• Terörizm nasıl tanımlanmalıdır?
• Terörizm ile en iyi nasıl mücadele edilir?
• Bu mücadelede uygulanacak yaklaşımların olası faydaları ve maliyetleri nasıl değerlendirilir?
İşte bu kapsamda ele alacağımız “ Terörizm” konusu küreselden bölgesele, bölgeselden yerele kadar siyaset alanında çok önemlidir. Terörizm nedir? Sorusuyla yazımıza başlamanın daha doğru olacağı düşüncesiyle bir tanımlama yapalım istedim. Terörizm, en geniş anlamda şiddet yoluyla korku, endişe ve belirsizlik iklimi yaratarak siyasi hedeflere ulaşma girişimlerini ifade etmektedir (Godin,2006).Temel özelliği korku ve kaygı ortamı yaratmaktır. Terörizm şiddeti ,ölüm ve tahribata neden olmaktan ziyade gelecekte ortaya çıkabilecek ölüm ve tahribat olasılığı durumunda huzursuzluk ve endişe ortamının da zeminini oluşturmaktadır . Terörizm siyasi bir araç olarak, bir grubun yada siyasi bir hareketin meşruiyetini illegal durumunu korumada bir enstrüman olma eğilimine sahiptir. Bu özelliği onu ahlakı olarak haklılaştıramayacak ve özünde “şer” bir olguyu barındırdığını kanıtlayacaktır .Bu yaklaşımla terörizm uygarlığın, insanlığın değerlerine, inançlarına, ilkelerine bir saldırı bir reddetme biçimidir.
11 Eylül Olayları ’nın terörizm öneminde ve tanımlanmasında köklü bir değişikliğe neden olduğu,11 Eylül’le birlikte küresel terörizmin ortaya koyduğu tehdidin çok önemli bir düzeye ulaştığı görülmüştür. Bu görüşün temelinde ise 21.Yuzyil’da küresel siyasetin yeni fay hatlarının inşası olduğu gerçeğidir. Dünya düzenin şeklinin değiştirilmesini amaçlayan bu gerçek her geçen gün daha küresel bir sorun olarak tahrip potansiyelini artırmaktadır. Terörizm toplumlarda bahşedilmesi oldukça zor meseleleri ortaya çıkarmaktadır. Insan kaçırmaları, (rehine almalar) silahlı saldırılar, araçlı bombalama, ve intihar saldırıları gibi eylemlere karşı koymak ve engellemek oldukça zordur. Ancak çaresiz de değildir. Şimdi bu çerçevede terörizmle mücadele stratejileri konusunda bir değerlendirme yapacak olursak, devletin güvenliğinin güçlendirilmesi, hükûmetin yasal yetkilerinin genişletilmesi ve askeri araçlarının güçlerinin kullanılması seçeneği terörle mücadele de önemli bir stratejidir. Örnegin,Israil,Sri Lanka,Ispanya ve İngiltere gibi devletler uzun süre milliyetçi terörizmle mücadele bu yöntemi uygulamaktadır.
Terörizmle sadece devletin güvenlik alanındaki aldıkları önlemleriyle mücadele edilmez elbette. Eğer bu mücadele de ahlâkî bir çizgi çizilemezse devletlerin içerde de dışarda da halk desteklerini ve ahlaki yetkilerini kaybetmelerine sebep olabilecektir. Bu mücadeleyi insan hakları ve temel özgürlüklerine bağlı ahlakı ve insanı temelde korumak şüphesiz ki ahlâkî ve siyasî açıdan çok daha anlamlı olacaktır.
Son olarak terörizm problemlerine siyasi çözüm bulunabilir mi? Terörizmi sınırlandırmaya yönelik askeri yaklaşımlar terörist grupları zayıflatmayı ve ortadan kaldırmayı hedeflerken, siyasi yaklaşımlar ve anlaşmalarla terörist grupların taleplerini kabul etmenin onların davasını ve izlediği yolu meşrulaştırmış izlenimide vererek terör gruplarını yüreklendirebileceği gibi güçlendirebileceği gerçeğini de unutmamak gerekir. Diğer etkin bir çözüm yolunun ise diyalog ve diplomasi sürecinde, terörü şiddetten vazgeçirmeyi teşvik etmede işe yarasada bunun sadece bir yatıştırma olarak kaldığı
gerçeğini de gene unutmamak gerekir. O halde bizde yazımızı unutmak istemediğimiz bir cümle ile bitirelim “ Kızgınlık, acizin tercih ettiği bir silahtır” (FRANTZ FANON)