• 20 Şubat 2018, Salı

İşverenin Haklı Nedenlerle Derhal Fesih Hakkı

İş sözleşmesi; işçi ile işveren arasında düzenlenen ve iş tanımı, kapsamı ve daha başka temel kuralları içeren sözleşmedir. Bu sözleşmenin her iki tarafça da sonlandırılması mümkündür. Bu haftaki yazıda iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle derhal feshine değinilecektir.

İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle derhal feshi kanundan sayılmış olan durumların ortaya çıkması halinde işverene iş sözleşmesini İş Kanununun 17. maddesinde belirlenen sürelere uymadan fesih hakkı tanımaktadır. Bu sebeplerin ortaya çıkması halinde işveren derhal fesih hakkını kullanabilecektir.

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı İş Kanununu 25. Maddesinde düzenlenmiştir. İş Kanunu madde 25’e göre işçinin savruk yaşaması nedeniyle sağlık durumunun bozulması halinde, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlarından, işçinin iş yerinde bir haftadan fazla çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir nedeninin olmasından, işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığının kanunda belirlenen sürelere ulaşmasından bahisle işveren işçinin iş sözleşmesini derhal feshedebilir.

İşçinin sağlık durumunun savruk yaşaması neticesinde bozulması ile işçinin hayatının düzensiz olması, işçinin alkol, uyuşturucu madde gibi sağlığa zarar veren maddeleri tüketmesi sebebiyle sağlığının bozulması anlaşılmalıdır.

İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ise işçinin işe girerken işverene kendinde olmayan bir niteliğin varmış gibi göstermesi, işverenin şeref ve namusuna dokunacak nitelikte sözler söylemesi, işçinin iş yerinde doğruluk ve dürüstlükle bağdaşmayan nitelikteki davranışları gösterilebilir. Aynı şekilde işçinin işyerinde suç işlemesi de haklı nedenle fesih sebebidir.

Yine iş kanununun 25. Maddesine göre işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi derhal fesih nedenidir.

İşçinin işini yapmamakta diretmesi ya da işçinin kendinden kaynaklanan zorunlu sebeplerle işçinin bir haftadan fazla işe gelmemesi durumunda da iş sözleşmesi işverence haklı nedenle derhal feshedilebilir. İşçi iş yerinde çalışırken iş güvenliğine zarar veriyorsa ya da iş güvenliği kurallarına uymamakta direniyorsa bu da haklı nedenle derhal fesih sebebidir.

İşveren haklı nedenle derhal fesih hakkını ortaya çıkaran durumu öğrenme anından itibaren 6 iş gününde işçiye fesih beyanını ulaştırmalıdır. Fesih beyanı yazılı olarak yapılmalıdır.

Haklı nedenle derhal fesih hakkı ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar sebebiyle yapılmışsa işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Kanun iş sözleşmesi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle sona eren işçinin kıdem tazminatı hakkını korumamıştır. Ancak bunun dışındaki sebeplerden birisiyle iş sözleşmesinin derhal feshedilmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi ile birlikte sözleşme geleceğe etki doğuracak şekilde ortadan kalkacaktır. Av. Pelin Atıgan

atigan.pelin@gmail.com 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.

Bugün için kayıtlı nöbetçi eczane bilgisi bulunamadı.
35 / 19 Parçalı bulutlu
Yarın: 35/18 Güneşli