Aralık ayının ilk meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, gündem ve ek maddeler görüşülüp ilgili komisyonlara gönderildi.

Aydın’daki Organize Sanayi Bölgelerinde(OSB) yer talebinde bulunan yatırımcıların isteklerine cevap vermek amacıyla, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, sanayi çalışma grubu oluşturuldu. Her partiden eşit üyenin yer aldığı grup, il genelindeki bütün OSB’leri ziyaret edip, taleplerini dinledi. Daha sonra OSB’lerdeki alanın genişletilmesi için yer tespiti yapıldı. Tespit edilen alanların kamulaştırılması için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuru gerçekleştirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü OSB’lerin genişletilmesi için yapılan başvuruların hepsini reddettiği açıklandı. OSB’lerin genişlemesi durumunda Aydın’da yaklaşık 1800 kişinin istihdam edileceği bildirildi.

Mecliste Sanayi Çalışma Grubunun raporu meclis üyeleri ile paylaşıldı. Rapor şöyle:

“Aydın’da bulunan organize sanayi bölgelerindeki sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik öneri getirilmesi amacıyla 2022 yılı eylül ayı meclis oturumunda büyükşehir belediye meclis üyelerinden oluşan 8 kişilik bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu kapsamda organize sanayi bölgeleri ziyaret edilmiştir. Ortaklar OSB’de yapılan görüşmeler neticesinde tüm altyapı ve üstyapıların tamamlandığı, 33 parselin tamamının dolu olduğu ve 22 adet yeni yatırımcının talebinin bulunduğu ve yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesi için yaklaşık 56 hektarlık bir alan ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultu da yeni taleplerin karşılanabilmesi için 3 farklı alanda genişleme taleplerinin de bulunduğu ifade edilmiştir. Bu alanlardan ilki, mevcut OSB alanının batısında yaklaşık 2,5 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Genişleme alanı kurum temsilcilerinden oluşan Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçim Kurulu’nda değerlendirilmiş, ancak komisyon üyesi olan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu alanda zeytin ağaçları bulunması sebebiyle olumsuz görüş verilmiş ve bu alan genişleme alanı çalışmaları alanından çıkartılmak zorunda kalınmıştır. İkinci alan mevcut OSB alanının doğusunda yaklaşık 14,40 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Öncelikle bu alanda yer alan mera parselinin, mera vasfının kaldırılması için Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuş ancak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından talep edilen alanın ve sayısal koordinat değerlerinin tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle talep sonuçlandırılamamıştır. Ortaklar OSB’ye yatırımcı talepleri olduğu, bu taleplerin karşılanması için genişleme alanlarına ihtiyaç duyulduğu ancak genişleme alanlarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden olumlu sonuç alınamadığından yatırımcı taleplerinin karşılanamadığı ve bu durumda 1800 kişiye istihdam sağlanamadığı tespit edilmiştir. Buharkent OSB’nin de yatırımcı taleplerinin olduğu bu taleplerin karşılanması için genişleme alanına ihtiyaç duyulduğu ancak genişleme alanlarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden olumlu görüş alınamadığından yatırımcı taleplerinin karşılanamadığı tespit edilmiştir.”

Kaynak: ABDURRAHMAN FIRAT