Kemal Benli

Kemal Benli

OKUMA VE ÖĞRENME; BİLİM VE BİLGİ

OKUMA VE ÖĞRENME; BİLİM VE BİLGİ

HEDEF  GAZETESİ‘nin değerli okuyucuları; 
Bugünden itibaren Hedef Gazetesinde bu köşede siz çok değerli okurlarla beraber olacağım. 

***

Siz değerli okurlara kendimi ileriki yazımda tanıtacağım. Bu, ilk yazımda, değineceğim ve işleyeceğim konuların, genel olarak ana hatlarından bahsedeceğim.

***
Okuma, bilim, bilgi ve öğrenmenin önemi; akıl, düşünce, felsefe, doğru algılama, muhakeme ve doğru karar verebilme; vicdan ve merhamet; iyi insan ve iyi yurttaş olabilme; yasalara, disiplin, toplum ve genel ahlak kurallarına, yönetmelik ve yönergelere uyma;  insan, hayvan ve bitki hak ve hürriyetlerine, yaşama, beslenme, barınma, eğitim ve öğrenim haklarına saygılı olabilme; çevre ve doğa sevgisi, endemik hayvan ve bitki varlıklarının koruma sorumluluğunun geliştirilmesi; ulusal, etnik ve kültürel değerlerin önemi ve sahip çıkılması, korunması; ulusal ve genel tarih bilincinde  ( Yahudi, Rus, Çin, İran, Avrupa / Alman Tarihi) olmanın ve ulusal tarih bilinç ve bilgisinin önemi; tam bağımsız, uluslararasında saygın ve etkin, üniter, hukuk ve sosyal ve anayasal devlet olmanın gerekliliği ve önemi; doğal alanların ve güzelliklerin, arkeolojik, antik sit alanların ve değerlerin korunma bilincinin önemi ve kazandırılması; uluslar ve ülkelerarası ilişkiler; çalışma ve üretmenin önemi, refah düzeyinin yükseltilmesine olan katkıları; askerlik; tarım ve hayvancılık konularında genel, özet popüler bilgiler vermek insan, hayvan ya da bitki olsun, tüm canlıların doğasında, bilme ve öğrenme isteği vardır. Bu istek hayvanlarda ve bitkilerde doğa ve içgüdüsel olarak varken, insanlarda çeşitli şekillerde sonradan kazanılır. 

***

Yuvasından ilk kez dışarı çıkan bir hayvan yavrusu, ürkek bakışlarla öncelikle yakın, sonra da geniş ve uzak çevresini keşfetmeye; anne ve babasından, kendi cinslerinden başka canlıları tanımaya; tehlikeli olup olmadıklarını anlamaya; davranışlarını öğrenmeye çalışır.

***

İnsanlar da çevresinde olup bitenler hakkında bilgi sahibi olmak, bilmek ve öğrenmek ister.  Tüm bilgileri ya taklit yolu ile ana babasından, yakın çevresinden, arkadaşlarından, ya da okuldan, kitaplardan öğrenir. Öğrendiklerini de kuşaktan kuşağa ya sözlü ya da yazılı olarak aktarır.

***

Doğada hiçbir olay nedensiz gerçekleşmez, her olay mutlaka bir nedene dayanır. Bilime göre, doğada hiçbir şey yoktan var olmaz, varken de yok almaz. Tanık olduğumuz olaylarda, yok olduğunu sandığımız nesneler, son gördüğümüz halinden başka bir duruma dönüşmüşlerdir.

***

Bütün bunları, duyarak, görerek, yaşayarak, deneyler yaparak ve okuyarak öğreniriz.  

***

Toplumların gelişmişlik, kalkınmışlık, refah düzeyi, yaşama, beslenme,  giyinme ve barınma biçimleri, alışkanlıkları, değer ölçüleri, Dünya görüşleri, inançları, örf ve adetleri incelendiğinde, bütün bunların bilgi, öğrenme ve bilme ile ilgili olduğunu görürüz.

***

Bilgi, bilme, öğrenme ve bildiklerini uygulayabilme yetenek ve becerisi de ancak okuma ile kazanılabilir.

***

Gelecek yazımda, okumanın ve okuma alışkanlığı kazanmanın gerekliliğine ve önemine değineceğim.

***

Esen kalın.

***

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Kemal Benli Arşivi
SON YAZILAR