• 13 Şubat 2018, Salı

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA İŞLENEN BAŞLICA SUÇLAR

Yaşadığımız çağın gereksinimlerinden biri de hiç şüphesiz ki sosyal medya araçlarıdır. Hemen hemen her birey en az bir sosyal medya aracı ile paylaşımlar yapmakta ya da iletişim sağlamaktadır.  Bireylerin düşüncelerini doğrudan ve özgürce paylaşmalarına olanak veren bu platformlarda paylaşılan bazı içerikler aynı zamanda kişilerin birbirine karşı hakaret, tehdit, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma gibi birçok suçun işlenmesine neden olmaktadır. Bu yazıda sosyal medya aracılığı ile işlenen başlıca suçlardan bahsedilecektir. Bu suçların kanundaki tanımına kısaca değinilecek suçu oluşturabilecek eylemlerden bahsedilecektir. Daha sonra yargılamanın ne şekilde olduğundan kısaca bahsedilecektir.

Sosyal medya aracılığı ile işlenen ve yaygın olarak karşımıza çıkan suçlardan biri hakarettir. Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu 125. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili Kanun maddesi; “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” Şeklinde düzenlenmiştir. Ve ayrıca kanunda daha çok ceza verilmesini gerektiren nitelikli hali olarak ;

 “Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

, c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.”

İşlenmesi halinde verilecek olan cezanın alt sınırı olarak 1 yıldan az olamayacağı açıkça düzenlenmiştir. Yapılan kanuni tanımdan da açıkça anlaşılacağı üzere burada mağdura isnat edilen fiil ile mağdurun objektif olarak onur, şeref ve saygınlığı rencide edilmelidir. Yani mağdurun alınganlığı ya da aşırı hassasiyeti ile onur, şeref ve saygınlığının zedelendiğinden bahsetmesi halinde bu suçtan bahsedilemeyecektir. Ayrıca isnat eden fiilin açıkça kime veya kimlere yöneldiğinin açıkça anlaşılıyor olması gerekir. Yine mağdura yönelen hakaretin sosyal medya platformlarında genellikle kişinin dini siyasi düşüncelerinden ve bu düşüncelerin özellikle mağdurun paylaşımlarının altına yorum yolu ile yapıldığı görülmektedir. Hakaret suçunun kişinin dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç ve düşüncelerinden kaynaklı olarak yapılmasının suçun nitelikli hali olduğu unutulmamalıdır. Ve bu durumlarda verilecek olan cezanın alt sınırının 1 yıldan az olmayacağı unutulmamalıdır.

Tehdit suçu ise Türk Ceza Kanunu 106. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesi “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. ”şeklinde tanımlanmıştır. Yine tehdit suçunun nitelikli hali olarak kanunda kişinin kendini tanınmayacak hale sokması koşulu ile tehdit düzenlenmiştir. Sosyal medya hesaplarında tehdit suçu genelde kişilerin kendi isimlerinin dışında takma isimler kullanarak aldıkları hesaplar üzerinden işlenmektedir. Türk Ceza Kanunundaki düzenlemeye göre kişinin kendini tanınmayacak hale getirerek tehdit suçunu işlemesi halinde hükmolunacak ceza 2 yıldan 5 yıla hapis cezası olacaktır.

Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu Türk Ceza Kanunun 123. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindedir. Kanun maddesinde özellikle ısrarla tabirinin üzerinde durulmuştur. Bu yazıda suçun sosyal medya üzerinden işlenmesi hali ele alınacaktır. Dolayısıyla bir kimsenin sırf başka bir kimsenin huzur ve sükûnunu bozma amacıyla herhangi bir sosyal medya platformu üzerinden yine platformdan yapılabilecek herhangi bir eylemi yapmayı ısrarla sürdürmesi halinde bu suç işlenmiş olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus;  huzur ve sükûnu bozmaya yönelen eylemin ısrarla gerçekleştirilmesi gerektiğidir. Yalnızca bir kez eylemin gerçekleştirilmesi halinde bu suçun oluştuğundan bahsedilmesi söz konusu olmayacaktır. Bu madde kapsamında korunmaya alınan değer kişilerin ruhsal ve psikolojik huzurlarıdır. Bu sebeple bu suçun oluştuğundan bahsedebilmek için suça konu eylemin bu kabiliyete sahip olup olmadığına bakılır. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir eylem eğer yöneldiği kişinin huzur ve sükûnu bozmaya yetecek ölçüde ise bu suçun işlendiğinden bahsedilecektir.

Yazının son kısmında ise sosyal medya üzerinden işlenen suçlarda yargılamanın nasıl yapıldığından bahsedilecektir.  Sosyal medya aracılığıyla suç işlenmesi halinde alışılagelmiş suçlardan farklı olarak bu suça ilişkin fiziksel delillerden bahsedilemeyecektir. Suça konu eyleme ilişkin veriler sosyal medya araçlarının veri depolama merkezinde depolanmaktadır. Ve suça konu eylemin özellikle takma isimler taşıyan hesaplar vasıtasıyla işlenmesi halinde IP numarasının tespiti ile mümkün olmaktadır. Soruşturma esnasında IP numaralarının şirketlerden istenmesi ya da bizzat Emniyet teşkilatı tarafından IP numarasının kişilerin internetteki eylemlerinden ortaya çıkarılması mümkün olmaktadır. Tüm bu süreç yargılama aşamasını uzatmaktadır. Bu sebeple suça konu sosyal medya hesabı bir kimsenin herhangi bir kişisel elektronik cihazında şifresi girilmiş, açık bir şekilde bulunması durumunda, bu hesabın cihaz sahibi olduğu yönünde bir delil oluşturması da mümkündür. Bu durumda hukuki süreç kısalmaktadır.  

Sonuç olarak çağın bir gereği olan ve kişilerin düşüncelerini özgürce paylaşabilme imkânı sağlayan sosyal medya araçlarının kullanımında dikkatli olmak gerekmektedir. Sosyal medya aracılığı ile paylaşım yapılırken kişilerin dikkatli olması gerekmektedir. Paylaşımlarında herhangi bir şekilde başkalarını kişisel alanlarına müdahale edilmemesine ya da hukuken korunmaya alınmış değerlerin ihlal edilmemesine dikkat etmelidir. (Av. Pelin Atıgan)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.

Bugün için kayıtlı nöbetçi eczane bilgisi bulunamadı.
39 / 20 Açık
Yarın: 39/23 Parçalı bulutlu