Nazilli’de dükkan ve kahvehane kiralanacak

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Belediyemizin tüzel kişiliğine ait aşağıdaki ayrı ayrı dosyalarda işlem gören, İcar nosu, cinsi, bulunduğu mevki, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Artırma Usulü suretiyle kiraya verilecek olup; ihalede artış 1 yıllık muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. Kiraya verme işinin ihalesi 27.11.2023 tarihinde Yeni Mahalle, Hürriyet Cad. No:158/1 Nazilli/AYDIN adresinde bulunan Belediye binasında toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Taşınmazların kiralama süresi, sözleşme tarihinde başlayacak olup; 31.12.2028 tarihinde sona erecektir.(405 icar nolu taşınmazın kira süresi 3 yıldır.)

İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

GERÇEK KİŞİLERDEN

-İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah ilmuhaberi,

-İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti,

-Gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekaletname ve vekile ait tasdikli imza sirküleri,

-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı(Emlak, Kira, ÇTV. vs.)

-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

TÜZEL KİŞİLERDEN

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri;

-Tebligata esas adresi ve kanuni ikametgahı olması,

-Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak sözleşmesini (pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların, hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.),

-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (Emlak, Kira, ÇTV. vs.),

-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

Bu kiralama işlerinin ilanına ilişkin gazete ilan bedeli, karar pulu, sözleşme, noter harç ve masrafları, üzerine ihale kalana aittir. İhale bedeli şartnamelerinde belirtildiği şekilde ödenecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıda yazılı ihale saatinde Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları şarttır. Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. İhale dokümanı satış bedeli 250,00-TL'dir. İhale dokümanı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İcar No

Cinsi

Taşınmazın Bulunduğu Mahalle

Ada/Parsel Numarası-Yüzölçümü

Durumu/Açıklama

İhale Tarihi-Saati

1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminatı

224

Dükkan

Zafer Mahallesi, 107 Sokak Katlıotopark Etrafı No:26 (Zemin Kat:19,60m²+ Batar Kat:9,80m²)

Kullanılabilir durumda, isteğe göre basit bakım tadilat yapılabilir.

27.11.2023-10:00

25.200,00-TL

756,00-TL

K-76

Kahvehane

Yaylapınar Mahallesi, 123 Ada, 3 Parsel İçi, 2792 Sokak No:27 (Park İçi)

Kullanılabilir durumda, basit bakım tadilat yapılabilir, içinde demirbaşları mevcut.

27.11.2023-10:05

20.640,00-TL

+%20 KDV

620,00-TL

K-141

Kahvehane

Kavacık Mahallesi, 121 Ada, 44 Parsel İçi (Yaklaşık 40,00m²)

Kullanılabilir durumda, isteğe göre basit bakım tadilat yapılabilir.

27.11.2023-10:10

9.420,00-TL +%20 KDV

283,00-TL

K-213

Kahvehane

Akpınar Mahallesi, No:85 (Tapu kaydı Derebaşı Mah. 142 ada 31 parsel içi)

Kullanılabilir durumda, isteğe göre basit bakım tadilat yapılabilir.

27.11.2023-10:15

8.640,00-TL

+%20 KDV

260,00-TL

K-332

Kahvehane

Beyerli Mahallesi, 4793 Sokak No:24/A (1605 Parsel İçi Zemin Kat Yaklaşık 50,00m²)

Kullanılabilir durumda, isteğe göre basit bakım tadilat yapılabilir.

27.11.2023-10:20

9.600,00-TL

+%20 KDV

288,00-TL

394

Dükkan

Arslanlı Mahallesi Beyler Caddesi No:6/C (Yaklaşık 12,00 m²)

Kullanılabilir durumda, isteğe göre basit bakım tadilat yapılabilir.

27.11.2023-10:25

9.000,00-TL

270,00-TL

405

Dükkan

Arslanlı Mahallesi 2457 Parsel İçi (Yaklaşık 21,00 m²)

Kullanılabilir durumda, isteğe göre basit bakım tadilat yapılabilir.

