Girişimciliğin büyümesi ve gelişmesi aynı zamanda ekonominin de büyümesi ve gelişmesi anlamına gelir. Bana ayrılan köşemden Aydın ilinin girişimciliği ile ilgili sürekli yazılar yazarak dikkat çekmeye çalışıyorum. Henüz başarılı olabilmiş değilim, olsun ben yine de devam edeceğim yazmaya.
Aydın ili batıyor efendim. Bunu ben söylemiyorum, rakamlar bu söylediğimi destekliyor. Daha doğrusu ben rakamların yalancısıyım, onları alıp size naklediyorum.
Konuyu uzatmayalım, daha eleştireceklerim var...
İşte rakamlarla Aydın: İlk dokuz aylık dönemde 379 şirket kurulmuş, 66 şirket tasfiye halinde, 63 şirket de kapanmış. Geçen sene kurulan şirket sayısı (ilk dokuz ayda) 456, tasfiye halinde 67, kapanan şirket sayısı ise 53. Şahıs işletmelerinde durum yine berbat. İlk dokuz ayda kurulan sayısı 290, kapanan sayısı 324. Geçen sene aynı dönemde kurulan şahıs işletmesi sayısı 471, kapanan sayısı ise 334 olarak açıklanmış.
Türkiye genelinde gidişat çok kötü, bunu kabul etmek lazım. Mesela Türkiye genelinde 2019 yılının ilk dokuz ayında kurulan işletme sayısı 16.912, kapanan 14.344, geçen sene aynı dönemde kurulan sayısı 27.131, kapanan sayısı 14.536. Kurulan sayısında müthiş bir gerileme var. Sebebi belli, malumu ilan etmenin bir anlamı yok. Ekonomik durgunluk tahmin edilenden fazla bir tahribata sebebiyet verdi.
Her şeye rağmen Aydın bu tablonun dışında kalmalıydı, kalabilirdi. İlimizin avantajlarını saymakla bitiremeyiz. İklimi, tarımsal ürün çeşitliliği, coğrafi konumu.. Neresinden tutarsanız tutun hep bir avantajlı yanı geliyor elinize. Tabii büyük ölçekli yatırımlar için büyük engeller mevcut, bunun farkındayım. Benim mukayese ettiğim küçük (mikro) işletmelerde yaşanan olumsuz gidişat.
Yazımın başında daha eleştireceklerim var demiştim, vazgeçtim eleştirmeyeceğim. Şöyle bir düşündüm de meslek odaları bu işin sorumlusu değil, kamu kurumları zaten hiç değil(!) Belediyeler desen sorumluluk alanlarına girmiyor… Dernekler, vakıflar alakasız kurumlar.. Derken ortada bir tek ben kaldım.
Evet, sanırım suçlu benim!
STK’ların (meslek odalarının) web sayfalarına bir göz atayım dedim. Müşterek toplantılar, kurul toplantıları, meslek toplantıları, komite toplantıları, basın açıklamaları, ziyaretler, zirveler, toplantılar… O kadar çok işleri var ki, girişimciliği geliştirmek için gerçekten hiç vakitleri yok!
Bu arada hakkını yemeyelim, Aydın KOSGEB müdürü Sadullah Dülger Bey il genelinde düzenlediği toplantılarla kurumu ve desteklerini tanıtmaya çalışıyor.
İşi Aydın olanların Aydın’ın iş sahalarıyla ve istihdamıyla çok ilgili ve alakadar oldukları yukarıdaki tablodan aslında çok net bir şekilde anlaşılıyor.
Fazla söz söyleyip netliği bulandırmayalım.
Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın.