Atilla Dağıstanlı

Atilla Dağıstanlı

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

BUGÜN  19 MAYIS

A+A-

Mustafa   Kemal Atatürk,Bandırma Vapuru’na kaç gün,kaç hafta,kaç ay önce binip Samsun’a çıkmıştı ?

Bırak,gününü,haftasını,ayını…

Kaç yıl önceydi ?

2019 yılında 100.yılını kutlayacağız.

Demek ki ‘’DALYA’’ demeye  bir yıl kaldı.

Emperyalizmin ve onun yerli işbirlikçilerinin 99 yıldır  oynamadıkları oyun kalmadı;ama başaramadılar.

Her şey 16 yıl önce başlamadı.

19 Mayıs 1919 ‘dan beri  karşı devrimin sinsi eylemleri sürdü  ve 16 yıl önce hızlandı.

Şimdi hep birlikte düşünelim.

99 yıl önce Cumhuriyet mi vardı ?

99 yıl önce  19 Mayıs 1919’u yaratanlar canları pahasına kurdukları  Türkiye Cumhuriyeti’ni  bizlere emanet ettiler.

Atatürk,19 Mayıs 1919 neden gençliğe emanet etti.

Atatürk’ün gençliğe hitabesini bir kez daha okuyalım.

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

 

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin her zaman her türlü  türlü ihanete  uğrayabileceğini  en ince ayrıntılarıyla 1927 yılında gençliği, yazdığı bu vasiyeti  ile göstermiş.

Atatürk,gençlik derken salt yaşları genç olanları değil,Cumhuriyet döneminde doğan ve kendisini cumhuriyetin çocuğu olarak bilen herkese yani bizlere,hepimize  cumhuriyet ihanete uğradığında  ne yapmamız gerektiğini öğütlemiş.

Bugün  19 Mayıs

19 Mayıs 1919 bugün 99 yaşında.

Cumhuriyet kurulduğunda doğan herkes ölünceye kadar genç kalacaktır;çünkü

GENÇLİK,CUMHURİYET İN  DEVRİM MUHAFIZIDIR…

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar