Bilindiği üzere 2024 yılı Ocak ayında tüm devlet memurların aldığı maaşa ve asgari ücrete zam gelmiştir. Yapılan bu zamların ardından ise vatandaş, hangi meslek grubunun ne kadar maaş aldığını oldukça merak etmektedir.

Maaş konusunda en çok araştırılan mesleklerden hakim savcı maaşlarıdır. Peki savcı ne kadar maaş alır? Meslek grubuna dair detayları paylaştık…

Savcı Maaşları 2024

Savcı maaşları hukukçunun görev süresine, nerede görev yaptığına ve unvanına göre değişiklik göstermektedir.

Savcı maaşları 2024 yılı güncel verilerine göre ve ortalama olarak aşağıda yer almaktadır:

Dürümle Menü Fiyatları 2024: Güncel Dürümle Fiyat Listesi Dürümle Menü Fiyatları 2024: Güncel Dürümle Fiyat Listesi
 • En düşük savcı maaşı 40.000 TL, en yüksek savcı maaşı ise 150.000 TL olarak karşımıza çıkmaktadır.

En düşük savcı maaşı stajyer savcılar özelinde belirlenmiştir.

Savci Maaslari 3

Göreve Yeni Başlayan Savcı Maaşı

2024 savcı maaşlarına en genel anlamıyla değindik. Bu kapsamda ise en düşük ve en yüksek savcı maaşı arasında, oldukça yüksek bir fark olduğunu gördük. Bunun temel nedeni, savcının deneyim süresi ve unvanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Örneğin; 10 yıllık savcı maaşı ile yeni başlayan savcı maaşı aynı değildir. Peki göreve yeni başlayan savcı maaşı ne kadardır?

Göreve yeni başlayan savcı maaşı 2024 yılı güncel verilerine göre ve ortalama olarak aşağıdaki gibidir:

 • Yeni savcı maaşı 2024 yılı için 60.000 TL ile 80.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Stajyer Savcı Maaşları

Hukuk fakültesinden yeni mezun olanlar, avukat olarak göreve başlamaktadır. Ancak adli yargı alanında yapılan sınavlara girerek hakim ve savcı unvanını alabilmektedir. Bu kapsamda yeterli puan alıp savcılığı seçen adayların, en az 6 ay staj yapması gerekmektedir. Bu kapsamda ise stajyer hakim savcı maaşları oldukça merak edilmektedir.

Hakim savcı adayı maaşı ortalama olarak aşağıdaki gibidir:

 • Stajyer savcı maaşı 2024 yılı güncel verilerine göre 40.000 TL ile 60.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Savci Maaslari 5

Başsavcı Maaşı 2024

Savcılık mesleğinin en üst statüleri arasında başsavcılık yer almaktadır. Hukuk üst mercii olarak görev yapan başsavcının görev ve sorumlulukları da normal savcı unvanına sahip olanlara göre daha kapsamlıdır.

Bu kapsamda karşımıza çıkan başsavcıların görevleri arasında; üst düzey kamu görevlileri hakkında soruşturma yapma, iddianame düzenleme, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verme ve kanun yoluna başvurma gibi işlemler yer almaktadır. Bu sebeple başsavcılar, görece daha yüksek ücret almaktadır.

Başsavcı maaşları ise 2024 yılı güncel verilerine göre aşağıda yer almaktadır:

 • Başsavcı olarak görev yapan bir hukukçu, 2024 yılı için ve ortalama olarak 90.000 TL ile 110.000 TL arasında maaş almaktadır.

Cumhuriyet Savcısı Ne Kadar Maaş Alıyor?

Hukukun üst mercilerinden bir diğeri ise Cumhuriyet savcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Cumhuriyet savcısı ile başsavcının görevleri hemen hemen benzerlik gösterse de küçük farklar bulunmaktadır. Bu farkın temelinde ise cumhuriyet savcısının kamusal iddia makamı olarak görev yapmasından kaynaklanmaktadır.

Bu kapsamda cumhuriyet savcısı olarak görev yapan birinin asli görevi, cezai uyuşmazlıklar ile ilgili soruşturma yürütmektir. Peki cumhuriyet savcısı ne kadar maaş alır?

Cumhuriyet savcı maaşı 2024 yılı için aşağıda yer almaktadır:

 • Cumhuriyet savcısı maaşları 2024 yılı itibarıyla 80.000 TL ile 120.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

1. Sınıf Savcı Maaşları

Savcılar görev, yetki, kıdem ve deneyimlerine göre farklı gruplarda yer almaktadır. Birinci sınıf savcılar ise bu kapsamda, kıdem ve derece olarak en yüksek grupta yer almaktadır. Bu kapsamda karşımıza çıkan birinci kademe savcı maaşları, diğer meslektaşlarına oranla daha yüksektir.

1. sınıf savcı maaşları ise 2024 yılı güncel verilerine göre, aşağıdaki gibidir:

 • 1. sınıf savcı maaşı 2024 yılı için ve ortalama olarak 78.500 TL ile 100.000 TL arasında değişiklik arz etmektedir.

Savci Maaslari 4

Savcı Nedir? Ne İş Yapar?

