BÜLENT AYTÜRK

BÜLENT AYTÜRK

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

TARİHTEN ÖRNEKLER

A+A-

            6 Temmuz 1770 den Rus donanması ,Kuzey Denizinde geçerek Cebelitarık Boğazı ile Çeşme´de demirleyen Osmanlı Donanmasını yakıp etmişlerdir.
            İngilizlerin Osmanlı Devleti’nin ileri gelenlerini uyarmalarına rağmen Rus donanmasının Boğazlardan ( Çanakkale- İstanbul ) geleceğini zannetmişlerdir. Çünkü; Cebelitarık Boğazı’nı  bile bilmiyorlardı.
           Aynı yıllarda yanılmıyorsam Padişah III. Mustafa , devlet işleri ile ilgili kararlar alırken sarayda görevli Müneccimbaşı (Falcıbaşı)na danışırdı!
          Çağdaş, Prusya Kralı’na mektup yazan Osmanlı Padişahı kendisine falcı göndermesini ister. Prusya Kralı şöyle cevap verir: Sana üç falcı gönderiyorum.
          Birincisi, tarih bileceksin!
          İkincisi , ordunu her zaman savaşa hazır tutacaksın !
          Üçüncüsü , maliyeni ve hazineni her zaman güçlü bulunduracaksın.
   ……….                           ……..                          ……….           ……..
          Osmanlı Devleti’nin Tanzimat döneminde bugünkü deyişle medyanın , yani basın ve yayının gelişmesiyle Genç Osmanlılar ( Jöntürkler ) hareketi ortaya çıkmıştır.
        Yine 19. yüzyılın  ortalarından itibaren gazete, dergiler yayınlanmaya başlamış, tiyatrolar ortaya çıkmıştır. Batının etkisiyle başlayan bu aydınlanma hareketi Osmanlı toplumunu etkilemiştir. Şinasi , Namık Kemal , Ahmet Vefik Paşa gibi aydınlar gazete ,tiyatro ve romanları ile batıdan gelen özgürlük akımları ve vatan sevgisi gibi anlayışları Osmanlı toplumuna aşılayarak ayrılıkçı hareketleri önlemeye çalışmışlardır. İtalya ‘da “ Genç İtalyanlar” , Almanya ‘da          “ Genç Almanlar”    İtalya ve Almanya’nın birliğini kurmayı başarmışlardır.
          Ancak aynı başarıyı Genç Osmanlılar gerçekleştirememişlerdir. 
          Bütün bunlara rağmen adı geçen şair ve yazarların düşünce tarihimize önemli katkıları olmuştur.
         1889’da İttihat ve Terakki Cemiyeti kurulur ve kısa sürede Askeriye ve Tıbbiyeliler arasında yayılır ve güçlenir. Önceleri M. Kemal Paşa bu örgütün içinde olmasına karşın Enver Paşa ile ters düşer. İttihatçıların Almanya hayranlığı M. Kemal’i rahatsız eder. Ayrıca  M. Kemal üç şeye siyasetin girmesine karşı idi:  Orduya, Okula , Camiye.
          Ne kadar doğru değil mi ? M. Kemal’in bu düşüncelerine uyulsaydı 12 Eylül de , 12 Mart da , 27 Şubat da , 15 Temmuz da olmazdı! 
          Tarihten ders almak lazım vesselam. 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar