Uzm. Psk. Sibel Bilir

Uzm. Psk. Sibel Bilir

NARSİZMİN FARKLI YÜZLERİ

Tüm ihtiyacımız olan, kendimize değer vermek ve güven duygumuzu pekiştirmek için uygun miktarda özgüvene sahip olmaktır. İşte bu düşünce tarzıyla yaşayan narsist insanlar, bu temel fikir doğrultusunda son derece yüksek özgüven duygusuyla büyürler. Oysaki derinlerde son derece güvensiz bir kişiliğe sahiptirler. Narsist insanların temel özelliği, kendi benliklerinin hayatlarında son derece büyük bir yer kaplamasıdır. Bu tür insanların algısına göre diğer kişilere ayırdıkları alan ve önem de bir o kadar küçük bir yer tutmalıdır. Bu durum aslında empatiyoksunluğu ile yakından ilgilidir. Aslında diğer insanlar, narsist yapıya sahip kişileri son derece ben merkezli insanlar olarak görürler. Bu özellikleri ile narsist kişiler, yalnızca kendilerine hayranlık duyulmasını, başarılarının övülmesini ve diğer insanların onları en iyi olarak görmelerini bekler ve arzularlar.Narsist insanların kişilik anlamında diğer insanlardan beslenerek yaşadıklarını söyleyebiliriz. Eğer bu insanlara kimse hayranlık duymaz, onları övüp yüceltecek kimse olmazsa, sahip oldukları güç de azalacaktır. O zaman da, çok korktukları kendine güvensizlik duygusu ile yüzleşmek durumunda kalacaklardır. Bu nedenle narsisizmin yüzleri, aslında bu olasılıktan kaçınmak için kullanılan birer maske özelliği taşımaktadır.
ZAYIF NARSİSTLER
Narsisizmin takındığı ilk yüz, diğer insanlara karşı savunmasız ve kırılgan bir imaj çizen kişilerin kullandığı yöntemdir. Ancak, aslında bu yüzün arkasında bir alarm durumu, korkunç derecede bir korku ve yakınında her kim varsa onları manipüle etme çabası yer almaktadır.
-Muhtaç narsist: Yaşadığı terk edilme korkusu, birlikte olduğu ve bu durumdan sorumlu tuttuğu kişiye karşı sürekli bir kapışmaya neden olan bir çeşit boşluğa düşme hissine neden olur. Karşısındaki kişiyle ilişkisi ilerledikçe duygusal yönden talepleri de artar. Bu aşamadan sonra da, o kişi tarafından terk edilmemek için sürekli olarak onu manipüle etmeye başlar. Sürekli bir sevgi arayışındadır ve karşısındaki insanın ilgi odağı olma çabası içerisindedir.
-Mağdur narsist: Çektiği sıkıntı ve acıları kullanır. Bu şekilde başkalarından destek ve ilgi beklemesini haklı nedenlere dayandırmış olur. Ancak hiç kimse onun bu beklentilerini karşılama ve onu tamamen tatmin etme başarısını gösteremez. İhtiyaç duyduğunda diğer insanların ona destek vermemesi nedeniyle, bu insanların kendilerini suçlu hissetmelerini ve bu biçimde ona bağlı kalmalarını sağlamaya çalışır.
Gördüğümüz gibi, bu tür narsist kişilerin içlerinde doldurmayı başaramadıkları büyük bir boşluk bulunmaktadır. Bu nedenle, diğer insanların ilgi ve sevgisini kazanmak için çeşitli manipülasyon yöntemleri kullanırlar. 
ZARARLI NARSİSTLER
-Kinci narsist: Diğer insanları yalan söyleyerek, karalayıp itibarsızlaştırarak ve ezerek ortadan kaldırmaya çalışır. Kendisini gölgede bırakabilecek hiç kimseye tahammül edemez. Bu nedenden dolayı, kendileri için bir rakip olarak algıladıkları kişileri aşağılamaya ve bu insanların kendilerine olan güvenlerini yerle bir etmeye çaba gösterirler.
-Hilebaz narsist: İlk bakışta son derece kibar ve arkadaş canlısı bir insan olarak görünür. Ancak bu yüzü sadece bir maskedir. Dışarıdan görülen bu güzel yüz, etrafındaki insanlardan daha etkin bir biçimde faydalanabilmek için kullandığı etkili bir silahtan başka bir şey değildir.
-Düşmancılnarsist: Yakınlarında bulunan kim olursa olsun, onları silip yok etmek için kullandığı en önemli silahı kullandığı kelimeleridir. Ona karşı yöneltilmiş olan her sözcük, kullanıp kendisi için değerlendireceği kişisel bir saldırı niteliği taşır. Öfkesi, tahmin edileceği üzere ancak ve ancak abartılı bir şekilde övülürse dinecektir.
-Zorba narsist: Diğer insanlara hakim olup onlar üzerinde baskın olmadan bir ilişki kurması mümkün değildir. Kendisinin daha iyi olduğunu ve diğer tüm insanların ona göre daha aşağı seviyede olduklarına inanır. Öyle ki bu insanları adeta birer eşya olarak görür. Baskın tutumunu etrafındaki insanlara sahip olma duygusuna kapılacak seviyede bir suistimal seviyesine kadar taşır.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar