• 29 Nisan 2014, Salı

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Görev ve Yetkileri

30 Mart yerel seçimleri sonrasında Aydın Belediyesi Büyükşehir statüsü kazandı ve yaklaşık yirmi günden bu yana artık Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetiliyor.

Büyükşehir statüsü kazanılması ile birlikte bazı değişiklikler oldu. Elbette bunların başında İl Genel Meclisi’nin yerine Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gelmesi oldu. İşte bu nedenle de Büyükşehir Belediye Meclisi’nin görevleri nelerdir diye şöyle bir bakalım istedim.

İşte Büyükşehir Belediye Meclisi’nin görevleri:

“a) Büyükşehir belediyesinin sınırları çevresinde ve aynı il sınırları içinde bulunan belediye ve köylerin, büyükşehir belediyesine katılması konusunda 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca ilgili ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin talebi üzerine katılma kararını almak.

b) Büyükşehir belediye sınırları il sınırı olan illerde il çevre düzeni planını onaylamak.

c) Büyükşehir nazım imar planını onaylamak. Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararları, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelemek aynen veya değiştirilerek kabul ederek sonra büyükşehir belediye başkanına göndermek.

d) Meclis ihtisas komisyonlarında görüşülen işleri karara bağlamak, raporların isteyenlere verilmesine ilişkin maliyet bedelini tespit etmek.

e) Büyükşehir belediye encümeninde görev yapmak üzere, kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla beş üye seçmek.

f) Büyükşehir belediye birimlerinin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesine ilişkin karar vermek.

g) Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinden gelen bütçeleri yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul etmek.

Büyükşehir belediye meclisi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçelerini kabul ederken; bütçe metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya veya değiştirmeye, belediyenin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya, kanunî sınırlar üzerinde veya altında belirlenmiş olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen sınırlarına çekmeye, kesinleşmiş belediye borçları için bütçeye konulması gerekip de konulmamış ödeneği eklemeye, ortak yatırım programına alınan yatırımlar için gerekli ödeneği eklemeye yetkilidir.

h) Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf çıkması durumunda yönlendirici ve düzenleyici kararlar almak.

i) Yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına ilişkin esasları belirlemek, büyükşehir belediyesi mücavir alanlarının ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasındaki bölüşümünü yapmak.

j) İlçe veya ilk kademe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçının bedeli kendileri tarafından karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafından yapılmasına karar vermek.

k) Büyükşehir belediyesinin kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 10’unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi üzerine ilçe ve ilk kademe belediyelerine malî ve aynî yardım yapılmasına karar vermek.

l) Yapılacak herhangi bir yatırımın büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşlarından bir veya birkaçını aynı anda ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının maliyetleri düşüreceğinin anlaşıldığı durumlarda, yatırımı kuruluşlardan birinin yapmasına karar vermek.

Büyükşehir belediye meclisi, sayılan yetki ve görevlerin yanında büyükşehir belediyesinin görev alanıyla ilgili olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanunların belediye meclisine verdiği yetkileri kullanır.”

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.


Bugün için kayıtlı nöbetçi eczane bilgisi bulunamadı.
9 / 0 Sağanak yağışlı
Yarın: 13/7 Sağanak yağışlı