27.11.2023-10:30

9.000,00-TL

270,00-TL

K-38

Kahvehane

Kestel Mahallesi Muhtarlık Yanı 139 ada 1-2 Parsel İçi (Yaklaşık 50,00 m²)

Kullanılabilir durumda, isteğe göre basit bakım tadilat yapılabilir.

27.11.2023-10:35

6.000,00-TL +%20 KDV

180,00-TL

K-100

60 Tonluk Kantar

Yalınkuyu Mahallesi Muhtarlık Önü

Kullanılabilir durumda.

27.11.2023-10:40

1.200,00-TL +%20 KDV

36,00-TL

457

İçkili Yer

Prof.M.Aksoy Mah. 1268 Sokak No:3/B(138,09 m²)

Kullanılabilir durumda, isteğe göre basit bakım tadilat yapılabilir.

27.11.2023-10:45

66.000,00-TL +%20 KDV

1.980,00-TL

459

İçkili Yer

Prof.M.Aksoy Mah.1268 Sokak No:3/D (145,12 m²)

Kullanılabilir durumda, isteğe göre basit bakım tadilat yapılabilir.

27.11.2023-10:50

66.000,00-TL +%20 KDV

1.980,00-TL

461

İçkili Yer

Prof.M.Aksoy Mah. 1272 Sokak No:2/A (111,60 m²)

Kullanılabilir durumda, isteğe göre basit bakım tadilat yapılabilir.

27.11.2023-10:55

66.000,00-TL +%20 KDV

1.980,00-TL

462

İçkili Yer

Prof.M.Aksoy Mah. 1272 Sokak No:2/B (119,72 m²)

Kullanılabilir durumda, isteğe göre basit bakım tadilat yapılabilir.

27.11.2023-11:00

66.000,00-TL +%20 KDV

1.980,00-TL

470

İçkili Yer

Prof.M.Aksoy Mah. 1272 Sokak No:4/E (146,04 m²)

Kapı, pencere ve iç dekorasyonu yok.

27.11.2023-11:05

66.000,00-TL +%20 KDV

1.980,00-TL

369

Tarla

Arslanlı Mah. 126 Ada, 2 Parsel, 6.859,00m²

Ovada sulak tarla.

27.11.2023-11:10

10.300,00-TL

309,00-TL

370

Tarla

Arslanlı Mah. 127 Ada, 4 Parsel, 4.380,00m²

Ovada sulak tarla.

27.11.2023-11:15

6.570,00-TL

198,00-TL

484

Zeytinlik

Arslanlı/Cumhuriyet Mah. 170 Ada 39 Parsel 3.730,11m²

80-90 kadar 40-50 yıllık zeytin ağacı var

27.11.2023-11:20

6.000,00-TL +%20 KDV

180,00-TL

İ-79

Zeytinlik

İsabeyli Mahallesi 1616 Parsel

Mesire Alanı Olan Kısım Hariç

27.11.2023-11:25

45.000,00-TL

+%20 KDV

1.350,00-TL

K-86

Tarla

Esenköy Mah 104 Ada, 8 Parsel 14.349,00m²

Ovada sulak tarla.

27.11.2023-11:30

21.525,00-TL

646,00-TL

K-88

Tarla

Hamzallı Mah 1086 Parsel 16.300,00m²

Ovada sulak tarla.

27.11.2023-11:35

24.450,00-TL

734,00-TL

K-152

Tarla

Toygar Mah. 111 Ada, 2 Parsel, 1.995,36m² (Su Motoru Evi var)

Ovada sulak tarla.

27.11.2023-11:40

2.993,00-TL

90,00-TL

K-154

Zeytinli Tarla

Güzelköy Mah. 225 Parsel, 10.550,00m²

Sulak arazi.Yaklaşık 40 kadar zeytin ağacı var.

27.11.2023-11:45

15.825,00-TL

475,00-TL

K-178

Tarla

Toygar Mah. 126 Ada, 5 Parsel 3.482,00m²

Ovada sulak tarla.

27.11.2023-11:50

5.223,00-TL

157,00-TL

K-182

Tarla

Bereketli Mah. 103 Ada 3 Parsel 4.699,08m²

Ovada sulak tarla.

