(MURAT TAN) Açıklamasında Aydın’daki ihracatın, 2018 yılı Ocak ayına göre yüzde 10,6 azalarak 49 milyon 587 bin 723 Dolar olduğunu söyleyen AYSO Başkanı Şahin, ildeki ithalatın ise yüzde 29 azalarak 19 milyon 867 bin 639 dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

“İHRACATTA 27. SIRAYA GERİLEDİK”

2018 yılı Ocak ayında ihracatta 55 milyon 439 bin 571 Dolar ile 21. Sırada yer alan Aydın’ın 2019 yılı Ocak ayında ihracatta 26. sırada yer aldığını belirten Şahin, “Aydın, 2018 yılı Ocak ayında 27 milyon 970 bin 461 Dolar ithalat gerçekleştirerek 27. sırada yer alırken, 2019 yılı Ocak ayında 29. sıraya gerilemiştir. 2019 Ocak ayı itibarıyla ilimizin Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, yüzde 0,38 ve yüzde 0,13 olarak gerçekleşmiştir. Aydın’ın Ocak 2019’deki 69 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 0,24’ünü oluşturmaktadır. Türkiye 2019 Ocak ayı itibarıyla 2 milyar 503 milyon dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 29 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Ocak ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84 iken, Aydın için bu oran yüzde 249,6 olmuştur” dedi.

“SON 1 YILLIK İHRACATTA AZALMA VAR”

Aydın’da son 12 aylık dönemde ise ihracatın 715 milyon 369 bin 108 Dolar olduğunu vurgulayan Şahin, “2018 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 721 milyon 220 bin 956 Dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 0,8 azalmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2018 yılında ithalatımız 258 milyon 624 bin 365 Dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 250 milyon 521 bin 543 Dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık yüzde 3,1 azaldığı görülmektedir. Ocak ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın yüzde 0,23’ünü yüksek teknolojili ürünler, yüzde 38,96’sını orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 5,77’sini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 55,03’ünü düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 2,20’sini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 45,11’ini orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 11,40’ını orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 41,29’unu düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur” diye konuştu.

“EN FAZLA İTALYA’YA İHRACAT YAPTIK”

2019 yılı Ocak ayında Aydın’da 3’ü farklı serbest bölgeler olmak üzere, 96 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin, “Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 73,1 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, İspanya, Almanya, ABD, Fransa, Irak, Romanya, Çin, BAE ve Suudi Arabistan oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın yüzde 57’si yapılmıştır. Aydın’dan yapılan ihracatın Ocak ayı dağılımına bakıldığında, yüzde 77,9’u imalat sanayi, yüzde 19,5’i madencilik ve taş ocakçılığı ve yüzde 2,6’sı tarım ve ormancılık tarafından yapıldı. Sektörel olarak Ocak ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada gıda ürünleri ve içecek 13 milyon 826 bin 544 dolar, ikinci sırada başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 9 milyon 883 bin 885 dolar, üçüncü sırada taş ocakçılığı ve diğer madencilik 9 milyon 685 bin 589 dolar, dördüncü sırada motorlu kara taşıtı ve römorklar 4 milyon 811 bin 484 dolar ve beşinci sırada ise kimyasal madde ve ürünler 4 milyon 411 bin 663 dolar ile yer almaktadır” dedi.

aydin-ihracatta-kan-kaybediyor-93981-d62ca76bbf6695e13b04a3c8ad8d31be.jpg


Kaynak: MURAT TAN