MÜCAHİT YAŞAR

MÜCAHİT YAŞAR

Bilgelik 

Veri, enformasyon ve bilgi kavramlarını daha önceki yazılarımda işlemiştim. Şimdi de sırada "Bilgelik" var. 

***

Teknolojik gelişimin ne boyutlarda olduğunu da bu konulara paralel olarak dile getirmeye çalıştım. Makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay zeka derken buralara kadar geldik. Bilgelik...

***

Evet kelime anlamı tam karşılığını yansıtıyor. Karar verme mekanizmasının tam merkezindedir bilgelik. Size nasıl davranmanız konusunda karar vermeye yardımcıdır. 

***

Bilgelik, bilginin uygulamaya dönüşmüş halidir. Bilgi büyük bir güç olmasına karşılık Bilgelik ise bu gücün kullanılması olarak adlandırabiliriz.

***

Peki bu teknolojiyi iş dünyasına yaydığımızda nasıl olacak. "Karar Destek Sistemleri" ile stok durumu hakkında sizin adınıza senaryolar üretecek ve kolayca karar vermenizi sağlayacak yada çalışanların performans değerlendirmesi yapan hatta çalışan seçme ve yerleştirme de kullanılacak olan sistemler. 

***

Evet bir insanın nasıl çalıştığını ve çalışacağını değerlendirecek olan bir makine olacaktır. Tabi ki ön yargılardan uzak olması kaydıyla. Karar Destek Sistemleri sayesinde şirketler uzun uzadıya tartıştıkları raporlar artık anlık olarak alabilecek ve bu raporların ışığında karar vermeye yardımcı birçok senaryo da beraberinde gelecektir. İş süreçlerinin risk ve fırsatları değerlendirilecek sizi en kısa yoldan en doğru karara yönlendirecektir.

***

Evet insan için çok büyük yarar olarak görülebilir. Çünkü kaynaklar sınırlı ve her geçen gün daha da tükeniyor. Dünya nüfusu gün geçtikçe büyüyor. Bu kaynakların hatasız verimli kullanımı da bu ölçüde önem kazanıyor. Yok denecek kadar az fire oranları, çalışma verimliliğinin artışı, kaynak israfının önüne geçmek gibi durumlar bu teknolojilere bağlı olarak gelişecektir.

***

Günümüzdeki dünya nüfusunu düşünecek olursak ki bu 2022-2030 arasında 8,5 Milyar olması bekleniyor. Bu oranlarda insanlığın her gün tükettiği kaynakları düşünecek olursak işin içerisinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bu teknolojiler sayesinde de kaynakların verimliliği sağlanarak daha yaşanabilir bir dünya hedeflenecektir.

***

Eski yaşam düzenine geri dönmek artık imkânsız. Kişiler bireysel ancak kullanılacak olan malzemeler ortak olmak zorundadır. Örneğin otonom araçlar geliştiğinde artık bireysel araç kullanımı da azalacaktır. Araçlar ortak kullanıma açılıp sadece amacına hizmet eden (bir yerden bir yere gitmek için kullanım) yeni taşıma modelleri oluşmak zorundadır. İnsanlar makine bilgeliğini kullanarak doğru kararları verip kaynak israfına son vermek zorunda kalacaktır. 

***

Aksi taktirde artan nüfusta Dünya, insanlar için kendi ırkının zulmünden kurtulamayacağı bir yer haline gelecektir.

***

Tabi ki de bu teknolojilerin doğru kullanımını öğrenmek, bu teknolojilerden fayda sağlamak, bu gücü kötüye kullanmamak bu gücü insanlığın yararına çevirmek ve bu trendi yakalamak hepimizin görevi ve ödevidir.

***

 “İş Modellerinin Dönüşümü” yazımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

***

DİĞER YAZILARI

 

Önceki ve Sonraki Yazılar