İNCİRLİOVA BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR


Mülkiyeti İncirliova Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda sıra numarası hizasında bilgileri yer alan toplam 82 (Sekseniki) adet taşınmazın kiralama ihalesi (3 yıllığına), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümleri uyarınca 16/05/2024 ve 17/05/2024 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1-İDARENİN
Adı : İncirliova Belediye Başkanlığı
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Cad. No:45
İncirliova/AYDIN
Telefonu : 0 256 585 12 24
Faks Numarası : 0 256 585 12 25
Elektronik Posta Adresi : [email protected]

2-İHALENİN
Yapılacağı Yer : İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu (Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Cad. No:45 İncirliova/AYDIN)
Tarihi ve Saati : 16/05/2024 – 17/05/2024 günü Saati listede belirtilmiştir.
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükmüne göre Açık Teklif Usulü
İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda kiralama ihalelerinde 200,00 TL ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
Tekliflerin Verilmesi : Başvurular İhale saatine kadar İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.

3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler
a) Gerçek Kişilerden;
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)
-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
b) Tüzel Kişilerden;
-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
-İmza sirküleri
-Tebligat için adres beyanı
-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
-Ticaret Sicil Gazetesi/ Sicil Kayıt Belgesi/Vergi Levhası
c) Ortak Girişim Olması halinde;
-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi (Noterden Alınacak)
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

Ek’li listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
Sr No. Mahalle Ada/Parsel Yüzölçümü(M²) Adresi Niteliği Aylık Muhammen/Geçici Teminat - İhale Tarih ve Saati
Kira Bedeli (TL) Bedeli (TL)
1- İNCİRLİOVA 0/8762 20,25+20,25 CUMHURİYET MAH HAL CAD. NO:3C-3D İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 5.000,00 5.400,00 16.05.2024/10:00
2- İNCİRLİOVA 0/8762 45,35 CUMHURİYET MAH HAL CAD. NO:3B İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 5.000,00 5.400,00 16.05.2024/10:05
3- İNCİRLİOVA 0/8762 30,00 CUMHURİYET MAH.HAL CAD. NO: 3/3C İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 3.500,00 3.780,00 16.05.2024/10:10
4- İNCİRLİOVA 0/8762 10,00 CUMHURİYET MAH.HAL CAD. NO:3/3B İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.500,00 2.700,00 16.05.2024/10:15
5- İNCİRLİOVA 0/8762 10,00 CUMHURİYET MAH.HAL CAD. NO:3/3A İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.500,00 2.700,00 16.05.2024/10:20
6- İNCİRLİOVA 0/8762 10,00 CUMHURİYET MAH.HAL CAD. NO:3/3 İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.500,00 2.700,00 16.05.2024/10:25
7- İNCİRLİOVA 0/8762 30,78 CUMHURİYET MAH.SÜMBÜL SOKAK. NO:4A İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 3.500,00 3.780,00 16.05.2024/10:30
8- İNCİRLİOVA 0/8762 27,10 CUMHURİYET MAH.ORTAOKUL CAD.NO:2/1H İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 3.250,00 3.510,00 16.05.2024/10:35
9- İNCİRLİOVA 0/8762 15,00 CUMHURİYET MAH.ORTAOKUL CAD.NO:2/1D İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 3.000,00 3.240,00 16.05.2024/10:40
