T.C. GERMENCİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/8 SATIŞ

T.C.
GERMENCİK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, HABİBLER Mahalle/Köy, 164 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz keşif tarihinde yapılan inceleme ve değerlendirmelerde dikim normuna esas değerlendirme yapıldığında %40'ında 40-50 yaş incir ağaçları, %10'unda 40-80 yaş zeytin ağaçları ile geri kalan yarıya yakın kısmının ise çalı, çam vb. ağaçlar ile kaplı olduğu gözlemlenmiştir.
Adresi : Aydın İli Germencik İlçesi Habibler Mah. Germencik / AYDIN
Yüzölçümü : 10.791,69 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.402.919,70 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:28
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2024 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 10:28
#ilangovtr BASIN NO: ILN02021854