• 20 Mayıs 2016, Cuma

DEMOKRASİ

Demokrasi; genel ifadesi ile bir eşitlik fikri, insanlar arasındaki farklılıklara göre değil de, benzerliklere dayanması gerektiği tezi üzerine yükselen yönetim tarzıdır.

Kısaca demokrasi eşitlik ilkesine dayalı yaşam biçimi.

Evrensel demokrasi kurallarına uyulmalı. Kafaya göre demokrasi olmaz, sana göre bana göre demokrasi olmaz.

Demokraside Meclis, rekabet ve eşit oy ilkeleriyle halkın temsilcilerinin oluşturduğu bir kurumdur.  Demokrasilerde Siyasi Partiler temsil işlevi için kullanılan araçlardır. Demokratik ülkelerde siyasi parti bireylerin aktif siyaset yapacakları alanlardan biri ve en önemlisidir.

Her bir partinin çok sayıda görüşü temsil ettiği düşünürsek çok partili siyasi sistemlerde ise düşünceler daha doğrudan temsil edilir.

Anayasa, bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirleyen yazılı belgelerdir. Ayrıca kişisel hak ve özgürlükler bu belgede belirlendiği için çoğunluğun yönettiği bir toplumda iktidarda olanların sınırlarını belirler.

Sivil toplum örgütleri demokrasiyle ortaya çıkan bir örgütlenme değildir ama demokrasiyle önem kazanmıştır. Birbirleriyle ortak amaçlara sahip insanların oluşturdukları grupların seslerini ve isteklerinin daha fazla duyurabilmenin bir yoludur.

Peki, bu örgütlenmeleri gerektiği gibi kullanabiliyor muyuz?

SANDIK BAŞINA MI GİTMEK Mİ DİR?

Demokrasi deyince neden hep aklımıza sandık başına gidip oyumuzu kullanmak geliyor?

Böyle yapmakla insan olarak veya vatandaş olarak bütün yükümlülüklerimizi yerine getirmiş olduğumuzu zannediyoruz.

Merkez de durum böyle olunca günlük hayatımızın diğer safhalarında demokrasiyle ilgili kaide ve kurallar ya aklımıza gelmiyor ya da uygulamada bunları pek dikkate almıyoruz.

Böyle bir yanlış anlayışın sonucu olarak, çoğu zaman normal vatandaşlık haklarımızın neler olduğunu dahi bilemiyoruz, bilsek dahi bu haklarımızı korumada gerekli olan gayret ve cesareti gösterme noktasında adeta bir acz içinde oluyoruz.

Diğer insani münasebetlerimizde, birbirimizle olan diyaloglarımızda, fikir alış verişlerimizde de çok arzu edilen bir yerde olduğumuzu söylemek ne kadar doğrudur?

Söz gelimi dost ve arkadaşlarımızla olan münasebetlerimizde demokratik bir hâl ve davranış içinde olabiliyor muyuz?

Bizden farklı fikir ve düşüncelere sahip olan insanlara karşı nasıl davranıyoruz?

Hoşumuza gitmeyen, beğenmediğimiz fikir ve düşüncelere karşı sabır ve tahammülümüzün derecesi nasıl?

Mizaç ve meşrep olarak bizden farklı insanlarla bir arada, uyumlu bir şekilde yaşayabiliyor muyuz?

Anne ve babalar, kendi doğrularını çocuklarına kabul ettirmek için nasıl bir tavır takınıyorlar?

Günlük yaşantımızda, insanlarla olan münasebetlerimizde demokrasinin kurallarına uymada lâzım olan dikkat ve hassasiyeti gösterebiliyorsak iyi yerdeyiz demektir.

İnsanî haklarımızı korumada ve savunmada, başkalarının haklarına saygı göstermede gerekli olan tavır ve tutumu gösterebiliyorsak mesele yok.

Demokrasi, herkesin kendine göre yonttuğu bir sistem değildir.

İşlerine geldiği gibi demokrat olanlar, demokrasiyi de kendi çarpık ruh ve anlayışlarına göre giydirmek isteyenlerdir.

Bizdeki demokratik yapılanmalar hukukun ve halkın genel eğilimlerini çoğu zaman ne yazık ki yansıtmamaktadır. Aysbergin görünmeyen, aslında görünen fakat görünmek istenmeyen kısmı budur.

Demokrasilerde asıl olan halktır.

Öyle herkesten herkese değişen demokratik bir uygulama olamaz!

Demokrasi her zaman herkesin işine yarayacaktır. Demokrasiyi, halkın temayüllerinden soyutlayıp uygulamak isteyenler, aslında demokrasiye en büyük zararı verenlerdir.

Demokrasi, toplumun her bireyine eşit mesafede durmak, aynı imkânları vermektir.

Demokrasi, Cumhuriyetin uygulanış şekillerinden biridir.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.


Bugün için kayıtlı nöbetçi eczane bilgisi bulunamadı.
37 / 18 Az bulutlu
Yarın: 38/21 Az bulutlu