10- İNCİRLİOVA 0/8762 26,85 CUMHURİYET MAH.ORTAOKUL CAD.NO:2/1 İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 5.000,00 5.400,00 16.05.2024/10:45
11- İNCİRLİOVA 0/8762 15,00 CUMHURİYET MAH.ORTAOKUL CAD.NO:2/2A İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 4.000,00 4.320,00 16.05.2024/10:50
12- İNCİRLİOVA 0/8762 26,35 CUMHURİYET MAH.ORTAOKUL CAD.NO:2/1F İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 4.000,00 4.320,00 16.05.2024/10:55
13- İNCİRLİOVA 0/8762 28,28 CUMHURİYET MAH.ORTAOKUL CAD.NO:2/1I İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 3.650,00 3.942,00 16.05.2024/11:00
14- İNCİRLİOVA 0/8762 20,45 CUMHURİYET MAH ORTAOKUL CAD.NO:2/2N İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 4.000,00 4.320,00 16.05.2024/11:05
15- İNCİRLİOVA 0/8617 314,98 CUMHURİYET MAH. GAZİPAŞA CAD. NO:3A İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 25.000,00 27.000,00 16.05.2024/11:10
16- İNCİRLİOVA 0/8503 650,00 CUMHURİYET MAH.YEDİEYLÜL CAD. NO:2/1 İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 22.000,00 23.760,00 16.05.2024/11:15
17- İNCİRLİOVA 0/8503 18,50 CUMHURİYET MAH. 416 SK. NO:1/2 D BLOK :17 İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.000,00 2.160,00 16.05.2024/11:20
18- İNCİRLİOVA 0/8503 19,20 CUMHURİYET MAH.HAL CAD. NO:1/2 1. KAT C BLOK NO:19 İNCİRLİOVA/AYDIN BÜRO 2.000,00 2.160,00 16.05.2024/11:25
19- İNCİRLİOVA 0/8503 74.00 CUMHURİYET MAH HAL CAD. NO:1/2 G BLOK NO:10-11 İNCİRLİOVA/AYDIN BÜRO 2.500,00 2.700,00 16.05.2024/11:30
20- İNCİRLİOVA 0/8503 21,00 CUMHURİYET MAH HAL CAD. NO:1/2 1. KAT C BLOK NO:22 İNCİRLİOVA/AYDIN BÜRO 2.000,00 2.160,00 16.05.2024/11:35
21- İNCİRLİOVA 0/9429 19,00+60,00 İSTİKLAL MAH ŞHT. AST. SÜLEYMAN ÇAMLICA BULV. NO:207 İNCİRLİOVA/AYDIN iŞ YERİ 8.000,00 8,640,00 16.05.2024/11:40
22- İNCİRLİOVA 0/9429 22,90+60,00 İSTİKLAL ŞHT. AST. SÜLEYMAN ÇAMLICA BULV. NO:207/J İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 8.000,00 8.640,00 16.05.2024/11:45
23- İNCİRLİOVA 0/9429 22,25+60,00 İSTİKLAL ŞHT. AST. SÜLEYMAN ÇAMLICA BULV. NO:207/I İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 8.000,00 8.640,00 16.05.2024/11:50
24- İNCİRLİOVA 0/9429 22,80+60,00 İSTİKLAL MAH.ŞHT. AST. SÜLEYMAN ÇAML. BULV. NO:207/M İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 8.000,00 8.640.00 16.05.2024/11:55
25- İNCİRLİOVA 0/9596 50,00 İSTİKLAL MAH.PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN CAD. NO:173/6 İNCİRLİOVA/AYDIN DEPO 3.000,00 3.240,00 16.05.2024/12:00
26- İNCİRLİOVA 0/9596 50,00 İSTİKLAL MAH.PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN CAD. NO:173/8 İNCİRLİOVA/AYDIN DEPO 3.000,00 3.240,00 16.05.2024/14:00
27- İNCİRLİOVA 0/4810 20,00 İSTİKLAL MAH.516 SK.BOŞ ALAN-1 İNCİRLİOVA/AYDIN BOŞ ALAN 2.000,00 2.160,00 16.05.2024/14:05
28- İNCİRLİOVA 0/4810 50,00 İSTİKLAL MAH.516 SK.BOŞ ALAN-2 İNCİRLİOVA/AYDIN BOŞ ALAN 4.000,00 4.320,00 16.05.2024/14:10
29- OSMANBÜKÜ 171/10 1.630,83 OSMANBÜKÜ MAH.2711 SK. NO:73 İNCİRLİOVA/AYDIN LOJMAN 7.000,00 7.560,00 16.05.2024/14:15
30- OSMANBÜKÜ 175/34 20,00 OSMANBÜKÜ MAH 2711 SK. NO:24B İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 1.100,00 1.188,00 16.05.2024/14:20
31- OSMANBÜKÜ 106/11 70,00 OSMANBÜKÜ MAH 2723 SK. NO:41B (2 NOLU DEPO) İNCİRLİOVA/AYDIN DEPO 2.000,00 2.160,00 16.05.2024/14:25
32- SINIRTEKE 267/2 10,00 SINIRTEKE MAH.ESKİ AYDIN İZMİR CADDESİ NO:79 İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 1.500,00 1.620,00 16.05.2024/14:30
