Değerli okurlar, ilk yazıma gündemin ön sıralarında bulunan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ‘ın gündem yaratan emeklilik işlemlerini ele alarak başlamak istiyorum. Sorun ilk uzun vadeli sigorta (Yaşlılık, Maluliyet ve Ölüm) başlangıçları 08.09.1999 tarihinden önce başlayanların 4447 sayılı yasa ile yaşlılık aylığı alma (Emekli olma) şartlarında aleyhlerine yapılan düzenlemelerdir. Özetle değineyim;

4447 sayılı yasa öncesinde hizmet akdiyle çalışanlar (SSK’lı olanlar); kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim ödeme günü bulunan, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim ödeme günü bulunan sigortalılar yaşlılık aylığı alabilmekteydiler. Yine hizmet akdiyle çalışanlardan kadınlarda 50 yaşını, 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü doldurması durumunda, erkeklerde ise 55 yaşını 15 yıl sigortalılık süresine ve 3600 prim gününü doldurması durumunda yaşlılık aylığına hak kazanmaktaydılar.

Kamu görevlilerinin ise, kadınlarda 20 yıl fiili hizmeti bulunanlar ile erkeklerde ise 25 yıl fiili hizmeti bulunanlar yaş şartı aranmaksızın emekli olabilmekteydiler.

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar (Bağ-Kur) ise; kadınlarda 20 yıl prim ödenmesi, erkeklerde ise 25 yıl prim ödenmesi ile yaşlılık aylığı bağlanabilmekteydi. Yine aynı yasa kapsamında kadınlarda 15 yıl prim ödenmesi ve 50 yaşın tamamlanması ve erkeklerde ise 15 yıl prim ödenmesi ve 55 yaşın tamamlanması ile yaşlılık aylığı bağlanabilmekteydi.

4447 ve 55l0 sayılı yasalar ile çalışanlar (işçiler, memurlar, esnaf ve sanatkarlar vb.), yaşlılık aylığı almak için daha zor şartlara tabi tutulmuşlardır.

Bu köşemde sizden gelecek sorulara da yanıt vermeye çalışacağım. Sorularınızı gerek şahsı mail adresim olan [email protected], gerekse [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sosyal Güvenlikle kalın……