(MURAT TAN) Söke Kaymakamı ve Söke OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kurtbeyoğlu, genişleme alanı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Söke OSB’nin kuzeyinde kalan 64.5 hektarlık alanın onaylanmasıyla 250 hektara ulaşacaklarını söyleyen Kurtbeyoğlu, bu sayede 6 bin kişiye istihdam olanağı açılacağını belirtti.

Son yıllarda Türkiye’deki büyük çaplı sanayi yatırımlarının cazibe merkezi haline gelen Söke OSB’de, 27 Mart 2019’da Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığındaki Müteşebbis Heyeti tarafından prensip olarak kararlaştırılan genişleme alanı çalışmaları için düğmeye basıldı.
Genişleme alanı çalışmalarıyla ilgili Aydın Hedef Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulunan Söke Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kurtbeyoğlu, 15 adet bakanlık ve resmi kurumun ilgili müdürlüklerinin temsilcilerinden oluşacak Yer Seçim Komisyonu’nun 27 Haziran’da toplanacağını belirterek, “Çalışmaların olumlu sonuçlanacağını ve Ağustos ayı içinde sınır onayının Bakanlık tarafından yapılacağını bekliyoruz. Söke OSB’ye 64,5 hektarlık ilave alan, ayrı bir güç ve enerji verecektir” dedi.

“29 SANAYİ PARSELİNİN TAMAMI TAHSİL EDİLDİ”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’a Söke OSB’nin genişleme alanı çalışmalarıyla ilgili girişim ve desteklerinden ötürü teşekkür eden Söke Kaymakamı Kurtbeyoğlu, “Söke OSB 1996 yılında kuruldu. 1996 ile 2002 yıllarında iki kez yapılan yer seçimleri sonucu bugünkü 185 hektarlık alan sınırlarının Sanayi Bakanlığınca onaylanarak kesinleştirildi. 2016 yılında kamulaştırmanın da tamamlanmasıyla birlikte hızla altyapı çalışmalarına başlanmıştır. Çeşitli toprak işleri, yol, elektrik, doğal gaz, temiz su, yağmursuyu, atık su gibi birçok altyapı çalışmasının büyük çoğunluğu 2017 ve 2018 yıllarında tamamlanmıştır. Bugün geldiğimiz noktada yer altındaki altyapı yatırımlarının tamamına yakın kısmı bitirilmiştir. Onaylı imar planında 29 adet sanayi parselinin tamamı tahsis edilmiş ve boş parsel yoktur. Bu parsellerin 12’sinde kurulan sanayi tesislerinde üretim başlamış, 14’ünde inşaat ve yatırım faaliyeti hızla devam etmekte olup 3’ü projelendirme aşamasındadır. Üretimde ve İnşaat aşamasındaki tesislerde toplam bin 500 kişi çalışmakta ve her gün 500 ila 550 araç giriş yapmaktadır” dedi.

“İLAVE ALAN TALEPLERİ KARŞILANAMIYORDU”

Söke OSB’nin kısa süre içinde gerçekleştirdiği gelişmeye birlikte bölgenin yatırım ve işletme açısından potansiyelinin sanayicilerin dikkatini çektiğini belirten Kurtbeyoğlu, “Özellikle son iki yılda yer talebinde ciddi artış yaşandı. Elektrik kullanımı açısından bakıldığında Söke OSB’nin henüz yüzde 20’lik kullanım kapasitesiyle ülkemizde kurulu 325 OSB arasında 80’ inci sırada yer alması, bölgenin tercih edildiğinin ve büyüme hızının açık göstergesidir. Söke OSB’deki sanayi parsellerinin tamamının tahsis edilmiş olması nedeniyle yatırım için ilave alan talepleri karşılanamamaktaydı. Bu sebeple Aydın Valisi Başkanlığındaki Müteşebbis Heyetimiz 27 Mart 2018 tarihinde prensip olarak Söke OSB Genişleme çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Söke OSB’nin mevcut alanının kuzeyinde yer alan 64,5 hektarlık alan için araştırma yapılmış, resmi kurumlardan alınan ön uygunluk görüşleri ile birlikte hazırlanan ilave alan talep dosyamız öncelikle Aydın Valiliğine ve ardından da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmuştur. Bakanlığın Nisan ayı içinde iki uzman ile yerinde yaptığı ön inceleme ve etüt değerlendirmesi sonucu talep uygun bulunarak Yer Seçim Komisyonu toplantıya çağrılmıştır” diye konuştu.

“İLAVE ALAN SÖKE OSB’YE GÜÇ KATACAKTIR”

15 adet Bakanlık ve resmi kurumun ilgili Müdürlüklerinin temsilcilerinden oluşacak Yer Seçim Komisyonunun 27 Haziran 2019 tarihinde toplanacağını söyleyen Kurtbeyoğlu, “Söke OSB Genişleme Alan çalışmalarının olumlu sonuçlanacağı ve Ağustos ayı içinde sınır onayının Bakanlık tarafından yapılacağı beklenmektedir. Yürütülen bu çalışma, Söke OSB’nin ilave alan ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra mevcut bağlantı yolunun Söke girişinde yer alan döner kavşak noktasına getirdiği trafik yükünün azaltılması için de büyük önem arz etmektedir. Söke OSB’yi karayoluna çıkaracak ikinci bir bağlantı noktası olması bu projeyi daha da önemli kılmaktadır. Genişleme alanı ile birlikte 250 hektar alan büyüklüğüne ulaşacak Söke OSB’de böylece 6 bin kişiye iş imkanı açılmış olacaktır. Lojistik Merkez, Eğitim Kampüsü, Fuar ve Ticaret Merkezi, Atıksu Arıtma Tesisi, Güneş Enerji Santrali gibi birçok önemli projede son aşamaya gelen Söke OSB’ye 64,5 hektarlık ilave alan ayrı bir güç ve enerji verecektir. Genişleme alanında, yüksek teknoloji, yüksek ar-ge, ihracat ve istihdamı önceleyen yatırımlara öncelik verilerek Söke OSB ayrı bir boyut kazanmış olacaktır” dedi.


Kaynak: MURAT TAN