• 6 Temmuz 2018, Cuma

AYDIN’IN ÇEVRE SORUNLARI VE GELECEĞİ-1

Doğru teşhis, doğru sonuçlar getirir. Dünya’da yaşanan çevre sorunları doğrudan veya dolaylı olarak ülkemizi ve Aydın İlini etkilemektedir. Çevre sorunlarını birbirinden ayırmak mümkün değildir. Aydın İlinin çevre sorunlarına doğru teşhis konulursa doğru çözümler üretilir. Öncelikle kentin çevre sorunlarını dört başlık altında toplamak mümkün görünmektedir…

Büyük Menderes Nehrinin kirliliği ve çevreye zararlar:

Ülkemizin büyük nehirlerinden, kentimizin can damarı olan Büyük Menderes ne yazık ki su yerine zehir taşır hale gelmiştir. Nehrin kirliliği, geçtiği ovalarda kullanılan zirai gübre ve zirai ilaç (zehir) atıklarının sulama suyuna karışıp oradan nehre karışması. Havzada kurulu belediyelerin arıtma tesisi olmadığı için evsel atıkları taşıyan kanalizasyon suyunun doğrudan nehre deşarj edilmesi. Adıgüzel Barajından Uşak Deri sanayii artığı ağır metallerin ve Kızıldere’de kullanılan jeotermal akışkanın doğrudan nehre karışmasından kaynaklanmaktadır...

Aydın hudutlarına kirlenmiş olarak giren nehir, Aydın İli hudutlarında kurulu kentlerin kanalizasyon sularını, tarımsal gübre ve zirai ilaçların sulama suyu ile nehre karışması. Efeler ve Germencik ilçelerinde kurulu jeotermal santrallarda kullanılan akışkanın reenjekte edilmeyip nehre akıtılması ile daha çok kirlenmekte canlı yaşayamayacak hale gelmektedir. Bu suyla sulanan bitkilere, sebzelere geçen ağır metaller sonuçta insana ve hayvana geçmekte hastalıklara hatta ölümlere sebep olabilmektedir. Bunun son örneği Büyük Menderes Nehrinde meydana gelen toplu balık ölümleridir. Yetkililer her ne kadar oksijen azlığının balık ölümlerine neden olduğunu açıklasalar da asıl sorunun jeotermal akışkanın reenjekte edilmeyip doğrudan nehre akıtılması sonunda olduğunu basından öğrenmekteyiz…

Jeotermal elektrik santrallarında kullanılan akışkanın sebep olduğu kirlilik:

Ülkemizin ve İlimizin yeraltı zenginliklerinden olan jeotermal akışkan kullanılarak elektrik elde etme yöntemi ne yazık ki yenilenebilir, çevre dostu olmaktan çıkarılmış, doğayı tahrip eden, yeraltı sularını ve akarsuları kirleten, toprakları çölleştirebilecek bir mekanizmaya dönüştürülmüştür. Jeotermal santrallarda kullanılan akışkan uluslararası kurallara uygun olarak mecrasına reenjekte edilmediği gibi akışkandan ayrışan CO2 ve Hidrojen Sülfür bertaraf edilmeyip atmosfere salınmakta zaten kirli olan Efelerin havasının daha da kirletmektedir. İnsan ve hayvan sağlığı için son derece tehlikeli olan ve ölümlere sebep olabilecek bu gazların atmosfere salınmasına ses çıkarılmamakta, yeterli önlemler alınmamaktadır.

Akışkanın bünyesinden kaynaklanan çevre kirliliğinin yanında doğal ve yasal olarak santral kurulmaması gereken zeytinlik, incirlik ve birinci sınıf tarım alanlarına santral kurularak bu alanlar tahrip edilmekte ağaç katliamı yapılmakta kentin yeşil dokusu yok edilmektedir…

Bu hızla bütün jeotermal sahalar işletmeye açıldığında Aydın İlinde insan ve canlı yaşamı tehlikeye girecektir. Efeler Belediyesi, Jeotermal enerji santrallarının ve akışkanın çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmış ve geniş kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Hazırlanan rapor ne yazık ki, santral sahipleri dâhil yetkili ve görevlilerce yeterince dikkate alınmamış, gereği yapılmamıştır…

Madenlerden kaynaklanan kirlilik:

Söke İlçesi Kizir Mahallesi sınırlarında bulunan ve hiçbir önlem alınmadan kapatılmış Uranyum madeni yaydığı radyasyonla çevresindeki insan ve hayvanların sağlığını olumsuz etkilemektedir...

Çine ve Latmos dağlarından çıkartılan Feldspat madeninin yarattığı kirlilik…

Söke çimento fabrikasından kaynaklanan kirlilik…

Hava kirliliği: Sanayi kenti olmamasına rağmen İlimiz havası en kirli iller arasında yer almaktadır. Hava kirliliğin nedeni olarak Batıdan doğuya havzadan geçen otobanda ve karayolunda seyir halindeki araçların egzoz gazı gösterilmektedir. Hava ölçümlerinde saptanan Kükürt değerlerinin yüksek olması, kaynağının jeotermal akışkandan ayrışan sülfü dioksit olduğu, çıkardığı koku nedeniyle herkes tarafından bilinmektedir. Kentin hava kirliliğini gösteren ölçüm raporları kamuoyu ile paylaşılmayıp gizlenmekte Aydın halkına gerekli ve yeterli bilgi verilmemektedir.

Ülke hepimizindir, Devletin yapmakla yükümlü olduğu görevleri yetkililere hatırlatmak, göreve davet etmek, yapmayanlar hakkında suç duyurusunda bulunmak STK lar ve birey olarak bizim yasal hakkımızdır. Çevreyi temiz tutmak, halkı uyarmak aynı zamanda Anayasal görevdir. Bulunduğumuz kentleri temiz tutar, kent ve Devlet yöneticilerini göreve davet ederek, kentlerimizin temiz ve yaşanabilir hale gelmesini sağlayabilir ve çocuklarımıza temiz bir çevre aktarabiliriz.

(Gelecek yazım, Aydın’ı kurtarmak için ne yapabiliriz?) 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.


Bugün için kayıtlı nöbetçi eczane bilgisi bulunamadı.
10 / 0 Açık
Yarın: 13/7 Aralıklı gökgürültülü yağış