OĞUZ AYDIN

OĞUZ AYDIN

Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

VERDİM GİTTİ

A+A-

Devlet mi verir yoksa halk mı verir?
Halk mı  alır yoksa devlet mi alır?
 Devlet dediğimiz güç halktan aldığı güçle toplumun refah ve mutluluğu için gerekli şartları oluşturmalıdır. Bugün için modern devlet bu olmalıdır . Tarih boyunca,uzun dönemler,  aileler ve grupların hak ve çıkarları adına hareket eden devlet sistematiği,  yeni çağla beraber batıda meydana gelen bir dizi çalkantı ile halkın ve burjuvazinin kurduğu bir sistemle, mümkün  olduğu kadar toplum çıkarlarını öne alan bir hale devinmişti. Batıda 18. ve 19. Yüzyılların  sonunda kurulan güçlü demokratik  yapılar,bugün için  katma değeri  adaletle dağıtan ve refah içinde yaşayan bir toplum yaratmıştır. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise durum hala  grupların gücü elinde tutması  şeklinde devam ediyor. Güçlü devletlerde bu durumun devamını sağlamak istemektedir. Toplumsal adaletin kaybolduğu milletler birlik ve dayanışma ruhundan yoksun bir halde iç çatışmaların içinde devinip durmak zorunda kalırlar. Bireyin aidiyet duymadığı topluluklar millet olma vasfını  kaybederler. Bu durumda savunma ve güçlenme iç güdülerinin kaybıyla sonuçlanır. Millet olma yani vasıflı bir toplum olma hali, gücün gerçek merkezini oluşturmalıdır  . Bunun ana kaynağınıda o toplum içinde mutlu ve refah içinde yaşamayı sağlamış birey  yaratacaktır. Tüm manevî atmosferin devamını maddi imkanlar belirleyecektir. O yüzden millet olma ve güçlü ve zengin bir ülke olmak istiyorsak çalışanın mutlu olduğu, üretenin hakkını alabileceği bir ortamı kuralım. Veren halk hakkı  olanı  alsın. Alsın ki güçlü bir ülke yaratabilelim.  
Yani bu durumda anlaşılıyor ki veren birey ve önün yarattığı toplumdur. Alan devlettir. Gücün sahibi millet ,aracısı  devlettir. Milletten aldığını yine kurumsal yapısıyla hizmete dönüştüren mekanizma modern devletin ta kendisidir.
Saygılar

 

Önceki ve Sonraki Yazılar