(ŞERMİN ÇOLAK) Aydın’da, ADÜ Acil kliniği Öğretim üyeleri ve ADÜ Veterinerlik Fakültesi hocalarının da katılımıyla, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen acil tıp uzmanlarına, acillere yayılması ve pek çok hayatın kurtarılmasına öncülük etmesi beklenen REBOA işlemi kursu verildi.
Travmatik, intraoperatif, postpartum, Gastrointestinal gibi kanamalarda kesin tedaviye geçene kadar hastanın hayatını kurtarmak için kanamanın geçici olarak durdurulmasını, yavaşlatılmasını sağlayan acil bir girişim olan REBOA (Resuscitative Endovascular Balloon Oclusion of Aorta) artık acil servislerde kullanılıyor.
REBOA işleminin tüm Türkiye acillerinde yaygınlaşması için Türkiye Acil Tıp Uzmanları Derneği ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Osman Selçuk Aldemir'in desteği ile 1’inci REBOA kursu Aydın’da düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen acil tıp uzmanlarının katıldığı kursta, ADÜ Acil kliniği Öğretim üyeleri ve ADÜ Veterinerlik Fakültesi hocaları ve çalışanları görev aldı. Kursta teorik sunumların ardından ADÜ Veterinerlik Fakültesinde deney hayvanları üzerinde arteriyel yol, REBOA kanülasyonu, REBOA'nın hemodinamiye etkisinin gözlenmesi, olası komplikasyonlar ve önlemleri ile preperitonel pelvik packing işlemleri çalışıldı.Bu kurslar ile REBOA işlemi tüm Türkiye acillerine yayılması ve pek çok hayatın kurtarılmasına öncülük etmesi bekleniyor.
REBOA NEDİR?
Dünyada ve Türkiye’de pek çok hasta kanamaya bağlı şok nedeni ile kaybediliyor. Travmalar, silah yaraları, doğum sonrası kanamalar, operasyon esnasındaki kanamalar, mide barsak sistemine ait kanamalar ve daha pek çok durumda hastalar ciddi kan kayıpları ile karşılaşabiliyor. REBOA ise, kalpten çıkan ana damar içinde balon şişirilerek kanın geçişinin durdurulmasını sağlayan bir işlem. Kasık atar damarından girilerek ucunda balon olan bir katater (damar içine uygun plastik vb. malzemeden yapılmış borucuk) aort adı verilen ana atardamarın uygun bölgesine kadar ilerletilmekte ve bu alanda balonu şişirilerek sabitlenmektedir. Bu işlem özellikle acile canlı ulaşmış fakat ameliyathaneye ulaşamayacak düzeyde durumu kritik olan veya başka bir yöntem ile kanamanın durdurulmasına kadar dayanamayacak hastaların hayatta kalmasını sağlamakta ve çok önemli bir kaç saat kazandırabilmektedir.

Kaynak: ŞERMİN ÇOLAK