Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de Yayınlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile ilgili bir düzenleme yer aldı. Bu düzenleme, İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde, sigortalı çalışanlarına kısa çalışma ödeneği sağlayan işverenlere yönelik yeni kurallar getiriyor. Yapılan değişiklikle, işverenlerin genel ekonomik kriz, sektörel veya bölgesel krizler ve pandemi gibi zorlayıcı durumlarda işyerindeki çalışma sürelerini önemli ölçüde azaltmaları veya faaliyetleri durdurmaları halinde uygulanacak prosedürler belirlenmiştir.

Kısa Çalışma Süreci ve Koşulları

Yönetmelik, kısa çalışma ödeneğinin uygulanabilmesi için bazı şartlar koymaktadır. İlk olarak, herhangi bir kısa çalışma dönemi, başlangıç tarihi dahil olmak üzere en fazla üç ay sürebilir. Eğer işveren, aynı gerekçeyle birden fazla kısa çalışma başvurusu yaparsa, bu üç aylık süre ilk başvuru tarihinden itibaren hesaplanacaktır. İşverenin başvurusunda, kısa çalışmanın uygulanacağı işyeri için belirlenen süre dört haftadan kısa olamayacak. Ayrıca, sigortalı çalışanlar için bu süre, çalışanın iş sözleşmesinin sona ermesi, başka bir iş yerine transferi veya iş sözleşmesinin askıya alınması gibi durumlar dışında dört haftanın altına düşemez.

İşyerinde uygulanacak kısa çalışma süresi, işyerinin normal haftalık çalışma saatlerinin en az üçte biri kadar olmalıdır. Bu süreçte, sigortalıların kısa çalışma süresi hiçbir zaman sıfır olamayacak ve en az üçte bir oranında belirlenebilir.

Ödeneğin Durdurulması ve Diğer Önemli Değişiklikler

Yeni yönetmelikte, kısa çalışma ödeneğinin durdurulacağı durumlar da güncellenmiştir. Zorlayıcı sebep tanımına, iş yerinin fiziksel olarak doğrudan olumsuz etkilendiği durumlar eklendi. Kısa çalışma süresinin bitişinden itibaren ikinci aya kadar yapılan bildirimler, ödenecek gün sayısının belirlenmesinde esas alınacak.

Ödeneği alan çalışanların, iş yerindeki sözleşmelerinin sona ermesi, başka bir iş yerine transferi, iş sözleşmesinin askıya alınması, emeklilik, silah altına alınma, yasal bir zorunluluk nedeniyle işten ayrılma, tutuklanma, hüküm giyme, yurt dışına çıkma veya ölüm gibi durumlarında ödeneğin kesileceği veya durdurulacağı belirtilmiştir. Geçici iş göremezlik durumlarında da, rapor alınan tarihten itibaren ödenek durdurulacak.

Yeni yönetmelikle birlikte, kısa çalışma başvurularının alınması ve güncellenmesine yönelik süreçler de yeniden düzenlendi. Yeni hükümler, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve bu tarihten önce başlayan kısa çalışma uygulamaları için eski yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam edecek. Öte yandan, 30 Nisan 2011 tarihli eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Bu değişiklikler, işverenler ve çalışanlar için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Dürümle Menü Fiyatları 2024: Güncel Dürümle Fiyat Listesi Dürümle Menü Fiyatları 2024: Güncel Dürümle Fiyat Listesi

Kaynak: Haber Merkezi