Geçtiğimiz günlerde GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) mali destek programını yayınladı. Programa göre Aydın, Denizli ve Muğla illerinde toplam 30 Milyon hibe dağıtılacağı açıklandı. Eş finansman desteği (firmaların ekleyeceği miktar) ile hesap edecek olursak bu rakam 60 milyon dolaylarında olacaktır. Bu da en az 70 – 80 projenin hayata geçirileceği anlamına geliyor. Benim tahminim en az 100 proje fonlanacaktır. Ne tür projelere destek verileceği konusunda detaylara girmeyeceğim, ajansın internet adresinden öğrenebilirsiniz.
Kalkınma ajansları, kurulduğu bölgedeki sorunların çözümüne yönelik projeleri fonlayan ve bölgesel kalkınmaya destek sağlayan kuruluşlardır. Kamu ya da özel sektöre yönelik sorunların çözümüne yönelik adım atan ajanslar dinamik bir yapıya sahiptir. Seçim yaklaşmışken ve ekonomik kriz söylentileri piyasada bir belirsizlik oluşturmuşken GEKA’nın özel sektörü destekleyen bu çağrı ilanını cesurca bulduğumu dile getirmeliyim. Çünkü projelere ajans tarafından sağlanacak hibe desteğin yanında projeyi gerçekleştirecek kurumun da eş finansman sağlaması gerekecektir. Krizi yok sayan (ya da piyasaya iyimser yaklaşan) bu tavır ile özel sektörün eş finansman sağlayacağı inancı ile yola çıkan ajans, hem bölgede yeni üretim tesislerinin hayata geçmesine vesile olacak, hem de kriz ortamında KOBİ’leri yatırıma teşvik edecek bir ortam hazırlamış olacaktır.
Şu bir gerçek ki krizlerde görülmesi zor olan fırsatlar vardır. Şu an durağan seyreden ekonomimizin de birçok fırsatı beraberinde getirdiği aşikârdır. Mühim olan bu fırsatları keşfedip kendi lehimize çevirebilmektir. Kalkınma ajansının yayınladığı çağrı ilanını ciddi bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Bu çağrı ilanının yatırım yapmakla yapmamak arasında kalan işletmeleri karar verme sürecinde olumlu etkileyeceğine inanıyorum. Fütursuzca dağıtılan faizsiz ya da düşük faizli kredilere nazaran işletmelere daha çok katkı sağladığını ve işletmeleri büyümeye sevk ettiğini rahatlıkla dile getirebilirim. Aynı hareketi KOSGEB’den de bekliyorum ve yakında imalat sanayine yönelik bir çağrı ilanı yayınlayacağını hissediyorum. Proje karşılığı dağıtılan bu desteklerin sayısının artması gerektiğine inanıyorum. Çünkü sormadan verilen faizsiz ya da düşük faizli kredilerin yatırımdan daha ziyade özel tüketime ya da kamu borçlarına gittiğine hepimiz şahit oluyoruz. Faiz desteğini hazinenin sağladığı bu kredilerin mali yükü oluşturduğu katma değerden daha fazladır. Yani bu kredileri kullanıp da borç yiyen sadece kendi kesesinden değil, bizim kesemizden de yemektedir.
Şu bir gerçek ki ekonomik durgunluğu aşmamızın en birinci yolu sanayinin çarklarının daha fazla dönmesinden geçmektedir. Çark döndükçe o çarkı döndüren bütün iç ve dış etkenler de harekete geçecektir. İmalatın artırılması için verilen her mücadele kutsal bir mücadeledir. İmalat sektörünün hammadde ihtiyacı, nitelikli personel ihtiyacı, uygun pazar bulamama gibi birçok sorunu varken imalat sanayine yeni bir çark eklemek için mücadele eden bütün yatırımcılar da bu kutsal mücadelenin en büyük kahramanıdırlar. Faizin hatırı sayılır gelir getirdiği şu dönemde kaynaklarını üretim için harcamak ancak gerçek bir vatan sevdalısının sergileyeceği bir davranıştır. Bir tarafta hiç çalışmadan kazanılacak bir para varken yukarıda bahsettiğim sorunlarla mücadele etmeyi göze alarak yatırım yapan ve büyük riskler alan her bir müteşebbisimize minnet borcumuz bulunmaktadır. GEKA ve benzeri kurumlarımızın bu tür destekleri artırarak ekonomiye can verecek yatırımcılarımızı hem teşvik ederek hem de projelerine katkı sağlayarak yardımcı olması bu sebeple büyük önem taşımaktadır.
Biz bu yokuşu tırmanırız, düzlüğe ulaşırız. Belki biraz yoruluruz ya da zorlanırız, belki vites düşürürüz lakin yokuşta kalmayız. Nice büyük krizlerden geçmiş bu toplum için bu tür sarsıntılar üzerindeki ölü toprağını düşürmekten ziyade bir zarar veremez. Bu sürecin kısalması için doğru yatırımcılara doğru destekler verilmesi şarttır. Bu sebeple imalata verilen her türlü desteği olumlu karşılıyor ve geri dönüşünün hızlı olacağına inanıyorum. Unutmamalıyız ki, tüketerek değil üreterek büyürsek daha sağlıklı ve refah içerisinde yaşarız. Seçim kapıdan çıkıp gitmek üzere. Sonuç ne olura olsun biz önümüze bakalım. Üretmeye ve büyümeye odaklanalım.
Hepinize hayırlı ve bereketli günler dilerim.