Savcı maaşları 2024 yılında ne oldu, detaylı bir şekilde inceledik. Şimdi de bu mesleği biraz yakından tanıyalım… Savcı unvanına sahip bir hukukçunun asli görevi, kendisine verilmiş hukuka aykırı bir olayı tespit etmektir. Bu kapsamda yasal olmayan olayı hukuksal bir çerçevede inceler ve gerekli durumda soruşturma başlatır.

Hukukun temel yapı taşlarından biri olan savcıların görev tanımı ise detaylı bir şekilde aşağıda yer almaktadır:

 • Savcı olan kişi, incelediği davada yer alan taraflar hakkındaki delillerin toplanmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda her suç ve olay yerine mutlaka bir tane savcı çağırılmaktadır.
 • Savcılar özellikle cinayet davalarında bulunan adli muayene takibini üstlenirler. Bu kapsamda kolluk güçleriyle birlikte çalışır ve gerekli durumlarda adli tıp muayeneleri talep ederler.
 • Savcılar hukuka aykırı olan olayın kanıtlarını topladıktan sonra, bu olay için iddianame hazırlamaktadır.
 • Savcılar kamu haklarının savunulmasından sorumludur. Bu kapsamda mağdurların adına yargı sürecine katılır ve kamu davasında aktif bir görev alırlar.
 • Savcılar dahil oldukları davanın hukuk çerçevesinde ve adli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

Stajyer Savcının Görevleri

Yukarıda bahsettiğimiz gibi savcı olmak için öncelikle, staj yapmak ve meslek öğrenmek gerekmektedir. Dolayısıyla savcı adayları, stajyer olarak savcılık yapan kişilerin görevlerini oldukça merak etmektedir.

Stajyer savcıların görevleri ise aşağıda yer almaktadır:

 • İhbar, şikayet ve suç duyurusunun ardından yapılan işlemlere yardım etmek.
 • Soruşturmanın yürütülmesini sağlamak.
 • Otopsi ve keşif yapılmasına yardımcı olmak.
 • Tanıkları ve bilirkişileri dinlemek, gerekli notları almak.
 • Başsavcıya yardımda bulunmak. Bu kapsamda iddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların düzenlenmesini sağlamak.
 • Ceza infaz işlemlerinde görev almak.
 • İcra müdürlükleri, noterler ve suç eşyası emanet memurluklarının denetimini yapmak.
 • Ceza infaz kurumlarının idaresi, denetimini sağlamak.
 • Hükümlü ve tutukluların sevk, nakil, disiplin ve tahliye işlemlerinde görev almak.

Savci Maaslari 1

Savcı Nasıl Olunur?

Savcı maaşları ve bu mesleğin görev tanımının ardından, merak edenleri için nasıl savcı olunur sorusunu inceleyelim… Savcı olmanın ilk şart eğitim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda öncelikle üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren hukuk fakültelerinden mezun olmak gerekir.

Hukuk fakültesinden mezun olan savcı adayları ise ÖSYM’nin hazırladığı Adli Yargı Sınavı’na girmeli ve bu sınavdan yeterli puan almalıdır. Bu kapsamda sınavda başarılı olan adaylar, en az 6 ay resmi olarak staj yapmalıdır. Stajını başarılı şekilde tamamlayan savcı adayları ise mesleğe başlayabilmektedir.

Savcı Olmak İçin Gerekenler

Savcı olabilmek için ilk şartın eğitim olduğunu söyledik. Ancak savcı olmak için gereken daha başka şartlar da bulunmaktadır. Bu kapsamda karşımıza çıkan savcı olmak için gerekli şartlar ise aşağıda yer almaktadır:

 • Hukuk fakültesinden mezun olmak
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Adli Yargı Sınavı’ndan en az 70 puan almak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • Erkek adaylar için, askerlik ile ilişiği kesilmiş olmak
 • Aktif bir şekilde görev yapmaya engel olacak herhangi bir ruh ve beden sağlığı sorunlarına sahip olmamak
 • Devlete karşı bir suç işlememiş olmak
 • 3 aydan fazla hapis yatmamış olmak
 • Gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak

Sık Sorulan Sorular

Savcı maaşları, savcılığın görev tanımı ve savcı olmanın şartlarını detaylı bir şekilde inceledik. Şimdi de bu meslek hakkında vatandaşın aklına takılan diğer noktaları inceleyelim…

Cumhuriyet Savcısı Ne Kadar Maaş Alıyor?

Cumhuriyet savcısı, üst kademe hukukçular arasında yer almaktadır. Bu kapsamda makamı, unvanı ve sorumlulukları diğer meslektaşlarından daha yüksektir. Dolayısıyla maaşı da bu durumla paralel seyretmektedir. Bu kapsamda cumhuriyet savcısı, 80.000 TL ile 120.000 TL arasında maaş almaktadır.

Savcılık Stajı Ne Kadar Sürer?

Savcı olmak için hukuk fakültesi mezuniyetinin ardından staj yapmak gerekmektedir. Bu staj Adli Yargı Sınavı’ndan yeterli puan alan adaylar için bir eğitim sürecidir. Peki savcılık stajı ne kadar sürmektedir? Savcılık staj süresi adli yargı için 6 ay, idari yargı için 7 ay süreyle yapılmaktadır

Kaynak: HABER MERKEZİ