ÇİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N

ESAS NO : 2023/160 Esas
Davacı Özcan Yılmaz tarafındandavalılar Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı , Maliye hazinesi veÇine Belediyesi Başkanlığıaleyhine açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının verilen ara kararı gereğince TMK'nun 713/4 maddesine ilan yapılmasına karar verilmiş olup ;
Aydın ili, Çine ilçesi, Çaltı Mah, Dolamanlık Mevkii, 132 Ada, 89 Parsel sayılı taşınmazın batısında mevcut tapusuz çay yatağı vasfındaki taşınmazın yapılan tapulama çalışmaları sırasında tescil harici bırakılan devlet hüküm ve tasarrufualtındaki taşınmazın bulunduğu yerde hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içeresinde mahkememiz dosyasına delilleri ile birlikte müracaat etmeleri ve müdahil olmaları aksi takdirde TMK'nun 713 vd maddeleri gereğince süresi içeresinde yapılmayan itirazların kabul edilmeyeceği sadece talep ile ilgilitahkikat yapılıp duruşma icra olunacağı ilanolunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01945661