Kansere kronik bir hastalık olarak bakarsanız,onu yönetebilir bir şey olarak görebilirsiniz.

Kanser tedavileri geliştikçe ve hayatta kalma oranları arttıkça, daha fazla kanser hastası hastalığın kronik fazında yaşıyor. İlk kanser teşhisinden sonra, kanseri kontrol etmek, durdurmak veya ortadan kaldırmak için tedavi görebilirsiniz. Bu tedaviler tamamlandığında, remisyona girebilir veya kanserin yayılmadığı ve izlenebileceği veya tedavi edilebileceği stabil bir duruma ulaşabilirsiniz. Bu noktada kanserinizi kronik olarak değerlendirebilirsiniz. Hiçbir zaman tamamen iyileşemeseniz de, hastalıkla uzun bir hayat yaşayabilirsiniz. Tüm kanserler kronik olarak sınıflandırılamaz, ancak devam eden ve izlenebilen ve tedavi edilebilenler kronik olarak sınıflandırılabilir. Yumurtalık kanseri, kronik lösemiler, bazı lenfomalar ve hatta metastatik meme veya prostat gibi yayılan veya geri dönen bazı kanserler de kronik kanser haline gelir.


Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)

CDC, kronik hastalığı geniş bir şekilde, bir yıl veya daha uzun süren ve sürekli tıbbi müdahale gerektiren veya günlük yaşam aktivitelerini sınırlayan veya her ikisini birden gerektiren herhangi bir durum olarak tanımlar.

Amerikan Kanser Topluluğu

ASCO (Amerikan Klinik Onkoloji Derneği), kanser tedavi ile kontrol altına alınabildiğinde, stabil hale geldiğinde veya remisyona girdiğinde kanseri kronik bir hastalık olarak görür. Çoğu zaman, kanser kronik olarak kabul edildiğinde, remisyondan nüks ve ilerlemeye ve ardından tekrar remisyona geçer. Kanser daha sonra tedavi ile kontrol edilebilen kronik bir durum haline gelir. Bu tedaviler cerrahi, kemoterapi veya radyasyon içerebilir ve hasta ile sağlık uzmanı arasında karar verilir. Bu kararlar alınırken yaşam kalitesi ve başarı olasılığı göz önünde bulundurulur.

Kansere kronik bir hastalık olarak bakarsanız, onu yönetilebilir bir şey olarak görebilirsiniz. Kronik kanserin tedavisi, bireysel hedeflere ve olası sonuçlara göre değişir. Kronik kanseri tedavi etmenin birincil amacı, hastalığı yaşamınız üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde yönetmektir.

Cerrahi yöntemle; Kanseri vücudunuzdan çıkarmak için kullanılır.

Radyasyon tedavisi; Tümörleri küçültmek ve kanser hücrelerini öldürmek için kullanılır.

Kemoterapi;Kanser hücrelerinin büyümesini durdurarak veya yavaşlatarak çalışan ilaç bazlı bir tedavidir.

İmmünoterapi; Bağışıklık sisteminizin kanserle savaşmasına yardımcı olabilir.

Hormon tedavisi; Meme kanseri ve prostat kanseri gibi büyümek için hormon kullanan kanserlerin büyümesini yavaşlatır veya durdurur.

Kök hücre nakli; kanseri doğrudan yok ederek çalışmaz, bunun yerine kemoterapi veya radyasyon tedavileri ile yok edilmiş olabilecek kök hücreleri üretme yeteneğinizi geri kazandırır.

Doç.Dr.Nilay Şengül Samancı,''Siz ve onkoloji uzmanınız hangi tedavi planına karar verirseniz verin, kanserinizin kronik bir hastalık olduğunu ve onu tamamen ortadan kaldırmak değil, yaşam kalitenizi yüksek tutacak şekilde onunla yaşamak istediğinizi unutmayın.''dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