BÜLENT AYTÜRK

BÜLENT AYTÜRK

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

RUSYA VE TÜRK – RUS İLİŞKİLERİ ÜZERİNE

A+A-

Rusya devlet olarak 15.yüzyılda ortaya çıkar.
Daha önceki dönemlerde ‘’KNEZ’’ denen prensliklerden oluşurdu.Bu Knezliklerin en güçlüleri Moskova ve Kiev Knezlikleri’dir.
Bugünkü Rusya’nın egemen olduğu alanlarda daha önceleri İskitler, Hunlar, Sibirler, Hazarlar ve en son Altınordu Türk Devletleri egemen olmuşlardır.
Ruslar, Slaw ırkındandırlar.Çek’ler, Slovaklar, Slovenler, Sırplar da Slaw ırkına mensupturlar.Macarlar ve Bulgarlar, sonradan Slawlaşmışlardırlar.
Cengiz Han soyundan Batuhan tarafından 13.yüzyılda Altınordu Hanlığı kurulur.Altınordu Hanlığı yaklaşık 50-60 yıl Rusya’yı ellerinde tutmuşlardır.
1395’de Altınordu Hanlığı, Timur tarafından yıkılır.Böylece Altınordu Devleti 5 ayrı hanlığa bölünür.Kırım Hanlığı, Kasım Hanlığı, Hive-Özbek Hanlığı, Kazan Hanlığı ve Astrahan (Ejder) Hanlığı denen hanlıklar kurulur.
Bu durum Rusları rahatlatır.
Timur’un Türk tarihine iki büyük kötülüğü olmuştur.Birincisi Altınordu’yu, ikincisi Osmanlı’yı parçalamaktır.
15.yüzyılın başlarında I.İVAN (Korkunç İvan – Müthiş İvan) Moskova Knezi iken kendisini ÇAR (Kral) ilan eder.
Korkunç yada Müthiş İvan da denen I.İVAN, bütün knezlikleri(Prenslik) ortadan kaldırarak Rusya’yı merkezi bir devlet haline getirir.ÇAR İVAN bunu yaparken çok acımasız davranmış ve Rus derebeyleri olan BOYAR’ların tümünü öldürtmüş olup kesin bir otorite kurmuştur.
Aynı dönemler de Altınordu İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti parçalanmıştır.
Ruslar, Batı Avrupa’dan her zaman ayrı düşmüşlerdir.Ruslar Hristiyanlığın Ortodoks mezhebini benimsemişler ve kendi Kril Alfabesini kullanmışlardır.
Rus edebiyatı da dünyanın en ilerilerindendir.Tolstoy, Dostoyevski, Puşkin, Franz Kafka ilk akla gelen Rus edebiyatının dev isimleridir.
Rusya uzun yıllar vasat bir devlet olarak varlığını sürdürürken Romanovlar hanedanının kurucusu ÇAR I.PETRO (Osmanlıların DELİ, Rusların BÜYÜK) dediği tahtı ele geçirir.
ÇAR I.PETRO Rusya’da modernleşme ve batılılaşma hareketini başlatır.Hatta Çar I.Petro’nun Avrupa’nın gelişmiş ülkelerindeki tersanelerde çalıştığı ve Avrupa’nın bilim ve tekniğini yerinde gördüğü rivayet edilir ki, bu sayede Rusya büyük bir ilerleme kaydeder.
Rusya’nın Akdeniz’e ve sıcak denizlere inme ülküsü Çar I.PETRO’nundur.Her ne kadar I.Petro’nun kurduğu Romanovlar hanedanı 1917 Bolşevik Devrimi’ne kadar devam etse de, Sosyalist Rusya’da Akdeniz’e ve Sıcak Denizlere inme politikası hiç değişmemiştir.
Rusya’nın Suriye’ye ilgisinin temelinde bu vardır.

Önceki ve Sonraki Yazılar