Aynı apartmanda birlikte yaşayan komşuların evcil hayvan beslemeleri hukuken yasaklanmamıştır. Fakat apartman yönetimi tarafından alınacak karar ile evcil hayvan bulundurulması yasaklanmaktadır.

***
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarihi 04.06.2010-Sayısı: 27601) “Ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü” başlıklı 4. maddesinin z bendinde düzenlendiği üzere;
Konut içerisinde kişilerin kendi davranış ve alışkanlıklarından kaynaklanan; kapı, pencere kapatma, yürüme, konuşma, temizlik yapma, mobilya çekme, televizyon seyretme, radyo dinleme, eğlence amacı dışında kullanılan her türlü müzik aleti, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi gibi aletleri kullanma, evcil hayvan besleme gibi faaliyetler ile bina içinde yapılacak tadilatı, kapsadığı düzenlenmiştir.

***
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile apartmanda yapılan gürültünün tanımı, kriterleri, desibel miktarlarının ne kadar olması gerektiği düzenlenmiştir.

***
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde evcil hayvanların, komşuların çıkarabileceği gürültünün desibel sınırları gece-gündüz, açık-kapalı pencere, iç-dış ortam şeklinde düzenlenmiştir. Çevre İl Müdürlüğü tarafından desibel ölçümü yapılarak şikâyet dosyasına ibraz edilmektedir. Eğer yönetmelikte düzenlenen desibel sınırlarından fazla bir gürültü tespiti yapıldı ise; köpek belli bir desibelin üzerinde çok yüksek sesle havlıyor ve gürültü kirliliği yaratıyorsa bu durumda tahliye işlemlerine başlanmaktadır.

***
Türk Medeni Kanununda düzenlenen Komşu Hakkı başlıklı 737. maddesinde de açıkça düzenlendiği üzere;

***

TMK madde 737: Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır. Yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır.

***
Taşınmazın maliki veya kullanan kişisi, komşusuna zarar verecek olay ve davranışlardan kaçınma durumundadır. Ortak alanları kullanmaları sebebiyle birlikte yaşayan konut sahiplerinin birbirlerine karşı özen yükümlülüğünü yerine getirme görevleri vardır.

***

Ayrıca, evlerinde hayvan besleyen komşuların, diğer komşuların sahip olduğu hayvanların çıkardığı seslerden rahatsız olmaması adına bu duruma dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Bazı taşınmazlarda kat maliklerinin ortak karar alarak apartmanda hayvan beslemenin yasaklanacağı kararları alınmaktadır.

***

Ortak yaşam alanlarının çoğunlukta olduğu bölgelerde kat maliklerinin vermiş olduğu oylar ile alınan kararlarda çoğunluk karar sayısı ile kurallar belirlenmektedir. Her bir taşınmaz sahibi yada taşınmazı kullanan kişi komşularına hoşgörü ve iyi niyet kuralları çerçevesinde davranışlarda bulunmalı ve hayvan bakan komşulara olabilecek seslerden dolayı tolerans göstermesi beklenmektedir.

***

DİĞER YAZILARI