(MURAT TAN) Son yıllarda yatırımcı firmaların gözbebeği haline geline Söke OSB’de, artan elektrik ihtiyacının karşılanması için GES kurulması kararlaştırıldı. 45 milyon liralık maliyetle kurulacak olan 9,6 MWp gücündeki GES ile yılda toplam 15,51 GW elektrik enerjisi üretilecek. Her birinin gücü 380 W olan 25 bin 272 adet panelden oluşması planlanan GES, Söke OSB’ye ait yaklaşık olarak 100 bin 589 metrekarelik alanda hayata geçecek.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

Proje kapsamında güneş paneli ünitelerinin kurulacağı alan içerisindeki su kanalı, su deposu binası, trafo binası ve su kanalı üzerine çelik profil ile yükseltilerek yerleştirilecek olan güneş panellerinden sağlanacak elektrik enerjisi, elektrik hattına bağlanarak kullanılacak. 45 milyon liralık finansmanı Söke OSB Müdürlüğü tarafından karşılanacak olan GES Projesi’nde işletme aşamasında yılda 365 gün, günde ortalama 11 saat çalıştırılarak elektrik enerjisi üretilecek. Bu proje kapsamında elektrik üretim tesisinde üretilecek elektrik, trafolar ile orta gerilim seviyesine yükseltilecek ve dağıtım şirketine ait en yakın hatlara bağlanarak sisteme aktarılacak. Halihazırda Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 12 Nisan’da ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi’ (ÇED) süreci başlatılan projenin incelenmesinin ardından olumlu görüş verilmesi bekleniyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye’deki OSB’ler içinde T.C. Devlet Demiryolları tarafından yükleme boşaltma alanı bırakılan ender OSB’lerden birisi olan Söke OSB’de artan elektrik ihtiyacını da kendi imkanlarıyla karşılamış olacak.

Kaynak: MURAT TAN