BÜLENT AYTÜRK

BÜLENT AYTÜRK

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

BAŞKA BİR AÇIDAN ÇANAKKALE SAVAŞI

A+A-

Tarih bir bilim olduğu kadar aynı zamanda bir bilinçtir.
Bilinç, bilgi ile oluşur.
Biz tarihimizdeki olaylara bilinçle mi bakıyoruz yoksa hamasetle ya da duygu ile mi?
Çanakkale Savaşları, I.Dünya Harbi içinde meydana gelen muharebelerdir.
Osmanlı Devlet’i 1914 Kasım’ında Almanya’nın yanında I.Dünya Harbi’ne katılmıştır.
Bu tarihte iktidarda İttihad ve Terakki Fırkası iktidarda idi.Padişah 5.Mehmet Reşat vefat
etmiş, 6.Mehmet Vahdettin isteksiz bir şekilde tahta çıkmıştı.
Devlet, İttihat ve Terakki’nin kontrolünde olup özellikle Enver Paşa, Almanya’nın iktidara
getirdiği ve Balkan Savaşlarında uğranılan ağır yenilgi ve toprak kayıplarını telafi etmek için
Almanya’nın yanında Osmanlı Devleti’ni savaşa sokmuştu.
Hatta Enver Paşa’nın orduda yaptığı reformlar ve Almanya’nın yardımları ile olumlu etkileri
olmuştur.
Aslında Osmanlı’nın Almanya’ya yaklaşması II. Abdülhamid döneminde başlar.
Almanya 1871’de birliğini sağladıktan sonra emperyalist politikalara başlamış ve askeri
yönden, sanayi yönünden çok güçlenmişti.
İngiltere ve Fransa’nın, Almanya’dan çekinip Rusya ile yakınlaşması, Osmanlı Devleti de ezeli
düşmanı Rusya’ya karşı Almanya’ya yakınlaşmasına neden oldu.
Osmanlı Devleti, II. Abdülhamid döneminde ağır toprak kayıplarına uğramış, Mısır, Kıbrıs,
Tunus, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Doğu Rumeli elden çıkmıştır. Ayrıca bu dönemde donanmanın
yok edilmesi Balkan Savaşları’nda ki bozgunların bir sebebidir.
Aslında Cemal Paşa Fransa, Talat Paşa İngiltere yanlısı olup Osmanlı Devleti’nin I.Dünya
Savaşı’na girmesini istemiyorlardı. Ancak Enver Paşa hayalperest biriydi ve Almanya’ya da söz verdiği
için Osmanlı Devleti’ni harbe sokmuştur.
Osmanlı Orduları, Kanal (Süveyş), Kafkasya, Galiçya, Yemen, Filistin, Suriye, Irak gibi bir çok
yerde savaşa girmiştir.
İtilaf Devletleri savaşı kısa sürede bitirmek ve zor durumda ki Rusya’ya yardım etmek için
büyük bir donanma ile Boğazları ele geçirip, İstanbul’u almayı ve Osmanlı Devleti’ni saf dışı etmeyi
planlamışlardı.
Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlar ve karadan yapılan top atışları sonucu İtilaf
devletleri donanması ağır kayıplar vererek çekilmek zorunda kalmışlardı.Bu defa karadan Gelibolu
Yarımadası’na asker çıkarıp İstanbul’u almayı denemişler bu defa M.Kemal ve ordusuna toslayıp
çekilmek zorunda kalmışlardır.
Çanakkale’de canlarını veren tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar