AV. SERHAN DERİCİ

AV. SERHAN DERİCİ

HAKARET SUÇU

HAKARET SUÇU

Türk Ceza Kanununda hakaretin tanımı; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığının zedelenmesidir.
Hakaret suçu şikâyete bağlı suçlar kategorisinde yer alması sebebiyle hakarete uğrayan kişi hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlayarak altı ay içerisinde şikâyet hakkını kullanmak zorundadır. Aksi halde, şikâyet hakkını kaybedecektir.
Hakaret suçunun yazı, görüntü, el ve beden hareketleri, mesaj, telefon görüşmesi, e-posta, mektup, instagram, facebook , twitter,vb. sosyal medya aracılığıyla da işlenmesi mümkündür.
Hakaret suçunun işlenmesinde hakaret edilen kişinin ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve kişinin şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.
Eğer mağdurun yokluğunda yani gıyabında hakaret edilmesi durumunda hakaret eden kişi hariç olmak üzere en az üç kişinin bulunması gerekmektedir.
Hakaret suçu uzlaştırmaya tabi olup Asliye Ceza Mahkemesinde yargılama yapılmaktadır. Hakaret suçunu yaptırımı ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.
Fakat hakaret suçunun;
Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
Hakaretin alenen işlenmesi halinde ise ceza altıda biri oranında artırılır.
Yargıtay Kararlarına göre hakaret suçu teşkil etmeyen ifadelerden bazıları ise;
“Allah belanızı versin” Yargıtay 18. CD.  2017/7660 E.  2019/15697 K. 
 "Sinkaf ederim, böyle düzeni de, yeri de"   Yargıtay 4. CD. 2014/1014 sayılı kararı
“Lan sen ne biçim adamsın yazıklar olsun” Yargıtay 18. CD. 2015/8559 E.  2015/11175 K.
"Aç gözlü"   Yargıtay 18. CD.  2020/4884 K.
”defol git” Yargıtay 18. CD.  2018/4989 E.  2019/1191 K. 
“terbiyesiz, saygısız” Yargıtay 18. CD.  2015/16741 E. 2016/3164 K.
“gavur” Yargıtay 18. CD. 2017/1772 E.  2017/3352 K. 
“işini yapmıyor, karaktersiz herif” Yargıtay 18. CD. 2015/40646 E. K. 2017/10756 K.

DİĞER YAZILARI

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
AV. SERHAN DERİCİ Arşivi
SON YAZILAR