• 16 Şubat 2018, Cuma

BİAT

Biat bir kimsenin egemenliğini kabullenmek anlamı taşımakta. İnsan oğlunun yaradılışında olmayan bu özellik toplumsal yaşamla birlikte kazanılmış bir hareket olarak gelişmiştir. Yetkinlikleri kısıtlı insanların hayatta kalabilmesinin sağlanması açısından rehber ve öncü insanların yaratılması, düzenin ayakta kalması ile bireyin korunması için güven duyduğu kişi veya kişilere üstünlük atfederek iradesinin bir kısmını devretmesiyle oluşan bu hareket tarzı uzunca bir süre toplumsal yapının temelini oluşturmuştu. Binlerce yıl devam ede gelen bu hareket tarzı yararlarının yanında belli bir grubun çıkarları adına kullanılan bir yapıya dönüşerek bireyin sömürülme aracına devinmiştir. Ayrıca irade devri insanın gelişimini kısıtlayarak toplumsal geri kalmışlığın nedeni haline dönüşmektedir. Modern çağların devreye girmesi ile batı medeniyeti gelişimin önünde engel olarak gördüğü biat kültürünü yıkmak adına bir dizi devrim ve iç çalkantılar sonucu, yurttaşlık bilinci adı altında yeni organizasyonlar kurgulamaya çalışarak, bugünkü modern toplumsal yapıyı meydana getirmiştir. Biat kültürünün yıkılarak özgür bireylerden meydana gelen toplumsal yapıya devinerek demokratik bir toplum yaratılması modern toplumsal organizasyonların temelini meydana getirmiştir. Özgür düşünce aklın ve bilimin ışığında gelişen bir toplum olarak batı medeniyeti, gelişmiş insan kaynağını yaratarak dünyaya egemen olan bir sistem oluşturabilmiştir. İnsanın yaradılışında kendini yaratabilme hakkının ve iradesinin devredilemez olduğu desturu üzerine kurgulanmış modern toplum, kişilerden bağımsız toplumsal organizasyonlar vasıtasıyla kendi kendini yöneten bir hale dönüşmelidir. Bu da güçlü toplumsal kurumların gelişiminin önünü açacaktır. Oluşan bu sivil toplumsal yapılar uzun vadeli bakış açısı ile dünyayı ve de kendini anlamlandıran güçlü bir yapı meydana getirmesini sağlamış gözüküyor.

 

Gelişmemiş toplumlarda biat kültürünün son hızıyla devam etmesi özgür düşüncenin gelişimini engellemekte ve batı medeniyetinin tahakkümünün devamını sağlamaktadır. İnsan gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri olan bu mantık ortadan kaldırılmadan toplumsal gelişim hayalden ibarettir. İnsanın gelişmesi toplumun ve kurumsal yapıların gelişiminin temelidir. Yani insan kaynakları her şeydir demek abartılı olmasa gerek.

 

İnsanoğlunun en büyük gücü ve tüm varlıklardan üstün olmasını sağlayan en büyük özelliği olan özgür irade serbest bırakıldığı anda yaratıcılığın önü açılmış demektir. İşte batı medeniyetinin gelişiminde dönüm noktalarından biri plan Rönesans bu mantığın sinerjisini ifade ederek bugün geldikleri refah toplumunu anlatan esas temeldir.

 

Bugün yakalamamız gereken en önemli özellik gelişimin önünü tıkayan özgür iradenin devredilmesinin ortadan kaldırılmasıdır. Her birey bir vatandaş olarak insan haklarından aldığı pay ile özgür bireylere dönüşmelidir. Bu dönüşüm gerçekleştiğinde dünya milletler ailesinin güçlü ve refahtan pay alan bir toplum yaratılması sağlanmış olacaktır. Bir millet olarak bekamızın devamı, onurlu ve güçlü bir toplum için ön şart özgür iradenin güvence altına alınmasıdır. Bu bireyi sevmek onun birleşimi olan milleti sevmek ve dünya milletleri içinde en üst seviyeye çıkabilmenin anahtarıdır. İşte millet olmakla cemaat olmak arasındaki fark budur. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.


Bugün için kayıtlı nöbetçi eczane bilgisi bulunamadı.
12 / 7 Çok bulutlu
Yarın: 12/2 Aralıklı gökgürültülü yağış