OĞUZ AYDIN

OĞUZ AYDIN

TEKERRÜR MÜ EDİYORUZ? 

TEKERRÜR MÜ EDİYORUZ? 

Tarih tekerrürden mi ibarettir, yoksa tarih bir ilerlememidir? İşte bu soruya vereceğimiz cevap gelişmişliğimizi gösterecektir. Bir Fransız düşünürün şöyle bir sözünü hatırlıyorum; "Tarih bir ilerleme ve gelişim sürecidir. Ancak tarih barbarlar için tekerrür eder."
Bizim sorunlarımızın ve çözüm önerilerimizin bu kadar uzun zaman içinde benzer olması büyük bir sorun. Şuan siyaset kulvarının referanslarının hala bundan 100 yıl öncesinde olması ve hala güncelliğini koruması, bir milletin durgunluğunu gösteriyor. 19.yy jön Türk kongrelerinde konuşulan yönetim sistemleri tartışması hala Türkiye gündemini arasıra da olsa meşgul ediyor. Hala kutuplaşma hatları tekerrür ediyor. Birleşememiş ve çatışan bir toplum ayrıca çözümleri üretim yerine siyasi nutuklarda arayan bir tekerrür olgusu ana sorunumuzdur. Türkiye’nin önümüzdeki yüzyılın kendine ait soruları olduğunu bilerek pragmatist çözümler üretmeye ihtiyacı var. Tarihi övgü ve sövgü döngüsünden çıkararak, gelişimsel süreci algılamakta kullanmak gerekli görünüyor. Çözümler geçmişte değil akıl ve bilimdedir. Matematik ve fen bilimleri esas olmalıdır. Tarih gelişimsel sürece katkı sağladığı sürece bir bilim olabilir . Yoksa tekerrür eden tarih masaldan ibaret kalacaktır .  Çatışmanın ve tarafkirliğin alanı haline dönüşen bir tarih, o milletin uyumasını ve yetinmesini sağlayacak bir hale devinir. İşte barbarlık ve kaos, durgunlaşmış bir milletin sonucudur.
İstediklerimiz eğer masalsa eğer bunu anlatan hatipler hep var olacaktır. Zor olansa üreten, anı ve geleceği yaratan bir toplum olabilmektedir.
Şunu unutmayalım tarih tekerrür etmez, öyle olsaydı insanlık ilerleyemezdi. İnsanların fıtratı her an aynıdır ancak maddi dünya ve şartlar değişir ve olgunlaşır . Emperyalistlerin toplumları uyutmakta kullandığı bu argüman tarihçilerimiz eliyle çöpe atılmalıdır

Saygılarımla.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
OĞUZ AYDIN Arşivi
SON YAZILAR