Üretime hazır mıyız. Uzun yıllardır hizmet sektörü ve devlet memuru mantığından, gerçekten çalışıp üretebilecek bir duruma geçebilir miyiz. Emperyalistlerin bizi getirdiği bu metanetli duruşdan sıyrılabilir miyiz. Türkiye’nin aslında bilinen ama esasında kimsenin istemediği bu çözüm gerçekleşebilir mi. Çalışanların para kazanamadığı, küçük görüldüğü bir toplum çözülmeye mahkumdur. Tüm BM raporlarında çalışanları örgütlenememiş ve en mutsuz ülkeler arasındayız. Rant ekonomisi, hak ve adaletin ortadan kalktığı ve güçlülerin haklı olduğu bir ülke haline dönüşmemize neden olmuştu. Geri kalmışlığımıza neden olan, ekonomik ve kültürel buhranlar yaşayan bir toplum olmamızın sebebi üretim güçsüzlüğümüzdür. Bu anlık rahat yaşam isteği, çok az bir kesimin gerçekten çalışıp toplumun büyük bir kesminin durduğu bir sistem, geleceğimizi yok ediyor. Yapısal çözüm dediğimiz şey, üretmekten başka birşey değildir. Mühendislik ve işçi köylü, yani üretim gücü geleceğimizdir. Gelecek nesiller, bizimde eskilerden dinlediğimiz hamaseti nutuklar ve anlık siyasi magazin beklemiyor. Refah ve zenginliği yaratacak bir sistem inşa etmemiz gelecek nesillere borcumuzdur. Tüm üretim elemanları devreye girerek tüm kaynaklarımızın doğru kullanılarak gelişimin önü açılmalıdır. Sosyal bilimlerin öne çıkmasından daha çok, matematik ve fen bilimlerinin devreye girmesi gerekiyor. Az konuşan çok iş yapan bir sisteme ihtiyacımız var. Bilmin temelinin sayısal bilimler olduğunu hatırlamalıyız. Bugün üniversite mezunu sayımızın büyük bir kısmı sosyal bilimler haline dönüşmüştür . Üretimi destekleyecek, enerji kaynaklarımızın kullanımını artıracak, insan gücümüzü üretime yöneltecek bir düşünüşe ihtiyacımız var. Yoksa fakir bir toplumun siyasi çatışmalarının tiyatrosunu daha çok izler ve refahtan pay alamayan hamaset hapını daha çok yutarız!
Saygılarımla