Uzm. Psk. Sibel Bilir

Uzm. Psk. Sibel Bilir

MÜZİK ZEVKİNİZ VE KİŞİLİĞİNİZ 

MÜZİK ZEVKİNİZ VE KİŞİLİĞİNİZ 

Müzik hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Kişilerin ve toplulukların kendilerini ifade etmelerine yardım eder. Kişilerde güçlü duygular uyandırır. Müzik bazen duyguları ifade etmekte dilden çok daha etkilidir. Müzik tercihimiz aynı zamanda bize kişiliğimiz hakkında da bilgiler vermekte. İnsanlar ruh hallerini değiştirmek, işe odaklanabilmek ya da yaratıcılıklarını geliştirmek gibi nedenlerle de müzik dinlerler. Peki, müzik seçimimizi yaparken kişiliğimizin bu tercihlerdeki etkisi nedir? 
MÜZİK TÜRLERİ VE KİŞİLİĞİMİZ
Kişiler kendi iç dünyalarını yansıtan, kendilerinden izler taşıyan müzik türlerine yönelirler.
•    Pop müzik: Bu müzik tarzını tercih eden bireylerin dışa dönük ve geleneksel kişiler oldukları tespit edilmiştir. Aynı zamanda çalışkandırlar ve özgüvenleri yüksektir.
•    Rap/Hip Hop müzik: Rap müzik dinleyen kişilerin genellikle saldırgan ve öfkeli oldukları düşünülür. Fakat inanılanın aksine rap müzik dinlemeyi tercih eden insanların bu özellikleri taşımadıkları tespit edilmiştir. Rap dinlemeyi tercih edenler genellikle dışa dönük ve özgüveni yüksek kişilerdir. 
•    Rock müzik: Bu müzik türünü tercih eden bireylerin tıpkı rap müzik hayranlarında olduğu gibi saldırgan oldukları düşünülmektedir. Fakat rock müzik dinleyen kişilerin inanılanın aksine duygusal ve yaratıcı bireyler oldukları bulunmuştur. Ayrıca bu bireyler daha içine kapanık ve özgüven eksikliği yaşayan bireylerdir.
•    Klasik müzik: Klasik müzik seven kişiler genelde içe dönük bireylerdir. Bu bireyler iç dünyaları ve çevreleri ile uyum içerisindedirler. Özgüvenleri yüksek ve yaratıcı bireylerdir.
MÜZİK VE DÜŞÜNCE YAPIMIZ
Dinlemeyi tercih ettiğimiz müzik türü aynı zamanda düşünce yapımız hakkında da bilgi vermekte. Uzmanlar ayrıca dinlediğimiz müzik türünün düşünce yapımızın şekillenmesinde de etkili olduğu kanaatindeler. Dışadönük, özgüveni yüksek ve girişken kimselerin yoğun bas içeren caz ve klasik müziğe yöneldikleri bilinmekte. Bu tür müzikleri tercih eden bireylerin ayrıca yaratıcılıklarının ve zekalarının da yüksek olduğu tespit edilmiş. Ayrıca empatik kişilik ve mantıklı (sistematik) kişilik özelliklerine sahip bireylerin de müzik tercihlerinin düşünce yapılarını yansıttığı düşünülmektedir. Empatik kişiler genellikle duygusal ve karşılarındaki insanlarla kolayca duygu alışverişi yapabilen bireylerdir. Bu bireylerin genellikle sakin tonlarda ve duygusal içerik yönünden zengin müzikleri tercih ettikleri görülmüştür. Mantıklı kişilik özellikleri barındıran bireyler ise davranışlarını içinde bulundukları sistemin dayattığı kurallara göre şekillendiren realist insanlardır. Bu bireylerin ise yoğun, karmaşık, pozitif duygular uyandıran hareketli müziklere yöneldikleri görülmüştür. Müzik tercihimizi etkileyen bu faktörlerin haricinde başka etkenler de dinlemeyi seçtiğimiz müzik türünü belirler. İnsanlar dinlenmek, performanslarını ve yaratıcılıklarını geliştirmek ve bazı duyguları harekete geçirmek gibi sebeplerle de müzik tercihlerini şekillendirirler. Müzik tercihini etkileyen diğer faktörler ise cinsiyet, yaş, sosyal statü ve kültürel geçmişimizdir. Hangi tür müziği dinlemeyi tercih edersek edelim, unutmayalım ki müzik ruhun gıdasıdır. Ünlü ozan Horace  "Müzik. Ey acıların tatlı ve iyileştirici merhemi. " diyerek müziğin beynimize ve psikolojimize olan iyileştirici etkisini vurgulamak istemiştir. 


 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Uzm. Psk. Sibel Bilir Arşivi
SON YAZILAR