Bu kez indirim geldi! Biranın fiyatı düştü Bu kez indirim geldi! Biranın fiyatı düştü

Adliye ve mahkemelerde görev yapan katipler, mahkemenin kilit noktasında bulunan memurlardır. Duruşmalarda alınan ifadelerin ve hakimlerin kararlarının resmî kaydını tutmakla görevli olan katipler son zamanlarda oldukça merak ediliyor. Peki, katip maaşları güncel olarak ne kadar? Sizin için araştırdık…

Katip Maaşları 2024

Katipler kamuda ve özelde çalışabilirler. Ülkemizde genellikle bu meslek dalında kamuda çalışılmaktadır. Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan katiplerin maaşı da diğer memurlar gibi 2024 yılında artış göstermiştir. Peki, katip maaşları 2024 yılında ne kadar oldu? güncel katip maaşlarına beraber bakalım…

Hakim katip maaşı 2024 yılı itibarıyla şu şekildedir:

 • Katip maaşı ortalama 40.715 TL civarındadır.

Bahsettiğimiz bu maaşlara evlilik ve çocuk yardımları dâhil değildir. Evli ve çocuk sahibi katiplerin maaşlarına ek ödemeler yapılmakta ve bu nedenle daha yüksek olmaktadır. 

Katip Maaslari 3

Katip Maaşları: Hizmet Sürelerine Göre

Katip maaşları kamuda çalışan çoğu meslekte olduğu gibi hizmet sürelerine göre değişiklik göstermektedir.

Hizmet sürelerine göre katip maaşları ortalama aşağıdaki gibidir:

Hizmet Süresi

Maaş

1 yıl

40.715 TL

5 yıl

41.650 TL

10 yıl

43.435 TL

15 yıl

44.030 TL

20 yıl

45.815 TL

22 ve üzeri yıl

49.266 TL

Katip Maaslari 2

Yeni Atanan Zabıt Katibi Maaşı

Katip maaşları, üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler tarafından da merak ediliyor. Lise, önlisans ve lisans derecesinde alınan eğitim ile katiplik yapılabiliyor. Mezun olduğunda göreve yeni başlayan zabıt katiplerinin maaşı ise eğitim derecelerine göre farklılık gösteriyor. 

Yeni atanan zabıt katibi maaşı aşağıdaki gibidir:

 • Lise Mezunu Zabıt Katibi Maaşı: 37.000 TL
 • Ön Lisans Katip Maaşları: 39.000 TL
 • Lisans Zabıt Katibi Maaşı: 40.817 TL

Kadrolu Zabıt Katibi Maaşları Ne Kadar?

Kadrolu zabıt katiplerinin maaşı da diğer seçeneklerde olduğu gibi eğitim derecelerine, kıdemlerine göre ve görev yerlerine göre değişiklik gösteriyor. 

Kadrolu zabıt katibi maaşı 2024 yılında şu şekildedir:

 • Adliye Katip Maaşı 2024: 40.000 TL-49.000 TL aralığında değişmektedir. 

Sözleşmeli Zabıt Katibi Maaşı 2024

Sözleşmeli olarak katiplik yapmak da mümkün. Sözleşmeli katipler, göreve yeni başlayan katiplerdir. Başlangıçta sözleşmeli olarak başlandığı için yeni atanan zabıt katibi maaşı ile sözleşmeli katip maaşıdır. Bu maaşlar da katibin eğitim derecesine göre değişiklik göstermektedir. 

Sözleşmeli zabıt katibi maaşları 2024 yılında şu şekildedir:

 • Lise Mezunu Sözleşmeli Zabıt Katibi Maaşı: 37.000 TL
 • Ön Lisans Sözleşmeli Katip Maaşı: 39.000 TL
 • Lisans Sözleşmeli Zabıt Katibi Maaşları: 40.817 TL

İcra Katibi Maaşları

İcra katibi İcra Dairelerinde görev alan memurlara verilen addır. Diğer katiplerden farklı olan şey çalışma yerleridir. 

İcra katiplerinin 2024 yılı itibarıyla maaşları şu şekildedir:

 • İcra Katibi Maaşı: 40.000-45.000 TL arasındadır.

