OĞUZ AYDIN

OĞUZ AYDIN

Güç savaşları

Güç savaşları

Zenginleşmiş  Bürokrasi ve çeteler ile toplum arasındaki direnç alanları.

Gelişmiş toplumların arasındaki barışın temel kaynağını, toplumsal sözleşmeler sağlamaktadır. Bu toplumsal sözleşmelerin başında  anayasa ve kanunlar gelmektedir. Yazılı toplumsal sözleşmelerin rafa kalktığı memleketler güç savaşlarının öne çıkmasıyla , iç savaş yaşamaya mahkum olurlar. Tüm kurallar istikrarın devamı için bugünden yarına değişmemeli ve tüm bireyleri önceleyen bir halde olmalıdır. Bu gelişmişliğin de en önemli unsurudur. Türkiye'nin  hızla  hukuk devleti normlarını güçlendirmesi ve toplumsal barışını koruması gerekiyor . Hukukun üstünlüğünü sağlamış bir toplumsal yapının devamı için refahın artışı sağlanmalıdır. Üreten ve oluşacak katma değeri adaletli dağıtan bir ülke olmamız elzemdir. Adaleti,refahı arttırmak önümüzdeki yüzyıllarda varoluşumuzun tek anahtarıdır. Halkına iş sağlayabilen ve özgür düşüne bilen bireyleri yaratabilmek bekamızın  devamını sağlayacaktır. Bunun dışındaki çözümler , yani devletin ve  oligarsik yapıların güçlenmesi , toplumsal gerilim alanlarının artarak kaosun kapılarını açacaktır. Son dönemlerde güçlenmiş ve zenginleşmiş bir bürokratik yapı ile bunu destekleyen çeteleşmiş  oligarşik yapı halkın fakirleşmesine neden oluyor. Bu fakirlik ile kendini gerçekleştiremeyen bireylerin toplumsal gerilimi en büyük fay hattıdır. Geniş  halk yığınlarının mutsuzluğu idame edilemez. Devletin gücü halkın refahına çalışmaz ise uzun dönemde çatışmaları getirecektir. Artık milletin ezilmesine son verecek siyasi yapıların öne geçmesi gerkiyor. Tabiiki bu durumun gerçekleşmesi kolay olmayacaktır. Gücü elinde tutan bu çıkar grupları mücadeleyi kolay bırakmayacaktır. Ancak cumhuriyetin en büyük kazanımı olan yetişmiş ve akıllı bireylerden oluşmaya başlayan halkın gücü,  herşeyi yenebilecek durumdadır. Alttan çok iyi yetişmiş bir gençlik geliyor. Ve bu gençlik kapasitesiz çetelerin ve bürokratik yapının çok üstünde bir vizyona sahiptir. Bunun önüne geçmek isteyen hakim güçler bu beyinlerin dışarı gitmesini destekliyor görünüyor. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar halk kazanacaktır.
Saygılarımla

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
OĞUZ AYDIN Arşivi
SON YAZILAR