33- ARZULAR 0/835 70,00 ARZULAR MAH 4501 SK. NO:43A İNCİRLİOVA/AYDIN KAHVEHANE 1.500,00 1.620,00 16.05.2024/14:35
34- SANDIKLI 136/12 14,00 SANDIKLI MAH.DUMLUPINAR CADDESİ NO:51/D İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.000,00 2,160,00 16.05.2024/14:40
35- İSAFAKILAR 103/4 50,00 İSAFAKILAR MAH.4602 SK. NO:3/D İNCİRLİOVA/AYDIN DEPO 2.500,00 2.700,00 16.05.2024/14:45
36- ERBEYLİ 136/6 78,00 ERBEYLİ MAH.CUMHURİYET CAD. NO:7 İNCİRLİOVA/AYDIN LOJMAN 2.500,00 2.700,00 16.05.2024/14:50
37- ERBEYLİ 149/8 70,00 ERBEYLİ MAH.ATATÜRK CAD. NO:4 D.1 İNCİRLİOVA/AYDIN LOJMAN 2.500,00 2.700,00 16.05.2024/14:55
38- ERBEYLİ 151/4 40,00 ERBEYLİ MAH.ATATÜRK CAD. NO:9/D İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.500,00 2.700,00 16.05.2024/15:00
39- GERENKOVA 0/0 50,00 GERENKOVA MAH 1216 SK. (ÇAY KENARI) BOŞ ALAN İNCİRLİOVA/AYDIN BOŞ ALAN 2.500,00 2.700,00 16.05.2024/15:05
40- ACARLAR 0/745 29,00 ACARLAR MAH.1769 SK. NO:23/C İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.500,00 2.700,00 16.05.2024/15:10
41- ACARLAR 0/745 33,00 ACARLAR MAH.1769 SK. NO:19 İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.750,00 2.970,00 16.05.2024/15:15
42- ACARLAR 0/745 13,00 ACARLAR MAH 1769 SK. NO:19/A İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 1.500,00 1.620,00 16.05.2024/15:20
43- ACARLAR 0/745 42,00 ACARLAR MAH 1769 SK. NO:17/D İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 3.000,00 3.240,00 16.05.2024/15:25
44- ACARLAR 0/745 42,00 ACARLAR MAH 1769 SK. NO:17/C İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 3.000,00 3.240,00 16.05.2024/15:30
45- ACARLAR 0/745 29,00 ACARLAR MAH 1769 SK. NO:17/B İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.500,00 2.700,00 16.05.2024/15:35
46- ACARLAR 0/745 42,00 ACARLAR MAH 1769 SK NO:17/E İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 3.000,00 3.240,00 16.05.2024/15:40
47- ACARLAR 0/745 25,00 ACARLAR MAH 1769 SK. NO:17/F İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.500,00 2.700,00 16.05.2024/15:45
48- ACARLAR 0/745 50,00 ACARLAR MAH 1769 SK. NO:17 İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 3.500,00 3.780,00 16.05.2024/15:50
49- ACARLAR 0/745 33,00 ACARLAR MAH 1769 SK. NO:21/A İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.750,00 2.970,00 16.05.2024/15:55
50- ACARLAR 0/745 35,00 ACARLAR MAH 1769 SK. NO:21 İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.750,00 2.970,00 16.05.2024/16:00
51- ACARLAR 0/1273 10,00 ACARLAR MAH.1717 SOKAK NO:4 İNCİRLİOVA/AYDIN BOŞ ALAN 3.500,00 3.780,00 16.05.2024/16:05
52- ACARLAR 141/1 12,00 ACARLAR MAH ADNAN MND. BULV. HAL PAZARYERİ NO:2/26 İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 1.500,00 1.620,00 16.05.2024/16:10
53- ACARLAR 141/2 50,00 ACARLAR MAH ADNAN MND. BULV. HAL PAZARYERİ NO:2/60 İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 3.500,00 3.780,00 16.05.2024/16:15
54- ACARLAR 104/1 57,76 ACARLAR MAH ATATÜRK CAD.SANAYİ SİTESİ NO:7/G İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.000,00 2.160.00 16.05.2024/16:20
55- ACARLAR 104/1 50,00 ACARLAR MAH ATATÜRK CAD.SANAYİ SİTESİ NO:5 İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.000,00 2.160,00 16.05.2024/16:25
56- ACARLAR 104/1 57,76 ACARLAR MAH ATATÜRK CAD.SANAYİ SİTESİ NO:7/E İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.000,00 2.160,00 16.05.2024/16:30
57- ACARLAR 104/1 57,01 ACARLAR MAH ATATÜRK CAD.SANAYİ SİTESİ NO:7/I İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.000,00 2.160,00 16.05.2024/16:35