Katip Maaslari 4

Katip Nedir?

Zabıt katipleri genellikle adliye ve mahkemelerde görev alan devlet memurlarıdır. Katiplik mahkeme ve davalarda duruşmaların yazılı biçimde kayda geçirilmesinden sorumlu meslek grubudur.

Katiplerin görevi duruşma esnasında alınan ifadeleri ve tanıkların beyanlarını eksiksiz şekilde kaydetmektir. Ayrıca katipler, tutanakları düzenler ve evrakları takip eder. Katipler profesyonel düzeyde dil bilgisi yeterliliğine sahip olmalıdır.

Katiplik görevi aynı zamanda yüksek dikkat gerektiren bir meslektir. Katiplerin en büyük sorumluluğu adli yargı sürecinde tutulan dokümanların geçerlilik ve güvenilirliğini sağlamak ve korumaktır.

Katip Maaslari 1-1

Katip Ne İş Yapar?

Katip nedir ve katip maaşları 2024 yılında ne oldu sorularından sonra en çok merak edilen katiplerin tam olarak ne iş yaptığıdır. 

Zabıt katiplerinin görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Duruşma dosyasını hazırlamak,
 • Duruşma tutanaklarını düzenlemek,
 • İcra işlemlerini yürütmek,
 • Seçim kurullarında görev almak,
 • Hafta sonu ve gece mesailerinde çalışarak yargı sürecinin hızlanmasını sağlamak,
 • Resmî kurumlarda kayıt tutmak,
 • Kayıtların yazılı ve işaret dili çevirisini yapmak,
 • Yasal işlem ile ilgili bilgilerin gizliliğini sağlamak,
 • Kayıtların kopyalarını mahkeme yetkililerine ve ilgili taraflara ulaştırmak,
 • Ses kayıt cihazı, video gibi ekipmanlardaki kayıtları dinlemek ve yazılı duruma getirmek,
 • Kayıtların kopyalarını arşivlemek,
 • Yargılama sonucunda çıkan kararı okumak. 

Katip Nasıl Olunur?

Zabıt katibi olmak çeşitli şekillerde mümkün olabilir. Öncelikle zabıt katibi olmak için Adalet Meslek Lisesi ya da Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olunmalıdır. Ama katip olmak için illa ki bu bölümlerin mezunu olmak şart değildir. Herhangi bir lise, ön lisans, lisans bölümünden mezun olup gerekli sertifikaları sağlayarak da katip olunabilmektedir.

Gerekli eğitimler alındıktan sonra devlet kurumlarında yer almak için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girilmelidir. Bu sınavdan en az 70 puan alan adaylar katiplik için başvuru yapabilmektedirler. Başvurusu kabul edilen adaylar bu aşamanın ardından uygulamalı daktilo sınavına alınırlar. Adaylardan uygulamalı daktilo sınavı sırasında üç dakikada 90 kelime yazmaları istenmektedir. Bu sınavdan da geçerli not alan kişiler katip olarak atanabilecek durumdadır. 

Katip Olma Şartları Nelerdir?

Her memuriyette olduğu gibi katip olmak için de çeşitli şartlar bulunmaktadır.

Kamuda katip olma şartları aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 35 yaşından küçük olmak,
 • En az lise mezunu olmak,
 • Daktilo ve bilgisayar sertifikasına sahip olmak,
 • Daktilo ve bilgisayar için düzenlenen uygulamalı sınavdan yeterli puanı almak,
 • Kamu Personeli ve Seçme Sınavı’ndan (KPSS) 70 ve üzerinde puan almak, 
 • Adalet Bakanlığı Memur Atama ve Sınav Yönetmeliği’nin koşullarını sağlamak,
 • Erkekler için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Devlette Katip Olmanın Avantajları Nedir?

Devlet kurumlarında katip olmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Birçok özel kuruma kıyasla devlette daha gelişmiş bir çalışma sistemi bulunmaktadır. 
 • Kişinin güvencesi yüksek bir çalışma ortamında yer almasını sağlanmaktadır. 
 • Maaşlar mesleğin ilk yıllarında özele göre daha yüksektir.

