Çağlar öncesinden yakın geleceğe kadar kadınlar, her zaman büyü ve cadılıkla ilişkilendirilmiş dolayısıyla bilimden uzak ve ataerkil hegomanyaların ellerinde sürekli baskı ve zulümle karşı karşıya kalmıştır. Tarım yapan ilk arkaik toplumlarda kadın figürleri bereketle birlikte anılmış hatta anaerkil bir yönetim biçimine sahip olan bu toplumlarda erkekler kadınlardan daha düşük konumda yer almışlardır.

Fakat sonrasında her ne olduysa kadınlar erkeklerin gerisinde kalmış yakın tarihlere kadar en tabi haklarını bile kullanamaz hale gelmişlerdir. Günümüzde bu sorunları ülke nezdinde değerlendirdiğimizde aşılmış gibi görünse de birçok yapıda henüz bazı sınırların ne yazık ki aşılmadığı görülmektedir. Kadınların geçmişten günümüze içinde bulunduğu durumu anlattık ancak bu hafta benim değineceğim konu mitolojide kadın figürü olacak. Mitolojik anlatılarda tanrıçalardan nypelere kadar birçok kadın figür vardır. Ama ben graeae denilen ve gri kardeşler diye de isimlendirilen 3 yaşlı kız kardeşten söz edeceğim.

Deniz tanrıları Phorcys ve Ceto’nun kızları olan Graeae kardeşlerden Enyo korkunç, Pemphredo alarm, Deino korku olarak görülürdü. Doğuştan gri saçlı olan bu kardeşlerin aralarında paylaştıkları sadece bir göz ve bir diş vardır. İsim anlamları dönemin mitolojik anlatımlarına insanlara korku veren anlamı taşıması bir bakıma söylemi özetliyor adeta.

Kadınlar üzerine yapmış olduğumuz tahlilde en başında belirttiğim gibi her zaman kötülüğün ya da kötü bir sonun sebebi olarak yansıtılmışlardır. Mitolojideki bu üç kız kardeşin korkunç, dehşet ve alarm olarak nitelenmesi bu savı doğrular nitelikte. Kadınların bu makus talihi ne zaman değişir bilmem ama geçmişten bu yana uğradığı haksızlıkların telafisi bile yüzyıllar sürebilir.


YAZARIN DİĞER YAZILARI