Atilla Dağıstanlı

Atilla Dağıstanlı

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

   DEĞİŞİM DİBE  VURMAKLA  BAŞLAR

A+A-

Muharrem  İnce  bugün Aydın’a  geliyor…

Gittiği  her yerde insan seliyle  kucaklanan Cumhurbaşkanı adayı ,üniversite diplomalı,fizik öğretmeni…

Muharrem İnce’yi  karşılayanların hepsi CHP’li mi ?

Elbetteki  değil.

O zaman dibe vurmuş bir millet uyanıyor…

Muharrem İnce ;’’değişmeyen tek şey değişimdir’’  evrensel yasasının ilk adımıdır…

Türk Milleti ,Muharrem İnce’yi  Cumhurbaşkanı seçtiğinde,’’DEĞİŞİM’’ in ‘’GELİŞİM SÜRECİ ‘’ başlamış olacaktır.

16 yıldır giderek artan bir hızla dibe doğru  giden Türk  Milleti,bu süreç içinde,bireysel  olarak yaşadığı sıkıntılardan,olumsuzluklardan nasıl kurtulacağını düşünerek,oluşturduğu  ortak enerjiyle  yüzeye  çıkması

 Muharrem İnce’nin  Cumhurbaşkanı  seçilmesi  anlamına gelmektedir.

 

Tek adam düzeninin egemenliğinin 300-500 odalı saraylarda  sürmesini isteyenler,şeker fabrikaları gibi Cumhuriyetin temel taşlarına sahip olmak isteyen dünürler,ihalelerle  milleti,ülkeyi soyup soğana çevirenler,sahte dinciler,yobazlar,yandaş basının satılmış kalemleri  direneceklerdir;çünkü yaptıklarının hesabını vermek için yargılanacaklardır.

 

24 Haziran seçimleri sadece  yasalar gereği Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmenin dışında  daha büyük bir anlam  taşımaktadır;çünkü  Türkiye,’’Ya demokrasi ya dikta’’ yol ayrımına gelmiştir.

 Tüm yetkilerin tek adamda toplanması,Türkiye’nin gelecekte emperyalizmin kölesi olacağının işareti olabilir.

 

Türk vatandaşı kimliği taşıyan herkes 16 yıl içinde yaşadıklarını değerlendirdiğinde demokrasi kazanacaktır.

Tek  adam saltanatından  yararlananlar ne kadar direnirlerse dirensinler,güvendikleri dağa kar yağdığında ilk kaçacak olanlardır.

 

Mustafa Kemal  Atatürk,bu günleri  görmüş ki ,bizleri hazırlamak için gençliğe hitap etmiştir.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini bir kez daha okuduğumuzda sahip olduğumuz  gücün bilincine varmış oluruz.

 

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Önceki ve Sonraki Yazılar