AYDIN SARI

AYDIN SARI

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Ey Türk Gençliği!

A+A-

Umudumuz gençlikte, Geleceğimiz gençlikte. Her ne kadar gençlerimize iş olanakları sağlama konusunda istenilen düzeyde değilsek de, gençlerimizin geleceğimizi kurtaracaklarından hiçbir zaman kuşku duymadık, duymayacağız.
Bu anlamda Türk toplumunun gençlere ne denli önem verdiğinin en iyi göstergesi de Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi olsa gerek. 
Ne diyor Atatürk gençliği hitabesinde, bir anımsayalım.
“Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”
Evet gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz bu ülkenin bekası ve geleceği adına önemli. Atatürk’ün 1927 yılında gençlere hitabesinde deniyor ki; “İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.”  Ve ardından ekliyor; “Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”
Bugüne kadar olduğu gibi, bugün ve yarın, daima Türk gençliği üzerine düşen görevi layığı ile yerine getirecektir.
 

Önceki ve Sonraki Yazılar