Otomasyon ve yapay zeka Aydın işletmelerini ve bu işletmelerde görülen işleri kökeninden değiştiriyor. Son dönemde teknolojinin ekonomiyi, şirketleri ve toplumu derinden etki altına almaya devam ettiğini görüyoruz. İşyerlerinde çalışanlar otomasyon ve bilgisayarlarla daha fazla etkileşim içerisinde çalışıyorlar. Ekonomi görülmedik ölçülerde kabuk değiştirirken perakendecilik, sağlık, imalat ve enerji gibi sektörlerin kırılgan endüstriler olarak daha fazla öne çıktığı anlaşılıyor.
Peki tüm bu gelişmeler Aydın ekonomisi ve işletmeleri için ne anlama geliyor? Aydınlı iş insanımız, sektör liderleri ve odalarımız hangi önemli dersleri çıkarmalıdır, şimdi bunlara gelelim. Dünya ekonomisi 1973 Ağustos ayından bu güne kadar bilgi ekonomisi olma yolunda önemli basamaklar atladı. Öyle ki içerisinde yaşadığımız dönemde ekonomide en güçlü büyüme, teknoloji odaklı sektörlerde olurken, çalışanlar için otomasyon, yapay zeka ve teknoloji konularındaki becerilere daha çok ihtiyaç duyulacağı yönünde bilgiler mevcut. Çalışanların bedeni ve fiziki becerilerine olan ihtiyaç baş döndürücü bir şekilde azalış gösteriyor. Çalışanlar açısından “Ne iş olursa yaparım” devrinin kapıları bir daha açılmamak üzere kapanıyor.
Şirketler her geçen dönem daha fazla oranda üst düzey bilişsel ve analitik yeteneklere sahip çalışanlara talep gösteriyor. Özellikle küresel pazara ihracat yapan işletmelerimizin insan kaynakları yetenek havuzunun hızla eskidiğini görüyoruz. Geçen yıllarda bu işletmelerde öne çıkan bilgisayarlara temel veri girişi yaparak bu verileri işlemeye odaklı bilişsel becerilere olan ihtiyacın giderek azalmaya başladığı gözden kaçmamaktadır. Aydın ekonomisinde rekabetçi kalmak isteyen şirketlerin insan kaynaklarına yönelik beceri geliştirme ve eğitim programlarını bu gerçekler çerçevesinde güncellemeleri onların yararına olacaktır. Şirketler ve girişimci iş insanlarımız, yapılan işlere dair görevlerin hızla değişiklik gösterdiğini bilerek, işlerin yeniden tanımlanmasının ve analiz edilmesinin karlılık ve verimlilik oranlarındaki erimeyi tersine çevireceğinin farkında olmalıdır.
Diğer taraftan Aydın ekonomisinin amiral gemisi olan ihracatçı şirketler başta olmak üzere işletmelerin üst düzey yöneticileri ve genel müdürleri, şirketlerinin otomasyon ve yapay zeka uygulamaları konusundaki bilgilerini hızla arttırarak bu konularda daha fazla istekli harekete geçebilmelidir. Otomasyon ve yapay zeka uygulamaları benimsenmeden geçen her günün bu şirketlerin geleceği için önemli zararlar yazdığı unutulmamalıdır. Diğer taraftan, şirketlerin üst düzey vasıflı ve bilişsel yetenekleri parlayan çalışanlara olan ihtiyacı ve talebi artarken düşük vasıflı çalışanlar için durumun parlak olmadığının altını özellikle çizmek gerekiyor.
Tam da bu noktada dezavantajlı olan bu çalışanlar bakımından Aydın’da İŞKUR Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ADÜ Sürekli Eğitim Merkezimiz arasında otomasyon ve yapay zeka odaklı, eğitim ve beceri geliştirme programlarının kapsamlı düzeyde uygulanması özellikle düşük ücretli ve düşük vasıflı çalışanların gelecekteki istihdam ve iş kayıplarının önüne geçilebilmesi bakımından stratejik bir durum içermektedir. Devir, dijital ekonomi devri olurken üst düzeyde analitik ve bilişsel beceriye sahip çalışanların göz doldurduğu, robotların, otomasyon ve yapay zekanın söz sahibi olduğu yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılıyor. Kazananlar ise oyunun kurallarını yıkanlar olacaktır. Güçlü Aydın ekonomisinde öne çıkanlar ise vizyoner liderlikle geleceği kazanmaya odaklanan ve dijital ekonominin fırsatlarını değerlendirenler olacaktır. Sorularınız için; [email protected].