58- ACARLAR 104/1 81,35 ACARLAR MAH ATATÜRK CAD.SANAYİ SİTESİ NO:9 İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.500,00 2.700,00 16.05.2024/16:40
59- ACARLAR 104/1 117,95 ACARLAR MAH. ATATÜRK CAD.SANAYİ SİTESİ NO:9/C İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 3.000,00 3.240,00 16.05.2024/16:45
60- ACARLAR 104/1 79,39 ACARLAR MAH.ATATÜRK CAD.SANAYİ SİTESİ NO:9/E İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.500,00 2.700,00 16.05.2024/16:50
61- ACARLAR 104/1 115,52 ACARLAR MAH.ATATÜRK CAD.SANAYİ SİTESİ NO:7 İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 3.000,00 3.240,00 16.05.2024/16:55
62- ACARLAR 0/0 40,00 ACARLAR MAH.2734 SK. NO:15 (TOKİ PARKI) İNCİRLİOVA/AYDIN BÜFE 1.500,00 1.620,00 16.05.2024/17:00
63- ERBEYLİ 120/1 2.055,31 ERBEYLİ MAH.3822 SOKAK NO:5 İNCİRLİOVA/AYDIN HALI SAHA 5.500,00 5.940,00 17.05.2024/10:00
64- GERENKOVA 111/11 32,15 GERENKOVA MAHALLESİ 1201 SOKAK NO:4 İNCİRLİOVA/AYDIN KAHVEHANE 6.650,00 7.182,00 17.05.2024/10:05
65- ACARLAR 0/0 12,00 ACARLAR (HÜRRİYET) 1922 SOKAK NO:6İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 3.800,00 4.104,00 17.05.2024/10:10
66- ERBEYLİ 149/8 150,00 ERBEYLİ MAHALLESİ 3800 SK.NO:40 İNCİRLİOVA/AYDIN KAHVEHANE 11.200,00 12.096,00 17.05.2024/10:15
67- ERBEYLİ 149/8 10,00 ERBEYLİ MAHALLESİ 3800 SK.No:38 İNCİRLİOVA/AYDIN DEPO 2.800,00 3.024,00 17.05.2024/10:20
68- ERBEYLİ 149/8 20,00 ERBEYLİ MAHALLESİ ATATÜRK CAD.No:4A İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 4.200,00 4.536,00 17.05.2024/10:25
69- SANDIKLI 138/3 853,00 SANDIKLI MAH.VATAN CAD.NO:80 İNCİRLİOVA/AYDIN KAHVEHANE 15.600,00 16.848,00 17.05.2024/10:30
70- OSMANBÜKÜ 106/11 50,00 OSMANBÜKÜ MAHALLESİ 2723 SOKAK NO:41/D İNCİRLİOVA/AYDIN DEPO 1.550,00 1.674,00 17.05.2024/10:35
71- OSMANBÜKÜ 106/11 77,00 OSMANBÜKÜ MAHALLESİ 2723 SOKAK NO:41/C İNCİRLİOVA/AYDIN DEPO 1.550,00 1.674,00 17.05.2024/10:40
72- OSMANBÜKÜ 106/13 1.500,00 OSMANBÜKÜ MAHALLESİ 2723 SOKAK NO:39 İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 9.100,00 9.828,00 17.05.2024/10:45
73- ACARLAR 141/2 50,00 ACARLAR MAH.HAL PAZAR YERİ KÜME EVLERİ NO:/2-56 İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.300,00 2.484,00 17.05.2024/10:50
74- GERENKOVA 106/196 20,00 GERENKOVA MAHALLESİ 1201 SOKAK NO:27/A İNCİRLİOVA/AYDIN İŞ YERİ 2.300,00 2.484,00 17.05.2024/10:55

Sr No. Mahalle Ada/Parsel Yüzölçümü Adresi Niteliği Yıllık Muhammen Geçici Teminat İhale Tarih ve Saati
(M²) Kira Bedeli (TL) Bedeli (TL)
75- OSMANBÜKÜ 106/11 3.400.00 OSMANBÜKÜ MAHALLESİ- OTLAKİYE- 1 OTLAKİYE 15.000,00 1.350,00 17.05.2024/11:00
76- OSMANBÜKÜ 106/10 5.150,00 OSMANBÜKÜ MAHALLESİ -OTLAKİYE – 2 OTLAKİYE 25.000,00 2.250,00 17.05.2024/11:05
77- OSMANBÜKÜ 106/10 5.200,00 OSMANBÜKÜ MAHALLESİ -OTLAKİYE - 3 OTLAKİYE 25.000,00 2.250,00 17.05.2024/11:10
78- OSMANBÜKÜ 106/16 4.042,00 OSMANBÜKÜ MAHALLESİ- OTLAKİYE- 4 OTLAKİYE 16.000,00 1.440,00 17.05.2024/11:15
79- OSMANBÜKÜ 106/13 4.000,00 OSMANBÜKÜ MAHALLESİ- OTLAKİYE- 5 OTLAKİYE 16.000,00 1.440,00 17.05.2024/11:20
80- OSMANBÜKÜ 198/60 15.145,16 OSMANBÜKÜ MAHALLESİ- TARLA TARLA 62.100,00 5.589,00 17.05.2024/11:25
81- SINIRTEKE 267/4 2.679,83 SINIRTEKE MAHALLESİ- TARLA TARLA 10.000,00 900,00 17.05.2024/11:30
82- SINIRTEKE 110/3 5.474,00 SINIRTEKE MAHALLESİ- TARLA TARLA 23.000,00 2.070,00 17.05.2024/11:35

#ilangovtr BASIN NO: ILN02025685