Kamuoyunda torba yasa olarak ifade edilen paketin içinde emekli maaşı, 3600 ek gösterge, öğrenci affı, vergi düzenlemeleri vs. birçok konuda düzenleme bulunuyor, pakette imar barışını andıran ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan ve oldukça tartışılan düzenleme gibi bir imar barışı değil sadece elektrik ve su aboneliği ile sınırlı bir düzenleme yer alıyor.

***

Torba yasa teklifi basında gündem olmaya başladıktan sonra yönetmeliklere, projelerine, imar kanununa aykırı yapılmış, projesiz kaçak olarak yapılmış yapısı bulunan bir çok kişi acaba imar barışımı geliyor diye heyecanlandı ancak yasayla gelen düzenlemenin kapsamı sadece aboneliklerle sınırlı, zaten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum nisan ayında yaptığı açıklamada ‘Bakanlığımızca yürütülen herhangi bir çalışma yoktur’ diyerek tekrar imar barışı bekleyen kişilere kapıları kapatmıştı.

***

İmar barışı şuanda gündemde görünmese de, Bakan konuyla ilgili şuanda bir çalışmamız yok açıklaması yapsa da bence ilerleyen zamanlarda son çıkan imar barışına göre teknik olarak üzerinde daha çok çalışılmış bir imar barışı daha çıkacaktır. Kanun koyucular toplumun bir kısmı ile barışılırken bir kısmında da mağduriyet ortaya çıkarmayacak bir düzenleme için çalışacaklardır.

***

Yapınıza su ve elektrik aboneliği almak istediğiniz zaman ilgili idareler sizden bu yapının Yapı Kullanma İzin Belgesini (Oturma Ruhsatı) istiyorlar bu belge yoksa abonelik alamazsınız. Şimdi gelecek düzenlemeyle 01.07.2022 tarihine kadar yapı ruhsatı alınmış ancak çeşitli sebeplerle yapı kullanma izin belgesi verilmeyen ya da alınmayan yapılarda geçici olarak elektrik ve su aboneliğinin alınmasına imkan sağlanıyor. Toplumdaki beklenti yüksekti ama imar ile ilgili yapılan düzenleme sadece bundan ibaret. Buradaki amaç imar affı değil kaçak elektrik ve su kullanımının önüne geçilmesi.

***

Yapı ruhsatı alınmadan yapılmış yapılara bir af veya abonelik imkanı sağlanmıyor, toplumda bu düzenleme tüm ruhsatsız yapılara abonelik imkanı veriliyor diye algılanmış olabilir ancak yapı ruhsatı alınmadan yapılmış hiçbir yapıya bir abonelik imkanı sağlanmıyor. Birkaç haftadır bazı arkadaşlarımızın beni arayarak sordukları bir soru üzerinden örnek vereyim, tarlanızda, bağ veya bahçenizde ruhsatsız olarak yaptığınız yapıya bu düzenlemeyle bir af veya abonelik alamazsınız. Bu imkandan faydalanmanın şartı yapının yapı ruhsatı ile yapılması.

***

Düzenlemeyi bir örnekle anlatmak gerekirse; Bir daire satın aldınız ancak binanın müteahhiti inşaat sigorta prim borcu olduğu için, proje ve yönetmeliklere aykırı imalatları olduğu için oturma ruhsatı alamadı, bu arada sizde binaya taşındınız elektrik ve suyu şantiye aboneliği üzerinden kullanmaya başladınız, bu kullanım kaçak kullanım oluyor ve normal abonelik fiyatlarına göre oldukça yüksek, burada devlet müteahhitin sigorta borcundan ve/veya diğer eksiklerinden dolayı vatandaşlar mağdur edilmesin, kaçak kullanım yapıyor durumuna düşüp yüksek elektrik, su faturaları ve cezaları ödemesin diyor ve onlara oturma ruhsatı alınana kadar geçici olarak bireysel abonelik almaya imkan sağlıyor.

***

Buradaki ‘geçici’ ifadesi yerinde bir ifade olmuş, çünkü proje ve yönetmeliklere aykırılıklar çözülebilir aykırılıklarsa bunlar çözülür ve geçicilik sürekliliğe dönüştürülür, yani devlet ben sana elektrik ve su aboneliği için imkan sağlıyorum ama bu imkanı sağlamam bu yapının sürekli olarak kullanmaya uygun olduğu göstermez, aykırılıkları giderip yapı kullanma izin belgeni alacaksın diyor.

***

DİĞER YAZILARI