“Ağır da gelir benliğe: Var mısın yok musun sorusu.
Yine de duymak istemez benlik, hakikatin kokusunu.”

Evet, var mısın yok musun? Bedenen, ruhen, zihnen yahut fikren, var olmak. Her iddia bir kanıta muhtaçtır. Öyleyse var olduğumuz adına en güçlü kanıt ne olabilir? Mesela bir kavram olarak, benlik: Anadan doğma sırtımıza geçirdiğimiz bir pelerin misali “benlik”

Anadan babadan şüpheye düşer, DNA testi yaptırmayı biliriz de mevzu bahis benliğimiz ise “astığımız astık kestiğimiz kestik” oluverir. Öyle ya, elbette varız ve bundan şüphe edenin bizim için değerinden şüphe etmek olacaktır ilk silahımız.

Var olmadığımız, iddia edilmeye görsün; elde kalkan, başta zırh savunmaya geçeriz kaşla göz arasında: Sorgudan, sualden ya da “bir ihtimalden” dahi anlamaz hemen dik kafalık yaparız. Kim bilir; şöyle ucundan şüpheye düşsek varlığımız adına, dünyalar başımıza yıkılır da enkazımızı bulamazlar diye ödümüz patlar, maazallah!

İnsan için kâfidir, benlik: Tek başına yeter bir şato, içinde güven duyulan bir şato… Deve kuşu, toprağa gömermiş başını, insan tek başına bir kavrama: Var olmaktan haz, yok olmaktan elem duya duya. Maalesef, unutalı çok olmuştur; yaratılmışlar içinde bir onun aklına düşer ancak, bu sorgu ve sual: Var mıyım yok muyum?

Ne dün var idi ne de yarın olacak: Ancak ve ancak bugünün varlığı adına bahse girmeye cüret edebilmeli. Keza bugün, dünken yarındı hiç şüphesiz ve yarın, dünken bugündü muhakkak. Öyle ya; kavramların içi, uçsuz bucaksız ve tenha mı tenha… İnsanın kavrama hayat bahşedip var etmesindeki hikmet, varlık davasında elini güçlü kılma arzusundan başka ne ki. Hem sormazlar mı adama: Ne bu gayret? Bu gayretin manasını Sezai Karakoç, izah edivermiş: “Gölgeyi gerçek, gerçeği gölge yerine koyan insan, kendini aldatmaktan başka bir şey yapmıyor.”

Nedir var olmanın kanıt hâli? Yok, kime denir? Bu ahret sorularından da ağır soruları cevaplamak çok güç hâlbuki: Düşünmeli, düşündürtmeli, peşine düşmeli... Arayıp durdu yıllar yılı filozoflar filozofları. Ulu bir aşkla var olduğuna inanmak istedi her biri. Yedi iklimin her bucağında birileri çıktı ve alıp karşısına evreni, sorular yöneltti ona: Cevabı insanın yaratılışında saklı sorular, yaratılış mayasıyla harman olmuş sorular…