Bu köşe yazısının amacı, kişisel gelişime nasıl bakılmalıdır ile ilgili görüşlerimizi aktarmak ve kişisel gelişimin önemine dikkat çekmektir.
İnsanların doğuştan itibaren fizyolojik, psikolojik, duygusal, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve bilgiyle donatılmasının gereği, yaşama uyum sağlayabilmeyle, her açıdan daha sağlıklı, mutlu, huzurlu, daha sosyal bir yaşama ulaşabilmeyle yakından ilgilidir.
Bu bağlamda, her bireyin kişisel gelişimi büyük önem taşımaktadır. Bakış açımıza göre, kişisel gelişimde şu başlıkların hepsini dikkate almak ve bu başlıklarda gelişme için gerekleri yerine getirmek büyük önem taşımaktadır:
1.Fizyolojik-sağlık yönünden gelişim 
Dengeli beslenme, spor yapma, hastalıkların altında yatan nedenlerle ilgili bilgi sahibi olma, var olan sağlık sorunlarını yardım alarak giderme, sağlığa yönelik koruyucu önlemler almayı içermektedir.
2.Psikolojik iyi oluş-gelişim
İyi bir psikolojiye sahip olmaya dönük yapılacakları, var olan psikolojik sorunları yardım alarak gidermeyi, psikolojik iyi oluşu daim kılmaya yönelik koruyucu önlemler almayı, bu yönde bilgiye sahip olmayla ilgili eğitimi, bilgilendirilmeyi içermektedir. 
3.Sosyal gelişim
İyi, kaliteli sosyal ilişkilere sahip olmaya dönük yapılacakları, var olan sosyal ilişki sorunlarını yardım alarak gidermeyi, çevreyle sağlıklı iletişim ve etkileşimi daim kılmaya yönelik koruyucu önlemler almayı, bu yönde bilgiye sahip olmayla ilgili eğitimi, bilgilendirilmeyi içermektedir.
4.Genel kültür gelişimi
Yaşamın bütün alanlarıyla ilgili bilgi birikimini sağlama, iyileştirme-geliştirmeyi içermektedir.
5.Mesleki gelişim
Bireyin yapısına, yetenek, beceri ve ilgi alanına yönelik bir meslek seçmeyi, seçilen meslekle ilgili her türlü teorik ve pratik gelişimin sağlanmasıyla ilgili eğitimi, uygulamaları içermektedir.
6.Teknolojik aletleri etkili kullanabilme gelişimi
Günümüzün baş teknolojisi bilgisayar başta, cep telefonu, belge geçer vb. teknolojik aletlerin etkili, yarar sağlar nasıl kullanılacağını öğrenme ve eğitimini içerir.
7.Yaşamsal temel ihtiyaçları kendi başına karşılayabilme gelişimi
Kadın ve erkek ayrımı olmadan, herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayabilme yeterliliğine sahip olması önemlidir. Bu kapsamda yemek yapmayı, çamaşır yıkamayı, ütü yapmayı, ev-çevre temizliği yapmayı vb. bilme, kişisel ihtiyaçlarını gerektiğinde kendi başına, hızlı karşılayabilme açısından büyük destek sağlayacaktır.
8.Edebiyat-sanat vb. konularda gelişim
Ülkemiz kültürüne ait birikim ve eserler başta, dünya ülkelerine ait edebi, sanatsal eserlerin, roman, şiir, müzik, resim vb. birikimlerin okunması, araştırılması, izlenmesi, incelenmesi, onlar hakkında bilgi toplanmasını içerir. Yetenek-beceri, ilgi alanları baz alınarak roman, şiir yazma, müzik faaliyetlerinde bulunma, resim yapma vb. konular da gelişmeyi de içerir.
9.Hobisel gelişim
Hobilerin önemi konusunda ve çeşitli hobiler hakkında bilgi sahibi olmayı içerir.
10.Yabancı dil gelişimi
İnsanların kendi kullandıkları dilin daha etkili kullanımının yanı sıra, dünyada yaygın kullanılan dilleri öğrenmesi, dolayısıyla diğer dillerdeki bilgi birikimine ulaşabilmesi, insanlarla diyalog kurabilmesi süreçlerini içerir.

Yukarıda sıralanan başlıkların tümü, her bireyin kişisel gelişimi açısından ayrı ayrı düşünülmeli, bu başlıklarla ilgili katkı veren uygulamalar, okullardaki eğitim süreçlerinde daha da geliştirilerek yerini almalıdır. Hatta,  eğitim süreçlerinde çeşitli meslek mensuplarının ekip çalışması yaparak katkı vermesi yoluyla, her birey için ayrı ayrı kişisel gelişim planları çıkarılmasında çocuk ve gençlere destek verilmeli, kişisel gelişimin önemi konusunda çocuk ve gençler bilinçlendirilmelidir.
Kişisel gelişim sürecinde, yukarıdaki başlıklar dahilinde kişisel gelişim planları yapmak ve bu başlıklarda gelişmeyi her aşamada desteklemek, her açıdan donanımlı, bilgi sahibi, fizyolojik, psikolojik, sosyal yönden sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmek açısından önemlidir. Bu özelliklere sahip bireyler de, yaşamın her alanında başarı ve mutluluğa daha kolay ulaşabilir.