Ahmet Çetinbilek

Ahmet Çetinbilek

KİRALANAN EV SATILIRSA KİRACININ HAKLARI NELERDİR?

KİRALANAN EV SATILIRSA KİRACININ HAKLARI NELERDİR?

Kiralamış olduğunuz evde oturuyorsunuz ve evin yeni maliki sizi arayarak evin yeni satın aldığını, kısa sürede evi tahliye etmenizi istediğini söyledi. Üstelik kira sözleşmeniz de hala devam ediyor. Peki bu durumda evi hemen tahliye etmeye mecbur musunuz ? Ne kadar süreniz var? Haklarınız nelerdir ? Kısaca cevap vermeye çalışalım.

    6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa göre yeni malikin evi satın almış olması, yapmış olduğunuz kira sözleşmesini bozmaz. Bunun anlamı şudur ki; evin yeni maliki yapmış olduğunuz kira sözleşmesinin tarafı haline gelir.( 6098 s. TBK m.310) Bu sebeple yeni ev maliki ile oturup yeniden kira sözleşmesi yapmaya gerek yoktur. Çünkü yeni malik, eski malikle kiracı arasındaki kira sözleşmesinin kanun gereği zaten tarafı haline gelmiştir. Yani sırf evi satın aldı diye kiracısını derhal çıkarma hakkı bulunmamaktadır.

    Yeni malikin de bir takım hakları kanunen mevcuttur. Şöyle ki; taşınmazı kendisinin veya kanunda sayılan yakınlarının konut veya işyeri olarak kullanması gerektiğini açacağı tahliye davasında ispat ederse kiracıyı taşınmazdan çıkartabilir. Ancak bunun için de kanunda birtakım süreler öngörülmüştür. Yeni malikin gereksinim sebebiyle kiracıyı çıkarabilmesi için evi satın aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde durumu yazılı olarak kiracıya bildirmesi ve akabinde evi satın aldığı tarihten itibaren en erken 6 ay sonra kiracı aleyhine tahliye davası açması gerekir. 6 aylık süre davanın açılabileceği en erken süredir. 6 ay geçmeden açılan tahliye davaları reddedilir. 6 aylık süre geçtikten sonra ise tahliye davasının illa ki belli bir sürede açılmasına gerek yoktur. Ancak yeni malikin bu noktada dikkatli davranması gerekir. Çünkü davayı açmayı ne kadar geciktirirse mahkemede gereksinimin samimi ve ciddi olmadığı yönünde bir kanaat oluşabilir ve bu sebeple yeni malikin davası reddedilebilir. Yeni malik yazılı bildirimi yapmaz ve/veya tahliye davası açmaz ise sadece evin yeni sahibi oldu diye kiracıyı taşınmazdan çıkartamaz.

    Yeni malik gereksinim sebebiyle tahliye davası açmak için gereken yazılı bildirim koşulunu sağlamamış ve bu sebeple kiracıyı çıkartamıyor ise ve aslında taşınmaza gereksinimi de devam ediyorsa elindeki bir diğer hak artık kira sözleşmesinin sona ermesini beklemek ve sonra ermesinden itibaren 1 ay içinde tahliye davası açmaktır. Bununla birlikte yeni malik kira sözleşmesinin kiraya veren tarafı olarak yasadan kaynaklanan olağanüstü fesih sebeplerini elbette her zaman kullanabilir.

    Kısacası ev maliki evi satarsa kiracının taşınmazı hemen tahliye etme zorunluluğu kural olarak yoktur. Bu konuda paniklemeye de gerek yoktur. Taşınmak için iki ayağı bir pabuca girmeden kendine karşı yeni malik tarafından açılacak olası tahliye davasını da hesaba katarak kiracıların makul bir süre içerisinde kendilerine uygun bir ev araması en iyi seçenek olarak tavsiyemizdir. 
    
 Stj. Av. Osman KAVRUK

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Çetinbilek Arşivi
SON YAZILAR