri kurumadan,/ Sürüp gittin yeni yeni savaşların peşinden./

KORO(KIZLAR)

Sana borçluyuz ta derinden,/Çünkü yurdumuzu sen kurtardın!/ Hasta, yorgun düşmüştük,/ Yaralarımızı iyice sardın./ Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın,/ Sanatkârdın, denizler kadar engin,/ Kimsenin görmediğini görürdü./Sevgiyle bakan gözlerin.

SOLO(ERKEK)

Dedin ki: bu millet, bu büyük millet,/ Yüzyıllar boyunca geri kalmış,/ Bu yurt, bu güzel yurt bizim yurdumuz,/ Her yanından yaralar almış.

SOLO(KIZ)

Dedin ki: bir güzel savaşmalı,/ Kırmak için yeniden,/ Bilgiyle, inançla, coşkunlukla,/ Öğün, çalış, güven!

SOLO(ERKEK)

Sana borçluyuz ta derinden!/ Işığısın bu yurdun/ Dilimizi, ulusallığımızı öğrettin bize,/Çünkü cumhuriyetimizi sen kurdun.

SOLO(KIZ)

Hürriyeti sen yaydın içimize,/ Halkçıyız dedin halk içinden./ İnançla hür yetiştirdin bizi/ Sana borçluyuz ta derinden.

SOLO(ERKEK)

Devrimlerle yüceltti, çok yüceltti,/ Bu milleti temiz ellerin,/ Sana borçluyuz ta derinden,/ En büyüğü Mustafa Kemal’lerin

KORO(KIZLAR)

Davullar zurnalar döğende,/ Biz seni hatırlarız!/

KORO(ERKEKLER):

Binip trene gezende,/Biz seni hatırlarız!

KORO(KIZLAR):

Önce adını öğrenir çocuklarımız,/ Eli kalem tutup yazanda.

KORO:

Binler yaşa, yurdumuza hizmeti büyük!/ Kemal Paşa! Ölümsüz insan! şanlı Atatürk!

KORO:

İstiklal güneş gibi hür alnımda parıldar/ Nabzımda ateş gibi fatihlerden bir kan var/Atam sen rahat uyu, yolcusuyuz biz hürriyetin/ Atam sen rahat uyu, bekçisiyiz Cumhuriyetin/ İnsanlIkla ün aldı tarihinde bu millet/ Atamdan eser kaldı ülkümüz Cumhuriyet/ Atam sen rahat uyu, yolcusuyuz biz hürriyetin/ Atam sen rahat uyu, bekçisiyiz Cumhuriyetin/ Zaferlerle doldurdun ömrünü her cephede/ Sönmeyen Işık oldun Şimdi Anıttepede/ Atam sen rahat uyu, yolcusuyuz biz hürriyetin/ Atam sen rahat uyu, bekçisiyiz Cumhuriyetin. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.


Bugün için kayıtlı nöbetçi eczane bilgisi bulunamadı.