T.C. ÇİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/276 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalılar , ALİ EKREM TORUNLU, DAMLA YILMAZ, SEVGİ TORUNLU, ŞEHNAZ BEHİCE TORUNLU, TASFİYE MEMURU TÜLAY UYSAL, arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Aydın ili, Çine ilçesi,Doğrumlar Mahallesi, 133 Ada, 87 ve 88 parsel sayılı taşınmazın davalıların hissesine isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla davacı tarafından Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.1-)Kendisine tebligat yapılamayan davalı ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını husumeti KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ açabileceklerdir.
2-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece belirlenen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz davacı adına tescil edilecektir.
3-)Mahkememizce belirlenecek Kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Çine Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.
4-)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08/05/2024

#ilangovtr Basın No ILN02037216