Ahmet Çetinbilek

Ahmet Çetinbilek

KORONAVİRÜS HASTALIĞINA YAKALANDIĞINI SAKLAMAK SUÇ!

KORONAVİRÜS HASTALIĞINA YAKALANDIĞINI SAKLAMAK SUÇ!

Koronavirüs tehlikesi tüm dünyada her geçen gün artarak devam ediyor. İkinci dalga tehlike olarak  kapıda. 28.09.2020 tarihi itibariyle dünyada görülen toplam vaka sayısı 33 milyonu, vefat eden sayısı ise 1 milyonu aştı. 
Türkiye’de de koronavirüse bağlı ölüm ve hasta sayısının sürekli artış göstermesi sebebiyle yetkili makamlarca daha sert önlemler alınmaya başlandı.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından, 24.09.2020 tarihinde 81 İl Valiliğine Temaslıların doğru bilgilendirilmesi konulu genelge gönderildi.

Genelgede, koronavirüs tanısı konulan hastaların, temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edildiği belirtilerek önlemlerin alınması istendi. Ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan kişilerin temaslı değilmiş gibi veyahut kamu personeli olup da farklı sebeplerle temaslı olarak bildirildiği tespit edildi.

Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca suç duyurusunda bulunabileceği genelge özellikle belirtildi. 

İlgili yasa maddesi olan Türk Ceza Kanunu “RESMÎ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN” başlıklı 206 ncı maddesi incelendiğinde; 

“Bir resmî belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” Şeklinde düzenlendiği görülecektir.

Yukarıda bahsedilen genelge ve yasa hükümlerine bakıldığında; Toplumun sağlığının korunması ve filyasyon çalışmalarının nizami bir şekilde devam etmesi adına artık kamu otoritelerine eksik, yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunanların kendilerini ceza Mahkemesi karşısında bulabileceği ve suçlu bulunmaları halinde ceza alabilecekleri unutulmamalıdır. Koronavirüs salgının sona erdiğinin müjdeli haberini alacağımız o güzel güne hep beraber en kısa sürede kavuşmak üzere.
 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Çetinbilek Arşivi
SON YAZILAR