Yurt Dışında Katip Olmak için Gerekenler Nedir?

Katiplik mesleği uluslararası bir meslektir. Bu nedenle yurt dışında çalışabilme imkanı bulunmaktadır. Yurt dışında katip olmak için gerekli kriterler ise şunlardır:

 • Yurt dışında geçerli bir diplomaya sahip olmak,
 • On parmak klavye kullanabilmek,
 • Ülkenin kullandığı dili bilmek,
 • Hukuk alanında bilgili olmak,
 • Yurt dışında çalışma iznine sahip olmak,
 • Temel bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanabilmek.

Yurt Dışında Katip Olmanın Avantajları Nedir?

Yurt dışında çalışmak isteyenler için katip olmanın avantajları şu şekildedir:

 • Daha prestijli bir öz geçmişe ve sahip olunmasını sağlar.
 • Yurt dışındaki bazı kurumlarda çalışma şartları yerele göre daha iyidir.
 • Yabancı dil gelişimine yardımcı olmaktadır. 

Katip Olmak için Kaç Yıl Okunur?

Katip maaşları sonrası merak edilen konulardan biri de katip olmak için kaç yıl okunması gerektiğidir. Katip olmak için en az lisede zorunlu olan 4 yıl eğitim tamamlanmalıdır.

Liseden mezun olduktan sonra KPSS ile Adalet Bakanlığının yaptığı sözlü ve uygulamalı sınavlara girmek gerekmektedir. Sınava hazırlanma ve işe başlama sürenize göre bu süreç okul bittikten sonra uzayabilir. 

Kimler Katip Olabilir?

Her meslekte olduğu gibi katiplikte de mesleğe uygun olmak önemlidir. Katip olmak için kişinin bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Disiplinli olmak
 • Aktif dinleme becerisine sahip olmak
 • Sorumluluğunun bilincinde olmak
 • Klavyeyi hızlı kullanma becerisine sahip olmak
 • Gelişmiş el-göz koordinasyonuna sahip olmak

Kimler Katip Olamaz?

Şu kişiler katip olmaya uygun değildir:

 • Liseden mezun olmayanlar
 • 35 yaştan büyük olanlar (Kamuda çalışacaklar için geçerlidir)
 • Adalet Bakanlığının yaptığı sözlü ve uygulamalı sınavda başarısız olanlar (Devlette çalışacak kişiler için geçerlidir)
 • On parmak klavye kullanamayanlar
 • Hukuk alanında bilgisi olmayanlar
 • Temel bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanamayanlar

Katiplik Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

Her meslekte olduğu gibi katiplikte de bazı zorluklar bulunmaktadır. Katip olmanın zorlukları şu şekilde sıralanabilir:

 • Sürekli klavyede hızlı bir şekilde yazı yazmayı gerektirdiği için zamanla bel ve boyun bölgesinde hastalıklara sebep olabilir.
 • Özel sektörde çalışma koşulları kamu kadar iyi olmayabilir. 
 • Klavye hızı iyi seviyede olmayan kişiler bu işi yaparken zorluk yaşayabilir. 

Katip Nerelerde Çalışabilir?

Katipler çeşitli yerlerde görev alabilirler. Katiplerin çalışma alanları şu şekildedir:

 • Mahkemeler
 • Resmi kurumlar
 • Avukatlık büroları

Sık Sorulan Sorular

Katip maaşları 2024 yılında ne kadar oldu sorusu beraberinde birtakım soruları da getirmektedir. Arama motorlarında sıklıkla aratılan soruları sizin için yanıtladık:

Kimler Avukat Katibi Olabilir?

Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olanlar ve lise mezunu kişiler avukat katibi olabilmektedir. Fakat lise mezunlarının avukat katipliği konusunda sertifika sahibi olması gerekmektedir.

Zabıt Katibi Olmak İçin Üniversite Şart mı?

Zabıt katibi olmak için lise mezunu olmak da yeterlidir.

İcra Katibi KPSS Kaç Puan?

Devlette icra katibi olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en az 70 puan almak gerekmektedir. Buna ek olarak sonrasında yer alan aşamalar da geçilmelidir. 

Kaynak: HABER MERKEZİ