27.11.2023-11:55

7.050,00-TL

212,00-TL

K-232

Tarla

Bereketli Mah. 103 Ada 8 Parsel 7.840,01m²

Ovada sulak tarla

27.11.2023-12:00

11.760,00-TL

353,00-TL

K-253

Kestanelik

Ketendere Mah. 773 Parsel, 7.626,00m²

11tane kestane, 3 armut, 1 kiraz ağacı var, ulaşımı zor ve köye uzak bir yer. Köyün su kaynağı var.

27.11.2023-12:05

5.340,00-TL

+%20 KDV

161,00-TL

K-263

İncir-Zeytin Bahçesi

Aşağıörencik Mahallesi 102 Ada 58 Parsel 6.604,18m²

Ortalama 10 yaşında 30 kadar incir-10 Zeytin ağacı var, engebeli arazi.

27.11.2023-12:10

9.910,00-TL

+%20 KDV

298,00-TL

K-265

İncir Bahçesi

Aşağıörencik Mah. 109 Ada 100 Parsel 15.588,47m² +109 Ada 122 Parsel 957,18m²

Yaklaşık 15 incir 20 yıllık, 40 kadar zeytin 50 yıllık (İki parseli yol ayırmakta olup, birlikte kiralanacak)

27.11.2023-12:15

24.820,00-TL

+%20 KDV

745,00-TL

K-268

İncir Bahçesi

Aşağıörencik Mah. 109 Ada 74 Parsel 4.904,05m²

40 kadar incir ortalama 25-30 yıllık, 1 tane zeytin

27.11.2023-12:20

7.360,00-TL

+%20 KDV

221,00-TL

K-270

Zeytin-İncir Bahçesi

Aşağıörencik Mah. 107 Ada 25 Parsel 10.643,64m²

20 kadar incir, 20 kadar zeytin

27.11.2023-12:25

15.970,00-TL

+%20 KDV

480,00-TL

K-271

İncir Bahçesi

Aşağıörencik Mah. 107 Ada 60 Parsel 17.743,35m²

Yaklaşık 150 kadar incir 30-40 yıllık

27.11.2023-12:30

26.620,00-TL +%20 KDV

799,00-TL

K-297

İncirlik

Hisarcık Mah. 112 Ada 40 Parsel 10.358,71m²

Ortalama 25 yıllık 120-130 kadar ağaç var

27.11.2023-12:35

15.540,00-TL

+%20 KDV

467,00-TL

K-299

İncirlik

Işıklar Mah. 138 Ada 36 Parsel 5.991,01m²

Ortalama 40-50 yıllık yaklaşık120-130 kadar incir ağacı

27.11.2023-12:40

8.990,00-TL

+%20 KDV

270,00-TL

K-300

İncirlik

Işıklar Mah. 138 Ada 18 Parsel 6.304,18m²

Ortalama 40-50 yıllık yaklaşık 80 kadar incir ağacı

27.11.2023-12:45

9.500,00-TL

+%20 KDV

285,00-TL

K-301

İncirlik

Işıklar Mah. 136 Ada 42 Parsel 3.486,71m²

Ortalama 40-50 yıllık yaklaşık 40 kadar incir ağacı

27.11.2023-12:50

5.230,00-TL

+%20 KDV

157,00-TL

K-302

İncirlik

Işıklar Mah. 136 Ada 22 Parsel 9.590,98m²

Ortalama 40-50 yıllık yaklaşık100 kadar incir ağacı

27.11.2023-12:55

14.390,00-TL

+%20 KDV

432,00-TL

K-338

Zeytinlik

Beyerli Mahallesi 2037 Parsel 2.125,00m²

1.000m²’lik Alanı İl Spor Müd.’ne Halı Saha İçin Tahsisli

27.11.2023-13:00

1.125,00-TL +%20 KDV

34,00-TL

K-374

Tarla

Hamzallı Mahallesi 602 Parsel 3.300,00m²

Ovada Sulak Tarla

27.11.2023-13:05

4.950,00-TL

149,00-TL

#ilangovtr BASIN NO: ILN01929057